Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Ζητείται πτυχιούχος ψυκτικός από το κατάστημα WELCOME STORES ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018 | 0 σχόλια

Από τα WELCOME STORES ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ζητείται πτυχιούχος ψυκτικός με εμπειρία στον τομέα του κλιματισμού και της επισκευής οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών.  Αποστολή βιογραφικών στο info@bozatzidis.com ή στο κατάστημα Λεωφ. Δημοκρατίας 50.Τηλέφωνο επικοινωνίας 25510 89989
πηγή: e-evros.gr

20 εργάτες στο Δήμο Ηγουμενίτσας


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την 16648/13.2.2018 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας και την υπ’ αριθ. 26/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα και για τον μήνα Φεβρουάριο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ 20

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 15-02-2018 έως 24-02-2018

πηγή: e-dimosio.gr

Κηπουρός στο Δήμο ΚαλαμαριάςΟ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καλαμαριάς , που εδρεύει στην Καλαμαριά, οδός Κομνηνών 58 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Νικολάου & Μικρουέλα γωνία τκ 55 132 Καλαμαριά, απευθύνοντας την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψη κας Μαυρομμάτη Δέσποινας και κας Μαρίνου Σοφίας (τηλ. Επικοινωνίας : 2313 314241 &2313 314230). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Μηχανικός Πωλήσεων


Ως μέλος της ομάδας πωλήσεων στη περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα δημιουργούμε ενθουσιασμένους επαγγελματίες πελάτες στο χώρο των κατασκευών, κάθε μέρα. Θα υποστηρίζουμε την καριέρα σας με την επιστημονική εκπαιδευτική εμπειρία της Hilti, όπως και με συνεχή επίβλεψη τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας.

Οι υπευθυνότητες θα περιλαμβάνουν πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων καθώς και τεχνικές συμβουλές και λύσεις στους πελάτες μας για μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Οι υπευθυνότητες:

1.Σχεδιασμός και επίτευξη στόχων πωλήσεων των προϊόντων μας και υπηρεσιών μας

Πωλήσεις σε συγκεκριμένο πελατολόγιο περιοχής και πολυετείς πελάτες
3.Δημιουργία νέων πελατών από εξασφαλισμένο πελατολόγιο με καθημερινή υποστήριξη στο εργοτάξιο και στα γραφεία τους

4.Πελατοκεντρική συμπεριφορά ομαδικότητας με όλα τα τμήματα της Hilti Ελλάς.

Το προφίλ:

Μηχανικός (Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός)
Υψηλή δέσμευση και υπευθυνότητα για εξέλιξη της καριέρας
Πάθος για εξυπηρέτηση επαγγελματιών πελατών με καινοτόμες λύσεις
Πάθος για διαπραγματεύσεις, σωστή παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών
Απαραίτητα καλή διαχείριση PC
Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Απαραίτητα αγγλικά, επιθυμητά ιταλικά ή γερμανικά


Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας με τον κωδικό θέσης: (Κωδικός θέσης Thess_TS_02_18) Σε προσοχή: Καλλιάνη Πέννυ

T +210 28 80 631 I

E Panagiota.Kalliani@hilti.com


πηγή: e-dimosio.gr

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 3.000 άτομα στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΜε στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων νέων ανέργων (18-24 ετών) ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) υλοποιεί ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020” στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.


Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Αυτός άλλωστε είναι και ο πυρήνας της στρατηγικής του ΣΕΠΕ, να αξιοποιηθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης, την καταπολέμηση της ανεργίας, την τόνωση της εξωστρέφειας και της παραγωγικότητας.

Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η Συμβουλευτική Καθοδήγηση, Κατάρτιση και αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 3.000 Ανέργων Νέων 18 - 24 ετών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και Ψηφιακές Δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στο δυναμικό κλάδο ΤΠΕ. 

Η διάρκεια του προγράμματος της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση) και περιλαμβάνει γνώσεις σε Θεωρητικό αλλά και Πρακτικό Επίπεδο για τους ωφελουμένους. H συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1.471,60 € μικτά (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). 

Οι ενδιαφερόμενοι Άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο edu.sepe.gr, με προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι και 25/2/2018. 

Επίσης, ο ΣΕΠΕ προσεγγίζει επιχειρήσεις, ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Το αντικείμενο Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης αφορά στις ειδικότητες: 

• Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)

• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)

• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & Mobile Specialist)

• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)

• Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Με τη λήξη του προγράμματος, θα υπάρξει Πιστοποίηση των δεξιοτήτων.

Ο ΣΕΠΕ με τη συμβολή του σε αυτό το πρόγραμμα, αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στους άνεργους νέους και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την πεποίθησή του ότι η χώρα μας διαθέτει ένα υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με τα κατάλληλα εφόδια και κίνητρα, μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή του ΣΕΠΕ ως Εθνικού Εταίρου από το 2009, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “eSkills for Jobs” - Ψηφιακές Δεξιότητες για την Απασχόληση, η οποία περιλαμβάνει εκδηλώσεις και δράσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σπουδαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-02-2018

Βοηθός Λογιστή στην εταρεία Serinth
Η Serinth εμπορική εταιρεία Ιατρικών Μηχανημάτων (Αττική) , με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία, άριστη υποδομή, τεχνογνωσία, νέες ιδέες, ζητεί: Βοηθό Λογιστή.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσόντα και τις παροχές που αφορούν τη θέση θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.


Επισυναπτόμενο αρχείο:

Upper School Administrator at the St. Catherine’s British School
St. Catherine’s is a leading independent British international school that teaches 1110 pupils from 3 to 18 years of age. The school is a member of HMC, COBIS, and is an IBO world school. It teaches the EYFS curriculum and the National Curriculum for England and Wales, as well as IGCSE and the International Baccalaureate Diploma Programme.


Candidate profile:
- The successful candidate will join the current Administration team and will support the Upper School staff and leadership in coordinating the daily operations of the Upper School.
- Duties will include communicating with students, parents and staff, managing information in a range of systems, examination administration, supporting Upper School events and activities as well as other key administration tasks.
- The person appointed will possess positive interpersonal and communication skills and a good degree of competency with ICT is required.
- The successful candidate must have excellent spoken and written English and will be able to communicate fluently in Greek, with proficient reading and comprehension


ΠΩΛΗΤΗΣ σε εταιρεία θωρακισμένων πορτών ασφαλείας και κουφωμάτων


Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των θωρακισμένων πορτών ασφαλείας και κουφωμάτων στην Αττική ζητεί πωλητή για νεοσύστατο κατάστημά της στα νότια προάστια, η εκπαίδευση του οποίου θα γίνει στα κεντρικά της εταιρείας στις Αχαρνές.

Προφίλ υποψηφίου: επικοινωνιακός, οργανωτικός, με ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

Πόλη / Περιοχή: Κεντρικά & Νότια προάστια
Βιογραφικά μόνο με φωτογραφία αποστείλατε στο ioannoumihail@gmail.com


πηγή: ageliesergasias.gr

ΜΑΓΕΙΡΕΣ & CHEFS ζητούνται για καταστήματα της TGI Fridays


Η TGI Fridays λειτουργεί από το 1965 και μέχρι σήμερα έχει περισσότερα από 800 εστιατόρια σε 60 χώρες.  Κατέχει -διεθνώς- ηγετική θέση στο κλάδο του Casual Dining. Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1997 με συνολικά 8 καταστήματα, 6 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη.

Αναζητούμε νέους και νέες, για τα καταστήματα μας στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ που θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση διεθνώς, στον κλάδο των Εστιατορίων – Bar.

Εάν σας αρέσει η ομαδική εργασία και διαθέτετε:


Πάθος και Ενέργεια, Αγάπη για το φαγητό, Υψηλά Προσωπικά Standards
και Περηφάνια που είστε Μάγειρας
Αναλαμβάνουμε να σας εκπαιδεύσουμε ώστε να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση σε κάποιο από τα πόστα της κουζίνας μας.

Οι προσφερόμενες θέσεις είναι για:
•       Μάγειρες: LINE COOKS
•       CHEFS

Προσφέρουμε:
•       Ανταγωνιστικές αποδοχές
•       Ασφάλιση
•       Προγράμματα εκπαίδευσης
•       Συμμετοχή σε σεμινάρια
•       Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Μπορείτε  να στείλετε το βιογραφικό σας, στο cgeorgiadou@fridays.gr αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό.
Θεσσαλονίκη:
Mediterranean Cosmos & Πλ. Αριστοτέλους
Πηγή: ageliesergasias.gr

Επιστάτης – Φροντιστής ζητείται από μεγάλη εταιρεία φυτωρίων


Ζητείται Επιστάτης – Φροντιστής
Με 5ετή εμπειρία σε τεχνικά έργα και με οργανωτικές ικανότητες, για να αναλάβει τη θέση Επιστάτη – Φροντιστή σε μεγάλη εταιρία Φυτωρίων στη Θεσσαλονίκη

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε τεχνικά έργα (εμπειροτεχνίτης σε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αρδευτικά, σιδηρουργία, ηλεκτροκολλήσεις, τσιμεντοποιεία)
Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα
Γνώση Η/Υ & web εφαρμογών
Γνώση αγροτικού τομέα
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης ΤΕΙ / ΙΕΚ / ΕΠΑΛ (Μηχανικός, Μηχανολόγος, Τεχνολόγος κλπ)


Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (ικανότητα οδήγησης clark)

Περιγραφή Θέσης:
Προγραμματισμός τεχνικών εργασιών
Εκτέλεση και έλεγχος εργασιών υποδομής φυτωρίου
Φροντίδα φυτών και εγκαταστάσεων
Μέριμνα για αποκατάσταση ζημιών ή κακοτεχνιών
Καθαριότητα
Προμήθειες, Παραλαβές

Παρέχονται:
Μισθός
Ασφάλιση ΙΚΑ
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Εργασιακή Σταθερότητα
Βιογραφικά 

Email:  atria@atria.com.gr
ATRIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, Κ. Κρυστάλλη 1, 54630 ΘεσσαλονίκηΠηγή: ageliesergasias.gr

Βοηθός λογιστή


ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με προϋπηρεσία και γνώση Η/Υ πρόγραμμα Singular, κατά προτίμηση γνώσεις Αγγλικών - Ιταλικών, ζητείται για μερική απασχόληση, περιοχή Βάρης - Κορωπί, βιογραφικά στο e-mail: libra@libra.grπηγή: xe.gr

Κοπέλα για γραμματεία ιατρείου


ΙΔΙΩΤΙΚΌ κέντρο παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών ζητεί κοπέλα, οργανωτική, επικοινωνιακή, εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις για γραμματειακή υποστήριξη μερικής απασχόλησης. 
Ωράριο: απογευματινές/βραδυνές ώρες.  

Επιθυμητά προσόντα: Βασικές γνώσεις πληροφορικής (Word, Excel, PowerPoint, χειρισμός εργαλείων αναζήτησης), εξοικείωση στις εφαρμογές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας. 

Αποστολή βιογραφικών: info@psychodos.gr

συζητήσιμη, , 17:00-22:00 , email: info@psychodos.gr 
περιοχή: Γκύζη
πηγή:  xe.gr

Ζητείται Μάγειρας Α

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 | 0 σχόλιαΕταιρία catering με έδρα στο κέντρο της Αθήνας ζητεί να προσλάβει Μάγειρα Α.


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως φύλου και με 3ετή προϋπηρεσία στα καθήκοντα του Μάγειρα Α, θα εργάζονται με 5ήμερο καθεστώς Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινή βάρδια.


Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr)

Ζαχαροπλάστης


Ζαχαροπλάστης απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής με προϋπηρεσία ζητείται από Ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Πάλαιρο για την καλοκαιρινή σεζόν 2018.Βιογραφικά στο vounaki.finance@neilson.com

Πόλη / Περιοχή : ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣπηγή: ageliesergasias.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη σε φροντιστήριο


ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ Μέσης Εκπαίδευσης ενδιαφέρεται για συνεργασία με υπεύθυνη γραμματείας. Απαραίτητα στοιχεία: 
(α) άριστος χειρισμός office (word, excel, access ή άλλο λογισμικό διαχείρισης πελατών π.χ oracle), 
(β) χειρισμός και διαχείριση ιστοσελίδας (π.χ. wordpress), 
(γ) χειρισμός και διαχείριση social media (fb, insta), 
(δ) προϋπηρεσία σε γραμματεία φροντιστηρίου, 


(δ) επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, 
(ε) ομαδικό πνεύμα, 
(στ) πρώτο πτυχίο σε τεχνολογία ή οργάνωση & διοίκηση θα εκτιμηθεί. 

Ωράριο: καθημερινές 14.00-21.00 και Σάββατο 09.00-14.00 (αποστολή βιογραφικού στο  info@diatrivi.gr), αμοιβή 8000 (Ετήσια καθαρά), συζητήσιμη, , 14:00-21:00 , email: info@diatrivi.gr πηγή: xe.gr

Γραμματέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για γυναικολογικό ιατρείο στην Αθήνα, απογευματινό ωράριο, απαραίτητα άριστες γνώσεις Η/Υ και αγγλικών, e-mail: info@kaliantzis.gr πηγή: xe.gr

Υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη

ΕΤΑΙΡΕΊΑ που δραστηριοποιείται στον τομέα τον μονώσεων ζητεί υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη. Απόφοιτες τμήματος επικοινωνίας - marketing ή διοίκηση επιχειρήσεων. Απαραίτητη γνώση αγγλικών και Η/Υ,  με ευχέρεια  λόγου, ηλικίας 25 - 35 ετών .
περιοχή: Μαρούσι

Όποια προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. , αμοιβή 4€, 09:00-17:00 , email: dback69@gmail.com 

πηγή: xe.gr

Γραμματέας σε ιατείο

,

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ για ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής, αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο info@looknatural.gr 


περιοχή: Αμπελόκηποι

πηγή: xe.gr

Θεραπευτικό Προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να αναπτύξει, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 στην Αθήνα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα που ζητούν πληροφορίες για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, ζητεί την πρόσληψη δύο (2) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Ψυχολογία ΠΕ
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος


- Επαγγελματική εμπειρία σε τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής από ένα (1) μήνα έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες
- Ξένη γλώσσα

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση και τη συμμετοχή σε αυτήν οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλεφωνικά (2109241993-6,εσωτ. 270 και 267) εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 13:00 ή μέσω e-mail στο hr@kethea.gr (link sends e-mail).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.kethea.gr 
πηγή:career.duth.gr/

179 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


 θέσεις εργασίας 

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία θέση εργασίας