30 Διοικητικοί Υπάλληλοι στον Τομέα της Προστασίας Δεδομένων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

30 Διοικητικοί Υπάλληλοι στον Τομέα της Προστασίας Δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad