Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Προσλήψεις στην ΑΒ Βασιλόπουλος -Ποιες θέσεις είναι ανοιχτές (λίστα)

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018 | 0 σχόλια


Προσλήψεις για θέσεις εργασίας μιας ποικιλίας ειδικοτήτων, σε διάφορα σημεία της χώρας, ζητά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος».

Δείτε ΕΔΩ τον ανανεωμένο πίνακα με τις ειδικότητες και τις πόλεις όπου τα καταστήματα ζητούν προσωπικό.


«Ανοιχτές» 1.119 θέσεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθορίζεται σε 1119 Έλληνες σπουδαστές/στριες (634 Πλοίαρχοι και 485 Μηχανικοί).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, όπως αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο ΣΤ΄ παρ. 2.1 της παρούσας προκήρυξης.
Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01.01.1991 και μεταγενέστερα).
Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.
Αρ. Προκήρυξης: 2232.1/43512/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΚ 4653ΠΩ-Χ6Ρ)


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 11-06-2018 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Υποψήφιοι της Πρώτης Γενικής κατηγορίας ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτηση τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από την 11-06-2018 μέχρι και την 12-07-2018 ημέρα Πέμπτη

Πληροφορίες : Πχης Λ.Σ. ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ Π.

Τηλέφωνο : 213 1374547 – 210 4224166 213 137 1429 – 1526

Fax : 210-4224000

E-mail : dekn.epoptia@hcg.gr


Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


Bοηθός Λογιστή σε τεχνική εταιρεία

Βοηθός Λογιστή/ρια ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή η εμπειρία στον τεχνικό τομέα και άριστη γνώση αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: techoffice.skg@gmail.com

179 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.θέσεις εργασίας25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (Ν.Χαλκιδικής)

Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
23750 41906
Καταληκτική ημερομηνία: 25/6/2018

Προκήρυξη

30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ (Ν. Δωδεκανήσου)

Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ που εδρεύει στη Ρόδο, ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

2 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (Δ' Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
19 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (Δ' Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Οδηγών Τουριστικού Τρένου (Δ' και Ε' Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
6 ΔΕ Εκδοτών Εισιτηρίων
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων


Τηλέφωνο:
22410 22259, 22410 36370
Καταληκτική ημερομηνία: 25/6/2018

Προκήρυξη


32 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αριστοτέλη (Ν. Χαλκιδικής)

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών (32) ατόμων για την Παιδική Εξοχή - Κατασκήνωση Ολυμπιάδας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

από 1/7 έως 31/8:
1 ΠΕ/ΤΕ Αρχηγών (Συντονιστών)
2 ΠΕ/ΤΕ Κοινοταρχών (Επιμελητών)
2 ΠΕ/ΤΕ Ειδικών Συνεργατών (Ψυχαγωγών)
2 ΠΕ/ΤΕ Ειδικών Συνεργατών (Χειροτεχνών)
1 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ειδικότητας κολύμβησης)
1 ΠΕ Ναυαγοσωστών
1 ΠΕ Ιατρών
1 ΔΕ Νοσηλευτών
1 ΔΕ Διαχειριστών
1 ΔΕ Βοηθών Διαχειριστών
1 ΔΕ Αποθηκάριων
1 ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγων)
1 ΔΕ/ΥΕ Μαγείρων
1 ΔΕ/ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
5 ΥΕ Εργατών/τριών
1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
1 ΥΕ Νυχτοφυλάκων

και από 3/8 έως 19/8:
8 ΔΕ Ομαδαρχών


Τηλέφωνο:
23773 50003
Καταληκτική ημερομηνία: 25/6/2018

Προκήρυξη


20 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/8 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

14 ΥΕ Τραπεζοκόμων
6 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων


Τηλέφωνο:
210 5102451, 210 5102470

Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/18Προκήρυξη


201 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (22/06/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 θέσεις εργασίας
KLEEMANN Young Engineers 2018

“KLEEMANN Young Engineers 2018”Αγαπητοί φοιτητές, φοιτήτριες και απόφοιτοι,

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να προσκαλέσουμε εσάς, φοιτητές και αποφοίτους  μηχανικούς πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης,

στο Πρόγραμμα Νέων Μηχανικών “KLEEMANN Young Engineers 2018” που διοργανώνει κάθε χρόνο η εταιρία μας.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την εταιρία, μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων που πραγματοποιούνται από εργαζόμενους της εταιρίας, ώστε ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα να έχουν αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την απόκτηση εμπειρίας του τρόπου λειτουργίας μιας εταιρείας, αλλά και για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας των διαδικασιών, των πολιτικών και της κουλτούρας μας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου (3 εβδομάδες). H παρουσία των συμμετεχόντων κρίνεται απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Το ωράριο της εκπαίδευσης θα είναι 09:30-16:00 και θα παρέχεται δωρεάν μετακίνηση από και προς την εταιρία με εταιρικό λεωφορείο που θα ξεκινάει από την πλατεία Αριστοτέλους(περίπου στις 8:00 π.μ.).

O αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα.

Το προφίλ των υποψήφιων συμμετεχόντων είναι το ακόλουθο:


απόφοιτοι/τελειόφοιτοι μηχανολόγοι/ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΑΕΙ/ΤΕΙ
γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα
Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σε ένα project που θα αναλάβουν εργαζόμενοι σε ομάδες και σε συνεργασία με εργαζόμενους της εταιρείας μας.


Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.lazaridis@kleemannlifts.com (υπόψη κου Δημήτρη Λαζαρίδη) και c.sterkesi@kleemannlifts.com (υπόψη κας Χριστίνας Στερκέσι)Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού


Οικονομικό Στέλεχος σε Βιομηχανία στη Δυτική Μακεδονία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

Βιομηχανία, (ανάμεσα στις 50 μεγαλύτερες Ελληνικές Βιομηχανίες), με αντικείμενο την παραγωγή ζωοτροφών με εγκαταστάσεις στη Δυτική Μακεδονία στα πλαίσια της συνεχούς μας ανάπτυξης και για την στελέχωση του Οικονομικού της Τμήματος, αναζητά:

Οικονομικό Στέλεχος

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

Αναφορά στο Γενικό Δ/ΝΤΗ και ταυτόχρονη επικοινωνία με τη λοιπή ομάδα που απαρτίζει το Οικονομικό τμήμα τόσο της επιχείρησης όσο και του ομίλου.
Συμμετοχή και Συμβολή στην Ομάδα Διοίκησης για τη λήψη και υλοποίηση των Στρατηγικών  Επιλογών
Σχεδιασμό, Παρακολούθηση και Εφαρμογή  του Προϋπολογισμού και των Προγραμματικών Οικονομικών Σχεδίων.
Απόδοση Οικονομικών πληροφοριών (reporting) με ακρίβεια,  συνέχεια και συνέπεια με σκοπό τη λήψη ορθών Διοικητικών Αποφάσεων.
Παρακολούθηση χρηματικών ροών και εξασφάλιση έγκαιρων εισπράξεων
Προτάσεις για ευκαιρίες μείωσης του  κόστους
Υλοποίηση και παρακολούθηση της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης
Προφίλ Υποψηφίου

Απόφοιτος Πανεπιστημιακού Οικονομικού Τμήματος
Προτιμάται αλλά δεν είναι απαραίτητη, εμπειρία  σε οικονομικές θέσεις.
Εξοικείωση με τις πλέον τρέχουσες οικονομικές, λογιστικές και φορολογικές πρακτικές που εφαρμόζονται
Διεισδυτική ματιά σε εμπορικά θέματα
Άψογος χειρισμός τόσο γραπτός όσο και προφορικός της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Αναλυτική και λεπτομερής σκέψη
Δυναμική και ευέλικτη προσωπικότητα με έντονες πτυχές ομαδικότητας.
Υπεύθυνος και ευγενής χαρακτήρας,  με γρήγορη αντίληψη, και ικανότητες διαχείρισης χρόνου.
Η εταιρεία προσφέρει

Άκρως ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Φιλικό και συνάμα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας που προάγει τη δημιουργικότητα και επικροτεί την πρωτοβουλία
Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο adio@mabiz.gr
Δωρεάν δημοσίευση ανακοινώσεων


To  e-theseis.gr δημοσιεύει δωρεάν ανακοινώσεις φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν τις ευκαιρίες στην εργασία και την εκπαίδευση, όπως: θέσεις εργασίας,  σεμινάρια, ημερίδες - συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς και άλλες δραστηριότητες. 


Στείλτε τις ανακοινώσεις σας στο mail: info@e-theseis.gr
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ζητά απόφοιτο του Τμήματος Ψυχολογίας

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ζητά απόφοιτο του Τμήματος Ψυχολογίας με επιθυμητή ειδίκευση σε θέματα οργάνωσης χρόνου και εφηβείας. Η θέση αφορά εργασία εκ περιτροπής σε καθορισμένες ημερομηνίες της σχολικής χρονιάς.

Παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας ως εξής:

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

2313059694 / 6934006666

Υπέυθυνος : Καρολίδης Δημήτρης

Αποστολή βιογραφικών: sygxronipaideiakalochori@gmail.com
Δωρεάν δημοσίευση ανακοινώσεων


To  e-theseis.gr δημοσιεύει δωρεάν ανακοινώσεις φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν τις ευκαιρίες στην εργασία και την εκπαίδευση, όπως: θέσεις εργασίας,  σεμινάρια, ημερίδες - συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς και άλλες δραστηριότητες. 


Στείλτε τις ανακοινώσεις σας στο mail: info@e-theseis.gr

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 | 0 σχόλια

Η Ολλανδία σχεδιάζει να πληρώνει τους πολίτες για να πηγαίνουν στη δουλειά τους με ποδήλατο

Αποτέλεσμα εικόνας για ποδηλατο γανδη


Σε μια εθνική προσπάθεια να καταπολεμηθεί το μποτιλιάρισμα στους δρόμους, η κυβέρνηση της Ολλανδίας ενθάρρυνε εταιρίες και επιχειρήσεις να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους να πηγαίνουν στη δουλειά με ποδήλατο. «Ας βγούμε από τα αυτοκίνητά μας και ας πάρουμε ποδήλατα», δήλωσε η υπουργός Υποδομής και Μεταφορών Stientje van Veldhoven, ανακοινώνοντας νέα μέτρα που προωθούν την ποδηλασία. Ανάμεσα σε όσα πρότεινε συγκαταλέγεται χρηματική αποζημίωση για ενήλικες εργαζομένους που θα επιλέγουν το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο για να πάνε στη δουλειά τους, οι οποίοι και θα λαμβάνουν 19 σεντς για κάθε χιλιόμετρο που κάνουν μέχρι να φτάσουν. 

 Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Stientje van Veldhoven εκτός από το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να προτείνει και άλλους τρόπους που θα προωθούν την ποδηλασία, όπως επιδοτήσεις αγοράς ποδηλάτων. «Στόχος μου είναι να βγάλω επιπλέον 200.000 άτομα από τα αυτοκίνητά τους και να διανύουν 3 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα με τα ποδήλατά τους», σημείωσε η υπουργός. 


Σύμφωνα με την ίδια, το μέτρο θα ωφελήσει και τους εργοδότες, καθώς οι υπάλληλοι που κάνουν ποδήλατο είναι σε καλύτερη φόρμα, οπότε λιγότερο πιθανό να απουσιάζουν λόγω ασθένειας. 


Επίσης, το ποδήλατο πολύ συχνά δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να εξοικονομήσουν χρήματα από το πάρκινγκ. «Τα ποδήλατα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής και την υγεία. Μειώνουν το μποτιλιάρισμα και δίνουν στον κόσμο που αναγκαστικά χρησιμοποιεί αυτοκίνητο, περισσότερο χώρο στους δρόμους», πρόσθεσε η Stientje van Veldhoven.

Πάνω από τα μισές καθημερινές διαδρομές στην Ολλανδία είναι λιγότερο από 7.5 χιλιόμετρα σε μήκος και περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους μένουν λιγότερο από 15 χιλιόμετρα μακριά από τις δουλειές τους, σύμφωνα με την κυβέρνηση. 

 Η Ολλανδία είναι ήδη πρωτοπόρος στην ποδηλασία, καθώς εκτιμάται πως στη χώρα υπάρχουν περίπου 22.5 εκατομμύρια ποδήλατα -πολλά περισσότερα από τους 17.1 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν εκεί, ενώ πάνω από το ένα τέταρτο των υπαλλήλων πηγαίνει στη δουλειά με ποδήλατο. 


 Πηγή: www.lifo.gr

ΟΑΕΔ: Έρχεται νέο πρόγραμμα για πρόσληψη 15.000 ανέργων -Ποιους αφοράΣτην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για την έναρξη του προγράμματος που θα δημιουργήσει 15.000 νέες θέσεις εργασίας για την πρόσληψη ανέργων.

H δημόσια πρόσκληση του προγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ την επόμενη εβδομάδα και θα περιέχει και τις ημερομηνίες έναρξης της συγκεκριμένης δράσης.

Το πρόγραμμα θα είναι «ανοιχτό» μέχρι την πλήρη κάλυψη των θέσεων και αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα αλλά και θα περιέχει θέσεις και για άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αρχικά με 15.000 θέσεις, των οποίων η κατανομή μεταξύ πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπόλοιπων άνεργων νέων θα προσδιοριστεί στη δημόσια πρόσκληση.

Στη συνέχεια θα υπάρξει και δεύτερη φάση όπου θα καθοριστούν άλλες  5.000 θέσεις που θα προκηρυχθούν σε δεύτερο χρόνο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσληψη 15.000 άνεργων νέων ηλικίας 18-29 ετών σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας και η απασχόλησή τους για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών.

Οι επιχειρήσεις/φορείς θα επιχορηγηθούν για τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νεοπροσλαμβανόμενων ανέργων. Η διάρκεια της επιχορήγησης θα είναι μεγαλύτερη εάν προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).


Επιχορήγηση προγράμματος

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής:α) Δώδεκα μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 3 έως 12 μηνών. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για 3 επιπλέον μήνες χωρίς επιχορήγηση.

β) Δεκαπέντε μήνες για πρόσληψη μακροχρόνιων ανέργων και δικαιούχων ΚΕΑ, χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ για μηνιαίως για τους νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για τους νέους άνω των 25 ετών.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ( Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη την χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ωφελούμενοι του προγράμματος

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

— Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

— Μακροχρόνια άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

— Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας (1) ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Πηγή: aftodioikisi.gr

Θέση εργασίας στην εταιρεία ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε

Η εταιρεία ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. με έδρα την Ελασσόνα Λάρισας αναζητεί στέλεχος για κάλυψη θέσης του Τμήματος Παραγγελιών/ Μηχανογράφησης Αποθήκης. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι., Οικονομικών επιστημών με άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ (MS Office). 

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τις προϋποθέσεις για την θέση, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω e-mail: info@bizios.gr

186 άτομα Τακτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και ΑθλητισμούΤο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πληρωση 186 θέσων Τακτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/07/2018-24/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Ξεκίνησαν οι αιτήσεις φοίτησης στα προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ


Αποτέλεσμα εικόνας για ασπαιτε

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.), το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στα ανωτέρω Προγράμματα έχουν όλοι οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Στο Άργος, για το ακαδ. έτος 2018-19 το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, προσφέρει 160 θέσεις φοίτησης ενώ το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ προσφέρει 40 θέσεις φοίτησης. Σύμφωνα με την προκήρυξη που αναρτήθηκε διαδικτυακά, η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr  μέχρι και τις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών για το ακαδ. έτος 2018-2019 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα βάσει της παρακάτω ποσόστωσης :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΑΙΚ
Κατηγορίες εισαγομένωνΠτυχιούχοι (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) που είχαν συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθηκαν από το ΕΑΠ , χωρίς να έχουν κληρωθείΚάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδώνΚάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδώνΜόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο ΑΕΙΥποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο ΑΕΙΠτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙΣύνολο
Πόλη ΕΠΠΑΙΚ2%18%20%10%10%40%100%
ΑΡΓΟΣ32932161664160ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΣΥΠ
Κατηγορίες εισαγομένωνΣτελέχη του θεσμού ΣυΕΠ στο δημόσιο τομέαΚάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδώνΚάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδώνΑπόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙΣύνολο
Πόλη ΠΕΣΥΠ5%5%20%30%40%100%
ΑΡΓΟΣ228121640Σε περίπτωση, που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών/στριών σε μία κατηγορία, το ποσοστό που απομένει μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω.

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ

(30,00 €), στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

(Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. Λογ.: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Πηγή: aftodioikisi.gr

ΟΑΕΔ: Τα κριτήρια για τις προσλήψεις στα ΙΕΚΜε απόφαση του υπουργείου Εργασίας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ
Ο τρόπος στελέχωσης των ΙΕΚ ΟΑΕΔ με εκπαιδευτές ενηλίκων πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία.

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ. Η αίτηση των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, για την επιλογή τους στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ, υποβάλλεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (ηλεκτρονική διεύθυνση «www.oaed.gr»). 

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι δηλώνουν τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Αττικής ή τα ΙΕΚ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αποστέλλουν φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τις βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε ένα μόνο ΙΕΚ ΟΑΕΔ, αυτό της πρώτης προτίμησής τους. Ο φάκελος των δικαιολογητικών υποβάλλεται ή αποστέλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα δυνατότητας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Μετά την υποβολή του φακέλου με το σύνολο των δικαιολογητικών και με τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (διδακτικής-επαγγελματικής) που ο υποψήφιος δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του, κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι αιτήσεις, τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και οι βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, αξιολογούνται από τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες επιτροπές αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και εξετάζουν πλέον των υποβληθέντων ενστάσεων και οποιαδήποτε περίπτωση τεθεί υπόψη τους από τη Διοίκηση του Οργανισμού ή εισηγηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αρχικών πινάκων αξιολόγησης.  Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε δύο αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων που επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά ΙΕΚ ΟΑΕΔ και ανά κλάδο και ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι κατατάσσονται σε ξεχωριστούς πίνακες πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων και προσλαμβάνονται αφού εξαντληθούν οι αντίστοιχοι πίνακες των ιδιωτών πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται και συνεκτιμώνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής, ανά αξιολογικό πίνακα και ανά ειδικότητα, τα εξής: α) μήνες ανεργίας, β) βαθμός πτυχίου.

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά σε όλες τις δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής.  Για τους έχοντες πλήρη απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής. γ) Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση ανώτατο όριο διδακτικών ωρών, ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής.

Οι συνταξιούχοι και οι έχοντες πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του Ν. 3528/2007), κατατάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα, δύνανται να αναλάβουν έως έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής, έπονται των ιδιωτών και προσλαμβάνονται μετά την εξάντληση των πινάκων κατάταξης των τελευταίων. Οι αναπληρωτές με πλήρες διδακτικό ωράριο θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, έπονται των ιδιωτών και εμπίπτουν στον πίνακα των δημοσίων υπαλλήλων, προσλαμβάνονται δε σύμφωνα με τη σειρά μορίων που κατέχουν στον πίνακα αυτό. Κάθε ωρομίσθιος εκπαιδευτής, πριν την πρόσληψή του, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνει αναλυτικά το εργασιακό του καθεστώς.Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στην εργασιακή του κατάσταση, οφείλει άμεσα να ενημερώσει αναλυτικά, με νέα υπεύθυνη δήλωση, την/τις εκπαιδευτική/ες μονάδα/δες ΟΑΕΔ όπου εργάζεται, για το νέο εργασιακό του/της καθεστώς. Παρόμοια υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης . Με βάση τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και των αναγκών των ΙΕΚ σε διδακτικές ώρες, πραγματοποιείται η επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτών ανά κλάδο και ειδικότητα στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και είτε έχουν εξαντληθεί όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, είτε δεν υπήρξαν υποψήφιοι για κάποιες ειδικότητες, ο ΟΑΕΔ δύναται να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με απευθείας πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα υπουργική απόφαση και τη σχετική προκήρυξη του Οργανισμού.

δείτε εδώ την απόφαση
Ανοιχτές θέσεις για πρόσληψη 953 ατόμων σε ΤΟΜΥΤο Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Αποκεντρωμένων Μονάδων τους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ατόμων –Ιατρών, ως εξής:

809ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

144ΠΕ Παιδιατρικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν  αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας μέσω του διαδικτυακού του τόπου:(tomy.moh.gov.gr) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά –πιστοποιητικά συμμετοχής σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (υπόψη ΕΕΔΙΚΑΠΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑριστοτέλους 17-19, Τ.Κ. 101 87, Αθήνα
                                                            ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ Τ.ΟΜ.Υ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.…………………………………………….
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ:……………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ……………………………………………….
953 ΑΤΟΜΑΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
Η κατηγορία, ο κλάδος και/ή η ειδικότητα, –Οι θέσεις επιλογής του υποψηφίου,
Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης, όπως προκύπτει αυτόματα από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και αναγράφεται στην τελική εξατομικευμένη φόρμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνη δήλωση.
π.χ. «ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής»π.χ. «202, 205» με σειρά προτίμησης.
πχ «21/0015210»


Οι υποψήφιοι που έχουν εμπρόθεσμα υποβάλει την ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας, υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατάρτισης Πινάκων (ΕΕΔΙΚΑΠΙ).
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας όσοι έχουν υπογράψει ήδη σύμβαση για τη στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’).Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση και για θέσεις μόνο μιας κατηγορίας εκπαίδευσης (ΠΕ) και ενός μόνο κλάδου και ειδικότητας με ανώτατο τις πέντε (5) θέσεις και με σειρά προτίμησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 13-06-2018 (12.00μ.μ.) και λήγει στις 22-06-2018 (23.59μ.μ.)


Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στο τέλος της ημέρας της 29-06-2018


Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πηγή: aftodioikisi.gr