80 Θέσεις εργασίας στο Κιλκίς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

80 Θέσεις εργασίας στο Κιλκίς


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ» υλοποιεί την Πράξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ»
στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)», με ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/06/2014.


Στόχος της Πράξης είναι:
Η προετοιμασία και προώθηση 58 ανέργων σε θέσεις απασχόλησης σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις και η υποστήριξή τους, τους 3 πρώτους μήνες της δουλειάς τους και η
προετοιμασία και η υποστήριξη σε κάθε στάδιο, 22 ανέργων για να ιδρύσουν δική
τους ατομική ή άλλη επιχείρηση (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) ή να συστήσουν ομαδικά Κοινωνική
Συνεταιριστική επιχείρηση.
Ωφελούμενοι της Πράξης είναι όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Α) Είναι άνεργοι, εγγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
Β) Είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των των Δήμων Κιλκίς και
Παιονίας

Γ) Ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων:
• Άνεργοι άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά
προσόντα
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
(έχοντας δηλ. ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από 6.591 ευρώ)
• Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
• Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
Όλοι οι ωφελούμενοι θα τύχουν συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο πριν βρουν
εργασία, όσο και κατά τους 3 πρώτους μήνες της πάσης φύσεως απασχόλησής τους,
καθώς επίσης θα παρακολουθήσουν και πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προγράμματα
κατάρτισης είναι διάρκειας 150 ωρών το καθένα και επιδοτούνται με εκπαιδευτικό
επίδομα 6€ ανά ώρα παρακολούθησης.
Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:
• Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα

• Πελατοκεντρική Οργάνωση & Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών
• Τεχνικός Διαχείρισης Αγροτικών προϊόντων Ποιότητας
• Σύγχρονες Τεχνικές στην Αρτοποιία
Για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση οποιουδήποτε είδους, θα
παρασχεθεί δωρεάν η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και η υποστήριξη
ορθής εφαρμογής του για την επιχείρησή τους. Ειδικά οι ωφελούμενοι που θα
ιδρύσουν Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, θα έχουν και όλα τα οφέλη
(φορολογικά, χρηματοδοτικά κ.α.) που έχουν πρόσφατα κατοχυρωθεί νομοθετικά.


Δικαιολογητικά Υποψηφίων Ωφελουμένων για Συμμετοχή στην Πράξη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0