Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Οι θέσεις εργασίας 20/9/2018

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 | 0 σχόλια

Ζητείται γραμματέας διεύθυνσης από τεχνική εταιρείαΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ διευθύνσεως 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε ανάλογη θέση, με άπταιστα αγγλικά, πολύ καλή γνώση Η/Υ, ζητείται από τεχνική εταιρεία στο αεροδρόμιο των Σπάτων.Περιοχή: Αττική
e-mail: rap@scanav.com 

Πηγή: xe.gr

Τι πρέπει να κάνουν οι αναπληρωτές τις επόμενες ημέρες για σύμβαση, επίδομα, μισθό, ΟΑΕΔΟι αναπληρωτές εργάζονται μέχρι και 21 Ιουνίου (στην πρωτοβάθμια).

22 Ιουνίου εκδίδεται με τη λήξη σύμβασής τους η απόλυση.

Όλοι οι αναπληρωτές πρέπει να την παραλάβουν μαζί με κάποια άλλα έγγραφα από την πρωτοβάθμια, από 22 Ιουνίου και μετά (ανάλογα την Δνση), όποτε το επιθυμούν. Κάποιες πρωτοβάθμιες δέχονται να τα στείλουν και στον τόπο μόνιμης κατοικίας ταχυδρομικώς με έξοδα του παραλήπτη.

Αυτό πρέπει να γίνει όμως με προηγούμενη συνεννόηση και αίτηση από τον αναπληρωτή.

Μέχρι 28 Ιουνίου πρέπει να γίνει η εγγραφή στον ΟΑΕΔ (μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του) με τα έγγραφα της απόλυσης (Καταγγελία σύμβασης & Βεβαίωση εργοδότη) και φωτοτυπίες από:

1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε12. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, για την απόδειξη τόπου κατοικίας
3. Δελτίο ταυτότητας

4. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου Εθνικής τράπεζας προκειμένου ο αναπληρωτής να παραλάβει την κάρτα ανεργίας και αν πληρεί και τις προϋποθέσεις να λάβει νέο επίδομα ανεργίας ή συνέχεια του προηγούμενου ή τρίμηνο βοήθημα.

Κάθε μέρα καθυστέρησης μετά την 28η Ιουνίου, μεταθέτει και αργότερα την καταβολή του επιδόματος.

Η συνολική προθεσμία είναι 2 μήνες. Η πληρωμή του μισθού του Ιουνίου (21 ημέρες) για όλες τις πράξεις ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5-6 Ιουλίου και η πληρωμή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17-18 Ιουλίου, ενώ για του Τακτικού στις 10 Ιουλίου.

Το ποσό της αποζημίωσης (μη ληφθείσας άδειας) υπολογίζεται περίπου στα 60-70 ευρώ (ανάλογα με το ΜΚ) για κάθε μήνα εργασίας, αφαιρώντας 30-35 ευρώ (ανάλογα με το ΜΚ) για κάθε μέρα κανονικής άδειας που έλαβε ο αναπληρωτής.

Δεν ισχύει αυτή η περικοπή και στις υπόλοιπες άδειες (αιμοδοτική, αναρρωτική κλπ.)

Πηγή: alfavita.gr

ΚΕΑ: Κάθε εξάμηνο νέα αίτηση στο keaprogram, τέλος οι τροποποιητικές


Κάθε εξάμηνο θα πρέπει από την 1η Νοεμβρίου να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για να πάρουν οι δικαιούχοι το ΚΕΑ. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε την Παρασκευή το βράδυ σε ΦΕΚ
Έτσι οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να κάνουν τροποποιητική αίτηση στο keaprogram εντός 15 ημερών από την οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής

Παράλληλα σύμφωνα με την ΚΥΑ που παρουσίασαν πρώτα τα dikaiologitika news, από την 1η Αυγούστου, θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, όλων των δικαιούχων του ΚΕΑ.Συγκεκριμένα η ΚΥΑ ορίζει ότι οι υποχρεώσεις των δικαιούχων του ΚΕΑ είναι:

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:

α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.

γ) Με ημερομηνία έναρξης 01.08.2018 εφόσον δύνανται να εργαστούν υποχρεούνται: - Να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους, - να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., - υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, - να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.

δ) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.

ε) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.

στ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

ζ) Αποδέχονται και ανταποκρίνονται σε σχετική ειδοποίηση για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, όπως ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης κ.ο.κ. από ειδικευμένους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου διαμονής τους, των Κέντρων Κοινότητας και των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. η) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ειδικά οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, (β) εσπερινά γυμνάσια

Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσης σύμφωνα με την Γ.Δ.5οικ.2961-10 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄128), η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης τους. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Πηγή: dikaiologitika.gr

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής -Δείτε τι αναφέρειΤο προϊόν «Diabexin» της εταιρείας Botanica, που διακινείται μέσω διαδικτύου ως συμπλήρωμα διατροφής, προβαλλόμενο όμως με θεραπευτικές ενδείξεις που παραπέμπει σε φαρμακευτική δράση, δεν διαθέτει σχετική έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ο Οργανισμός ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του.


Με ανακοίνωση που είχε εκδώσει τον περασμένο Νοέμβριο, ο ΕΟΦ είχε προειδοποιήσει για όλα τα προϊόντα της συγκεκριμένη εταιρείας. Κρίνει, ωστόσο, απαραίτητη για τη δημόσια υγεία την υπενθύμιση για το «Diabexin», λόγω της έντονης προώθησής του, μέσω διαδικτύου.

Ο ΕΟΦ είχε επίσης επιστήσει την προσοχή και για τα προϊόντα Alergoxin, Arthrofix Regenerator, Arthroxin, Cardioxin, Colon Cleaner, Diabexin, Fat Burner, Gastroxin, Hepa Cleaner, Heparexin, Immunixin, Manmax, Multitonic, SlimX5, Triactal, Uroxin, Varixin, Womanixin και Youth Booster της εταιρείας Botanica Healthy Life, που διακινούνται μέσω διαδικτύου ως συμπληρώματα διατροφής, προβαλλόμενα όμως με θεραπευτικές ενδείξεις που παραπέμπουν σε φαρμακευτική δράση.

Ως εκ τούτου, ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό ότι τα προϊόντα αυτά δεν διαθέτουν σχετική έγκριση του ΕΟΦ και δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Ο Οργανισμός επαναλαμβάνει ότι η αγορά φαρμάκων από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.Πηγή: aftodioikisi.gr

Yπολογίστε online τις ημέρες αδείας που δικαιούστε φέτος

Αποτέλεσμα εικόνας για αδεια

Για τον online υπολογισμό των ημερών κάντε κλικ10 προγράμματα για 80.000 θέσεις εργασίαςΤην υλοποίηση δέκα νέων προγραμμάτων που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 80.000 θέσεις εργασίας εξαγγέλλει μέσω της συνέντευξής του στο ένθετο «Καριέρα+Εργασία» της «Εφ.Συν.» ο υφυπουργός Εργασίας, Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου έγκειται στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων για μακροχρόνια ανέργους και νέους πτυχιούχους, σε κλάδους όπως η μεταποίηση/βιομηχανία, ο αγρο-διατροφικός τομέας και οι νέες τεχνολογίες.

Τα πρώτα προγράμματα που θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ αφορούν την Κοινωφελή Εργασία σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Πρόνοιας για 30.436 θέσεις, καθώς και την απασχόληση 10.000 νέων επιστημόνων σε εξειδικευμένες δράσεις.Ειδικότερα, την έναρξη του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας την προσδιόρισε για τις αρχές Ιουλίου, ώστε να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα οι προσλήψεις στους ΟΤΑ.

Ανακοινώνει επίσης 53 προσλήψεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), προκειμένου να ενισχυθούν οι τομείς υγείας και ασφάλειας, ώστε να περιοριστούν οι παραβάσεις στους χώρους δουλειάς και τα εργατικά ατυχήματα.

Σημειώνει, δε, ότι μέχρι το τέλος του 2018 θα έχουν δημιουργηθεί συνολικά 400.000 νέες θέσεις εργασίας και προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας μέσα στο 2019, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος για αύξηση του κατώτατου μισθού σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι με τη λήξη του προγράμματος θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού».

Συνέντευξη

● Τα επίσημα ποσοστά της ανεργίας κινούνται λίγο πάνω από το 20%. Ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ότι το ποσοστό της ανεργίας το 2018 θα πέσει κάτω από 20% μετά από πολλά χρόνια. Θεωρείτε ότι ο στόχος είναι εφικτός;

Πιστεύω ότι είναι ένας εφικτός στόχος. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν την ανεργία στο 20,1% για τον μήνα Μάρτιο. Το σύστημα Εργάνη καταγράφει για τους επόμενους μήνες μια ιδιαίτερα θετική πορεία.

Χαρακτηριστικά, μόνο για τον μήνα Μάιο καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά 108.725. Ολα τα στοιχεία δείχνουν ότι το κλείσιμο της χρονιάς μπορεί να μας βρει με 400.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το 2014.

Τέλος, ιδιαίτερα κρίσιμο είναι ότι η σύγκριση των ετήσιων στοιχείων αποτυπώνει ότι από τις 293.000 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν την τριετία 2015-2017, σχεδόν το 70% είναι πλήρους και όχι μερικής απασχόλησης.

Είναι σίγουρο ότι τα ποσοστά στα οποία αναφερόμαστε δείχνουν ότι η ανεργία συνεχίζει να αποτελεί, αν όχι το κεντρικό, ένα από τα κεντρικά κοινωνικά προβλήματα.

Η μείωσή της όμως κατά έξι μονάδες αυτή τη στιγμή σε σχέση με το 2014 δείχνει ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και το ζητούμενο είναι το πώς θα κινηθούμε πιο γρήγορα.

Επιτρέψτε μου εδώ όμως να προσθέσω και το εξής: Η μείωση της ανεργίας αποτελεί κομμάτι του ίδιου πολιτικού σχεδίου με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για τον σχεδιασμό του εργασιακού πεδίου την επόμενη μέρα.

● Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσει η κυβέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας για να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των ανέργων;

Οπως σωστά αναφέρετε, η μείωση της ανεργίας δεν μπορεί να αποτελεί κομμάτι της δουλειάς ενός υπουργείου αλλά συνολικότερο ζήτημα και των ίδιων των οικονομικών εξελίξεων. Από τη δική μας τη μεριά το ζητούμενο είναι ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός των προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και η αξιοποίηση του συνόλου των πόρων.

Ο σχεδιασμός δηλαδή που θα ακουμπάει ταυτόχρονα στις δυνατότητες του εργατικού δυναμικού και στις ανάγκες της παραγωγής. Θα αποτελούσε μεθοδολογικό λάθος να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των ανέργων με τον ίδιο τρόπο και να εφαρμόσουμε την ίδια πολιτική.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο το αμέσως επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν προγράμματα που απευθύνονται σε αυτό που ονομάζουμε σκληρός πυρήνας της ανεργίας, όπως η κοινωφελής εργασία, αλλά και προγράμματα που θα κατευθύνουν νέους πτυχιούχους σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

Προσπαθούμε δηλαδή να κατευθύνουμε τους πόρους μας με έναν τρόπο που μας επιτρέπει όχι απλά να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας αλλά ταυτόχρονα να συμβάλουμε στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου.

● Κάνατε λόγο για την προώθηση στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης. Ποια είναι αυτά;

Επί της αρχής η ύπαρξη περιορισμένων πόρων μάς επιβάλλει αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί να κάνουμε επιλογές. Οφείλουμε δηλαδή να κάνουμε μια σειρά από επιλογές, όπως κλάδος, ειδικότητες και συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, μετά την τελευταία αναθεώρηση των ευρωπαϊκών πόρων, έχουμε τη δυνατότητα και σχεδιαστικά να υλοποιήσουμε προγράμματα όχι με έναν οριζόντιο τρόπο για ολόκληρη τη χώρα, αλλά ειδικά με βάση τις ανάγκες κάθε περιφέρειας.

Σε αυτή τη βάση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για μια σειρά από στοχευμένα προγράμματα είτε για μακροχρόνια ανέργους, είτε για την κατεύθυνση νέων πτυχιούχων σε κλάδους, όπως η μεταποίηση/βιομηχανία, ο αγρο-διατροφικός και οι νέες τεχνολογίες.

Ειδικά για τον κλάδο της μεταποίησης/βιομηχανίας, με το πρόγραμμα που θα υλοποιήσουμε θα στηρίξουμε την εργασία νέων επιστημόνων σε τμήματα ανάπτυξης και έρευνας.

Τέλος, σχεδιάζουμε και ένα ειδικό πρόγραμμα για την κατάρτιση ατόμων με αναπηρία σε ψηφιακές δεξιότητες.

● Ποια από αυτά τα προγράμματα θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν;

Μέχρι τέλους του έτους θα έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται δέκα νέα προγράμματα για περισσότερους από 80.000 ανέργους. Πρώτη προτεραιότητα έχει το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Πρόνοιας. Τέλος τα προγράμματα για τους νέους επιστήμονες θα αφορούν 10.000 ανέργους.

● Θεωρείτε ότι το μοντέλο της «κοινωφελούς εργασίας» αποτελεί λύση στο πρόβλημα της ανεργίας;

Η νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας απευθύνεται στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας που αποδεδειγμένα δεν βρίσκει δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Αφορά δηλαδή στους μακροχρόνια ανέργους, ανέργους μεγάλης ηλικίας, με χαμηλά τυπικά προσόντα και με πολύ χαμηλό εισόδημα.

Η διόγκωση της μακροχρόνιας ανεργίας τροφοδοτεί την αποθάρρυνση των ανέργων και την επακόλουθη έξοδό τους από το εργατικό δυναμικό.

Εχει διαπιστωθεί ότι: (α) υπάρχει υψηλός κίνδυνος ο μακροχρόνια άνεργος να παραιτηθεί από τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και (β) οι πιθανότητες πρόσληψης ενός ανέργου από μία επιχείρηση μειώνονται όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής του εκτός εργασίας.

Πέραν των επιπτώσεων που προκαλεί η μακροχρόνια ανεργία στον ίδιο τον άνεργο, η υπερσυγκέντρωση μακροχρόνια ανέργων οδηγεί παράλληλα σε μαρασμό την τοπική οικονομία και στην επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών.Η νέα γενιά προγραμμάτων αποσκοπεί στην υποστήριξη της διαδικασίας επαναφοράς του ανέργου στον χώρο της εργασίας, συνδυάζοντας την αναβάθμιση του γνωστικού του επιπέδου με την προσφορά μιας θέσης εργασίας σε μετρήσιμα κοινωφελή έργα για την τοπική κοινωνία. Συνεπώς αποτελεί το πρώτο «σκαλί» για την επιστροφή του ανέργου στην αγορά εργασίας.

● Πότε αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για το μεγάλο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και Περιφέρειες της χώρας;

Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 276 Δήμους και 13 Περιφέρειες της χώρας, θα είναι 8μηνης διάρκειας. Οπως αναφέραμε το πρόγραμμα απευθύνεται σε 30.436 θέσεις ανέργους.

Εξ αυτών 5.000 άτομα θα τοποθετηθούν στις Περιφέρειες, 24.986 θα τοποθετηθούν σε 276 Δήμους και 450 σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Αρχές Ιουλίου αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ.

● Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια «μάχη» για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας; Ποια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής; Εχετε στοιχεία που δείχνουν στροφή των εργοδοτών;

Η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας έχει μειωθεί από το 19,2% που ήταν το 2014 στο 12%. Η αναβάθμιση και η ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας έχει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την εξέλιξη.

Παράλληλα μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει το υπουργείο σχετικά με ζητήματα της αδήλωτης, της υποδηλωμένης και της απλήρωτης εργασίας έχουν βοηθήσει στην συνολικότερη καταπολέμηση της παραβατικότητας.

Η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία που μειώνει το πρόστιμο στο βαθμό που θα υπάρχει πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που πιστεύουμε ότι θα διαδραματίσει θετικό ρόλο.

Βλέπουμε όμως έναν μετασχηματισμό της παραβατικότητας, κυρίως στην κατεύθυνση της υποδηλωμένης εργασίας.

Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο είναι ιδιαίτερα κρίσιμες οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας για την αυστηρή τήρηση με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο της υπερεργασίας όσο και της υπερωρίας.

Τέλος, τα στοιχεία έχουν δείξει ότι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων ήταν από τα στοιχεία που πυροδότησαν την έκρηξη της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Η επαναφορά τους μετά τον Αύγουστο θα έχει σαφέστατα θετικό ρόλο και στο συγκεκριμένο κομμάτι.

● Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη χώρα παραμένει υψηλός. Πώς θα αντιμετωπίσετε τη συγκεκριμένη κατάσταση;

Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελεί το πιο βασικό βήμα. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει βγει η προκήρυξη για 53 προσλήψεις στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπου θα ενισχυθεί και η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας. Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω ότι η τελευταία πρόσληψη στη συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε το 2000.

Παράλληλα, μια σειρά από νομοθετικές αλλαγές, όπως η μεγαλύτερη ευελιξία των επιθεωρητών να προχωρούν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιχείρησης ή τμήματος αυτής όταν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά.

Τέλος, σχεδιάζονται μια σειρά από στοχευμένα προγράμματα σε κλάδους με υψηλό αριθμό ατυχημάτων, όπου θα συνδυάζεται η κατάρτιση των εργαζομένων σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας, με τον έλεγχο από τη μεριά της Επιθεώρησης.

● Να περιμένουν οι εργαζόμενοι αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του 2018;

Είναι ξεκάθαρο ότι το μοντέλο που υλοποιήθηκε μέσα στην κρίση, ότι δηλαδή μπορούμε να στηριχθούμε στη φτηνή και ευέλικτη εργασία, είναι ταυτόχρονα κοινωνικά άδικο και οικονομικά αναποτελεσματικό.

Η ανάπτυξη οφείλει να στηρίζεται και να τροφοδοτείται από την προστασία της εργασίας. Η επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, σημαίνει πρώτα απ' όλα καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους.

Πιστεύω ότι με τη λήξη του προγράμματος θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Υπενθυμίζω εδώ ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την κυβέρνηση και έχει αποτυπωθεί και στο αναπτυξιακό σχέδιο.πηγή: efsyn.gr

Εξ αποστάσεως Δωρεάν Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με

• το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων
• το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
• το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
• την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
• το Εργαστήριο Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, ΕΔΙΒΕΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
• το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

διοργανώνει τα παρακάτω εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια:

1. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας
2. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
3. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία
4. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
5. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παραπάνω σεμινάρια να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που θα βρείτε στο http://seminars.etwinning.gr/register/


Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 1/07/2018

Για να συμμετάσχετε στα σεμινάρια θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και να θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων. Την βεβαίωση θα μπορείτε να την κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα.

Αναλυτικές πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: diorismos.gr


Δωρεάν Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων

Ζητούνται άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά Ελληνικά και μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γλώσσες, για ενδεχόμενη απασχόληση στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα:

Παστό, Φαρσί, Νταρί, Σορανί, Κιρμαντζί, Ουρντού, Παντζαμπί, Μπενγκάλι, Κινέζικα, Λινγκάλα, Χίντι.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφθούν τα γραφεία μας στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής και να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Οργάνωσης, τη διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης και τη δυνατότητα απασχόλησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΜΕΤΑδρασης.

Θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν ένα δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο δέκα ημερών που θα λάβει χώρα στην Αθήνα. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων και και της απόδοσής τους κατά τη διενέργεια διερμηνείας.


Για υποβολή αιτήσεων:

Αθήνα: 25ης Μαρτίου 7, 177 78 Ταύρος, 2ος όροφος, πλησιέστεροι σταθμοί τρένων – γραμμή 1 (πράσινη) ΗΣΑΠ: «Καλλιθέα» ή «Ταύρος», Τηλέφωνο: 214 1008 700, εσωτερικό 260, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-17:00, εκτός αργιών και ημιαργιών

Θεσσαλονίκη: Βηλαρά 7, Βαλαωρίτου 54625, Τηλέφωνο: 2310 501151 (κατόπιν ραντεβού)

email: interpreters.metadrasi@gmail.com (link sends e-mail)

*Η καταληκτική ημερομηνία είναι ενδεικτική καθώς το πρόγραμμα αφορά ανοιχτή πρόσκληση. Για πρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές.


Ομαδικά Εργαστήρια Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για ανέργους

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας, θα υλοποιήσει για το μήνα Ιούνιο ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους στην Πτολεμαΐδα.

Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και υλοποιούνται μέσω του Περιφερειακού Παραρτήματος ΙΝΕ ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη για την ένταξη ή την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας (25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα ).

Οι αιτήσεις για τα ομαδικά εργαστήρια μπορούν να γίνουν μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 άτομα ανά εργαστήριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο που τους ενδιαφέρει μέσω: α) Διά ζώσης ή τηλεφωνικά μέσω του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κοζάνης και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας B.Κωνσταντίνου 10 , Πτολεμαΐδα Τηλ επικοινωνίας: 24610-49780 και 2463053175 Email: inewmak@otenet.gr (link sends e-mail)

Πηγή: e-ptolemeos.gr

Εργαστήριο Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων

Ο ΟΑΕ∆ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει Εργαστήριο Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στο Νομό Αττικής.

Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης στο Νομό Αττικής, θα υλοποιηθεί την Τρίτη 26 /06/ 2018 από τις 09:30 έως τις 14:30


Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆ που είστε εγγεγραμμένος / εγγεγραμμένη.

∆ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr
*Η καταληκτική ημερομηνία είναι ενδεικτική. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μετους διοργανωτές.

Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης πληροφορικής και ψηφιακών δεξιοτήτων

Το Start Project, μία συνεργασία του δήμου Αθηναίων με την Microsoft Hellas και την MKO Social Innov, είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός κόμβος, ανοιχτός σε όλους, που προσφέρει δωρεάν προγράμματα εκμάθησης πληροφορικής και ψηφιακών δεξιοτήτων στο ιστορικό κτίριο της οικίας Λέλας Καραγιάννη.

Οι δράσεις του προγράμματος:

Επιμόρφωση

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, από τη χρήση υπολογιστών και κοινωνικών δικτύων, μέχρι τον προγραμματισμό και τη δημιουργία ιστοσελίδων.


Επαγγελματική ανάπτυξη

Συμβουλευτικά σεμινάρια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών.

Καινοτομία

Εισαγωγή σε καινοτόμες τεχνολογίες όπως η 3D εκτύπωση, η ρομποτική και ο αυτοματισμός και επιτόπου πρακτική εξάσκηση με ειδικό εξοπλισμό.

*H καταληκτική ημερομηνία είναι ενδεικτική καθώς διαφοροποιείται για κάθε πρόγραμμα. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές.

Αναλυτικές πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: eduguide.gr

Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα

Για το νέο τμήμα στην Aθήνα, η εταιρεία Qualtek ενδιαφέρεται να προσλάβει, Ηλεκτρολόγο μηχανικό ή Πληροφορικής, με γνώσεις σε μια τουλάχιστον από τις περιοχές α) διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, β) προγραμματισμό, C/C++, Python, web services, σε περιβάλλον embedded Linux γ) σχεδίαση pcb. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών και κατά προτίμηση γερμανικών. info@qualtek.eu (link sends e-mail)

Για το νέο τμήμα στην Aθήνα, η εταιρεία Qualtek ενδιαφέρεται να προσλάβει, Ηλεκτρολόγο μηχανικό ή Τεχνολόγο, με γνώσεις στην σχεδίαση ηλεκτρονικών συστημάτων, προτυποποίηση, εργαστηριακό έλεγχο, χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής σχεδίασης. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών και κατά προτίμηση γερμανικών. info@qualtek.eu (link sends e-mail), HW.

Από Τεχνική Εταιρία στο Μαρκόπουλο Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με γνώσεις συμπλήρωσης ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ (Ν.4178/13) για 2-3μηνη απασχόληση. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Αποστείλατε e-mail: perigramma.oe@gmail.com (link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από τη NICON TEXNIKH, για στελέχωση τεχνικού τμήματος με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία και εμπειρία σε επιβλέψεις οικοδομών, προμετρήσεις και επιμετρήσεις. Απαραίτητη η δυνατότητα παρακολούθησης κάποιων έργων και εκτός Αθηνών. Βιογραφικά στο info@niconltd.gr (link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία που ασχολείται με Δημόσια έργα ζητεί μηχανικό (Πολιτικό, Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο), απόφοιτο ΑΕΙ - ΤΕΙ για εργασία εντός Αττικής σε εργοτάξιο και γραφείο. Απαιτούνται γνώσεις Η/Υ (Office, AutoCAD). Απαραίτητο δίπλωμα μηχανής. Βιογραφικά στο kkrat@gmail.com (link sends e-mail), τηλέφωνο 210-2615755.

Από την εταιρεία Επακρον Τεχνικη Α.Ε. ζητείται Λογιστής T.Ε.Ι. με εμπειρία σε τεχνική εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση: akagiouli@yahoo.com (link sends e-mail)


Από την εταιρεία Επακρον Τεχνικη Α.Ε. ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. με εμπειρία σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση: akagiouli@yahoo.com (link sends e-mail)

Zητούνται Τοπογράφοι Μηχανικοί με τεκμηριωμένη εμπειρία στην κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, καλοί χρήστες ΒΔ και GIS. Θέσεις εργασίας σε Αττική, Ευρυτανία και Φθιώτιδα. Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 513@geoapikonisis.gr (link sends e-mail) με επισήμανση της γεωγραφικής περιοχής ενδιαφέροντος.

Ζητείται από τεχνικό γραφείο μελετών και κατασκευών στο Γαλάτσι Αρχιτέκτονας- Πολιτικός Μηχανικός άριστος γνώστης και χειριστης Σχεδιαστικών και φωτορεαλιστικων προγραμμάτων και τρισδιάστατων απεικονίσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο thtountas@hotmail.com (link sends e-mail)

Εταιρεία ψύξης και κλιματισμού, με έδρα στον Πειραιά, που δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ,με γνώση ψυκτικών συστημάτων. Απαραίτητα: Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Παρακαλώ τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο : sm@psyctotherm.gr (link sends e-mail)

Διεθνής τεχνική εταιρία προσόψεων κτιρίων και κατασκευων αλουμίνιου, υαλοπετασμάτων κ.λ.π., αναζητά μηχανικό με ικανότητες 2D/3D σχεδιασμού σε AutoCAD, Revit, ΒΙΜ, Rhino. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Γνώση Γερμανικών, Γαλλικών θεωρείται plus. Αποστολή βιογραφικών στο career@glasscon.com (link sends e-mail)


Πηγή: https://portal.tee.gr


25 Θέσεις καταμετρητών ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας
Για την περιοχή της Λάρισας ζητούνται 25 άτομα για καταμέτρηση ρολογιών ΔΕΔΔΗΕ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άντρες, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη κάποια προϋπηρεσία ή ειδικότητα . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: tetragonobiografiko@gmail.com  με κωδικό »ΛΑΡΙΣΑ».
Πηγή: e-dimosio.gr

30 προσλήψεις για 18 μήνες στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) Α.Ε.


Η εταιρία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., που εδρεύει στο Νοµό Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Μέγαρο Αθηνών)
7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Σταθμός Πειραιά & Αμαξοστάσιο Φαλήρου)
6 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Σεπολίων)
3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Σταθμός Αττικής)
3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Ελληνικού)
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Σταυρού)
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Ελαιώνα)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς 67, ΤΚ 105 52 – ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ υπόψη κας Α. Σταϊκούρα (τηλ. επικοινωνίας για την υποβολή: 214 414 1173) Λοιπές πληροφορίες στα τηλ. Επικοινωνίας: 214 414 1161 κα Αθηνά Κιτσινέλη, 214 414 1488 κα Ρεβέκκα Χριστοπούλου. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αιτησεις εως 25/6πηγή: e-dimosio.gr

Οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 19/6/2018