Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών


Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης από τον ΟΑΕΔ voucher για:
Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με
καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.

Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών.
Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη
των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.
Ωφελούμενοι:
Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών,
Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα

Παρέχει:
Α) στους άνεργους νέους κατόχους κάρτας ανεργίας:
Επίδομα κατάρτισης 5€ ανά ώρα κατάρτισης.
Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτι-
κής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI).
Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου,
ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Β)στις επιχειρήσεις:
Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, για τιςεπιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς:
Αγροδιατροφικός Τομέας
Τουρισμός – Πολιτισμός
Νέες τεχνολογίες
Ενέργεια
(παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας)
Ναυτιλία
Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας
Επιπλέον, για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρό γραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και στις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0