Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Δωρεάν laptop tablet και internet σε όσους πήραν κοινωνικό μέρισμα ο οδηγός του προγράμματος

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014 | 0 σχόλια


Δωρεάν laptop tablet και internet σε όσους πήραν κοινωνικό μέρισμα ο οδηγός του προγράμματος Από τις αρχές Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr, η απαιτούμενη διαδικασία σε ειδική ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί από την ΕΔΕΤ για το πρόγραμμα Ψηφιακή Αλληλεγγύη όπου θα παρέχει σε χιλιάδες δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος κατοίκους των οκτώ Περιφερειών της χώρας δωρεάν λαπτοπ ή ταμπλετ αλλά και σύνδεση στο internet για διάρκεια ενός έτους.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Μερίσματος κάτοικοι των οκτώ Περιφερειών της χώρας που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπαίνουν σε ειδική ιστοσελίδα με τους κωδικούς του Taxisnet θα επιλέγουν το πακέτο με τον εξοπλισμό αλλά και την παροχή Internet που επιθυμούν και θα προμηθεύονται το κουπόνι χωρίς κάποια αίτηση. Ο οδηγός του προγράμματος αναλύει όλη την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι της δράσης «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» Το κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο [δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος] και θα περιλαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό Το συνολικό κόστος του κουπονιού είναι το άθροισμα του κόστους και των 3 παροχών (πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός , υποστήριξη) καθεμιά από τις οποίες θα είναι διακριτά προκοστολογημένη.

Δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία δαπάνης στην άλλη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της δράσης και με χρήση των συνθηματικών (username/password) του TAXISNET να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της δράσης ή όχι Θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο mail του ή στο κινητό του. Στη συνέχεια θα μπορεί να επισκέπτεται το Web Site του προγράμματος (που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη) και να αναζητήσει Παρόχους που έχουν κατάστημα στην περιοχή του και να εντοπίζει τις Προσφορές «Πακέτα» που τον ενδιαφέρουν. *  Στο κατάστημα ο Δικαιούχος πολίτης προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι που θα έχει εκτυπώσει (ή θα το έχει στο κινητό του) και με την αστυνομική του ταυτότητα. Ο υπάλληλος του Παρόχου θα μπορεί μέσα από το ΠΣ του Κουπονιού να ελέγξει τα στοιχεία του ωφελούμενου καθώς και αν το ηλεκτρονικό κουπόνι είναι ενεργό ή έχει χρησιμοποιηθεί.
 * Ο Δικαιούχος πολίτης επιλέγει Συσκευή, Σύνδεση και Υποστήριξη/Συμβουλευτική Ενημέρωση (προαιρετικά). Το κατάστημα καταχωρεί την προμήθεια του πελάτη μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. Serial Number συσκευής) στην εφαρμογή της Δράσης. Εν συνεχεία ο Πάροχος θα πρέπει από το μηχανογραφικό του σύστημα να κόψει το φορολογικό παραστατικό (Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο)  που θα συνοδεύει την προμήθεια του πακέτου (αφορά τον εξοπλισμό).

Το παραστατικό, εκτός από τα προβλεπόμενα από το Νόμο στοιχεία της προμήθειας, θα πρέπει να περιλαμβάνει σε εμφανές σημείο και τον μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου. Ο Κωδικός Κουπονιού θα αναγράφεται στο παραστατικό μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα του Παρόχου πριν την εκτύπωσή του ή μετά την εκτύπωση όπου θα αναγράφεται χειρόγραφα. Θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του μηχανογραφικού συστήματος του Παρόχου με την εφαρμογή της δράσης (μέσω web service), ώστε να ελέγχεται η ορθότητα εισαγωγής του κωδικού από τον χειριστή του μηχανογραφικού συστήματος του Παρόχου.

* Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr, ο Δικαιούχος πολίτης θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και τυπωθούν από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (π.χ. Φόρμα Επιλογής προϊόντων Δικαιούχου πολίτη, Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου πολίτη, κλπ) καθώς και από τους Παρόχους/Προμηθευτές (π.χ. Τηλεπικοινωνιακό Συμβόλαιο, Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Εξοπλισμού, κλπ).
* Οι Δικαιούχοι πολίτες μπορούν να ελέγξουν στο Web Site της δράσης, εάν ο Κωδικός Κουπονιού είναι υπαρκτός και ότι αντιστοιχεί στα προϊόντα (συσκευή, σύνδεση και υποστήριξη/συμβουλευτική ενημέρωση) που προμηθεύτηκε. Στόχοι του προγράμματος  είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους πολίτες ενώ μέσω της δράσης επιτυγχάνεται:
 *    Η πρόσβαση των πολιτών, «δικαιούχων» του κοινωνικού μερίσματος (όπως περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία), σε τεχνολογίες ΤΠΕ.
 *    Η μείωση του ψηφιακού χάσματος στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, μέσω της πρόσβασης των πολιτών στο Διαδίκτυο και την χρήση υπολογιστή τύπου tablet, netbook ή laptop.
 *    Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 *    Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μέσω σχετικής τεχνικής υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης στο χώρο τους. Δικαιούχοι Οι  πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις Περιφέρειες Σύγκλισης όπου συμπεριλαμβάνονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Οι Δικαιούχοι πολίτες της δράσης, μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε περίπου 289.000 πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, οι Δικαιούχοι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα:
 *    να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν  διαδικτυακή σύνδεση για ένα χρόνο με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile))
*.   να αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop
*    να υποστηριχθούν και ενημερωθούν –προαιρετικά- σε βασικά στοιχεία χρήσης του εξοπλισμού και  του διαδικτύου Εδω να αναφέρουμε ότι το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί σε όλη την χώρα.

Και αυτό γιατί στο πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι Περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας, Στ. Ελλάδος και Ν. Αιγαίου αφού οι περιφερειάρχες των συγκεκριμένων περιφερειών της χώρας επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προτιμώντας να διαθέσουν τα συγκεκριμένα κονδύλια σε άλλους σκοπούς. Ετσι, η δράση της «ψηφιακής αλληλεγγύης» σύμφωνα με το dikaiologitika/gr θα υλοποιηθεί χωρίς τις δύο μεγαλύτερες Περιφέρειες που σίγουρα θα απογοητεύσει τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος κατοίκους των παραπάνω Περιφερειών αφού δεν θα τους χορηγηθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός Το σύνολο της ενέργειας θα υλοποιηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) όπου θα έκδοσει την προκήρυξη προς τους παρόχους για την συγκρότηση Μητρώου Παρόχων αλλά και γενικότερα θα αναλάβει και τους ελέγχους υλοποίησης. Επίσης την ειδική ιστοσελίδα για την εφαρμογή του προγράμματος έχει αναλάβει η ΕΔΕΤ. Ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτει ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ     Πακέτο MobileBroadband (μέχρι 10 Ευρώ το Μήνα)     Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G στην περιοχή της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη     Παροχή σε Δικαιούχο πολίτη τουλάχιστον 5GB το μήνα σε όγκο δεδομένων     Δωρεάν παροχή σε Δικαιούχο πολίτη του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband (όπου απαιτείται)     Δυνατότητα ενημέρωσης σε συνδρομητή για χρήση όγκου δεδομένων και ποσοστού της κα
τανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων     Μη δυνατότητα συνδυασμού του πακέτου Mobile Broadband με πακέτο κινητής τηλεφωνίας     Η συνδρομή της επιδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 12 μήνες και το αργότερο μέχρι 31/10/2015.     Πακέτο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet (μέχρι 10 Ευρώ το Μήνα)     Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl.     Παροχή σε Δικαιούχο πολίτη γρήγορου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.  


 Η συνδρομή της επιδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 12 μήνες και το αργότερο μέχρι 31/10/2015. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     Tablet (μέχρι 230 Ευρώ)     Δυνατότητα υποστήριξης 3G & WiFi     Οθόνη >= 7.9”     Διπύρηνος Επεξεργαστής     Εσωτερική μνήμη >=16GB     Μνήμη RAM >1024MB     2ετής Εγγύηση     Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση     Laptop/Notebook/Netbook (μέχρι230 Ευρώ)     Οθόνη >=11.6”     Διπύρηνος Επεξεργαστής     ΜνήμηRAM >=2048MB     Σκληρός Δίσκος >=320GB ή 128GB για SSD     Δυνατότητα υποστήριξης θυρών USB     Δυνατότητα υποστήριξηςWiFi     Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα     2ετής Εγγύηση     Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση

www.dikaiologitika.gr

14 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ήµο Ιλίου (Αττική)

Ο ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ∆ήµου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής.

Ειδικότερα:
5 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ
4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2014 - 31/10/2014
Τηλέφωνο: 2132030122, 2132030105, 2132030106
Σύνδεσμος

24 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ήµο Ιλίου (Αττική)

Ο ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής.

Ειδικότερα:
4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
13 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2014 - 31/10/2014
Τηλέφωνο: 2132030122Σύνδεσμος

Κατάρτιση 3.127 ανέργων στον τουρισμό

Στην κατακύρωση 138 Προγραμμάτων Κατάρτισης για 3.127 ανέργους στον τομέα του τουρισμού προχώρησε το υπουργείο Τουρισμού σε οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης και τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου της χώρας.
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε 43 πόλεις της χώρας, από τις οποίες την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι ακόλουθες:
• Κεφαλονιά, 225 θέσεις,
• Λέσβος, 222 θέσεις,
• Ηράκλειο, 220 θέσεις,
• Θεσσαλονίκη, 195 θέσεις, και
Στον ΟΑΕΔ και στα ΚΕΚ που επιλέχθηκαν για την κατάρτιση θα πρέπει να απευθύνονται το επόμενο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι
Στον ΟΑΕΔ και στα ΚΕΚ που επιλέχθηκαν για την κατάρτιση θα πρέπει να απευθύνονται το επόμενο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι


• Αθήνα, 175 θέσεις.
Από 125 θέσεις αντιστοιχούν στα Ιωάννινα και τα Τρίκαλα, 120 στο Αγρίνιο, 113 στη Λάρισα και εκατό θέσεις στην Ηλιδα. Στην Αλεξανδρούπολη, την Ηράκλεια, την Πρέβεζα, τη Σάμο, τη Ζάκυνθο και τη Φλώρινα τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αφορούν 75 άτομα ανά πόλη, ενώ στην Καλαμάτα και τα Χανιά κατανέμονται 73 και 71 θέσεις, αντιστοίχως. Για τα υπόλοιπα προγράμματα ο αριθμός θέσεων των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 18 έως εξήντα θέσεις. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα καταρτιστούν σε 17 ειδικότητες που σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων είναι οι εξής εννέα:
• Στελεχών διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, 654 θέσεις.
• Υπευθύνων Εστιατορίων και συναφών μονάδων, 588 θέσεις.
• Μπουφετζήδων, 375 θέσεις.
• Στελεχών Υποστήριξης Μάρκετινγκ, 276 θέσεις.
• Διοικητικών Υπευθύνων ΠΜΕ, 275 θέσεις.
• Στελεχών Υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, 252 θέσεις.
• Διοργανωτών Τουριστικών Πακέτων, 160 θέσεις.
• Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, 145 θέσεις και
• Οινοχόων 123 θέσεις.

Επίσης, θα καταρτιστούν 69 άτομα ως Αγρότες ή Υπεύθυνοι Αγροτουριστικής Μονάδας, 65 ως Εμψυχωτές Τουρισμού και 45 ως Οδηγοί Βουνού. Είκοσι πέντε άνεργοι θα καταρτιστούν σε καθεμία από τις ειδικότητες Οικοξεναγών, Ειδικών Λουτροθεραπείας- Θαλασσοθεραπείας, Διοικητικών Υπευθύνων Πολύ Μικρών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Παρασκευής Σερβιρίσματος Ποτών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και να διαθέτουν σπουδές, προϋπηρεσία ή εμπειρία στον τουριστικό κλάδο. Ας σημειωθεί ότι τις θέσεις μπορούν να διεκδικήσουν και άτομα διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε επαγγελματίες του τουρισμού. Οσο για τα όρια ηλικίας των ανέργων, τα προγράμματα αφορούν άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, εκτός εάν οι προκηρύξεις που θα εκδοθούν θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς.

Διαδικασία
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από το υπουργείο Τουρισμού, επόμενο βήμα αποτελεί η σύναψη σύμβασης του υπουργείου με τα ΚΕΚ που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. Ακολούθως και εφόσον ο ΟΑΕΔ υποδείξει τους ανέργους οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ως δικαιούχοι, τα ΚΕΚ μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των προκηρύξεών τους. Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των 3.127 καταρτιζομένων δεν συμπληρωθεί καθ' υπόδειξη του ΟΑΕΔ, τα ΚΕΚ έχουν δικαίωμα να εκδώσουν ανοικτή πρόσκληση κατάρτισης με προθεσμία διάρκειας 15 έως 20 ημερών

Ενίσχυση 6.400 ανέργων για δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων

Το σήμα της εκκίνησης έδωσε το υπουργείο Εργασίας για ένα νέο, πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα που θα υποστηρίξει τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από 6.400 ανέργους, με προτεραιότητα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.


Το πρώτο βήμα αφορά τη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας».

Προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου δόθηκε για τη σύσταση Αναπτυξιακών Συμπράξεων, οι οποίες θα αναλάβουν τη στήριξη και καθοδήγηση των ανέργων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου δόθηκε για τη σύσταση Αναπτυξιακών Συμπράξεων, οι οποίες θα αναλάβουν τη στήριξη και καθοδήγηση των ανέργων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που θα ιδρυθούν, μία σε κάθε περιφέρεια, θα αναλάβουν τη δημιουργία δομών στήριξης λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ανέρχεται σε 19.466.000.00 ευρώ.

Αμέσως μετά τη σύσταση των Περιφερειακών μηχανισμών -οι οποίοι θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά (θερμοκοιτίδες, συμβουλευτική υποστήριξη κ.ά.) προς τις Κοιν.Σ.Επ- θα ακολουθήσει ο δεύτερος άξονας, ο οποίος εστιάζει στην επιχορήγηση για την έναρξη της δραστηριότητάς τους με κριτήρια επιλογής την ποιότητα της επιχειρηματικής ιδέας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως επιδοτούμενα τραπεζικά δάνεια, εγγυήσεις κ.ά.) για την ενίσχυση και επέκτασή τους. Σε πλήρη ανάπτυξη το πρόγραμμα θα απορροφήσει 12.000 ανέργους που ανήκουν, κυρίως, σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (χρήστες ναρκωτικών ουσιών, αποφυλακισθέντες, ΑμΕΑ κλπ.) και ειδικές ομάδες πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι νέοι, γυναίκες και άνθρωποι άνω των 50 ετών κ.λπ.).

 Αυτό θα γίνει με την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, είτε με την πρόσληψη προσωπικού σε υφιστάμενες.

Οι άξονες της δράσης
Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο έχει καταρτιστεί περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την:
• Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και δομών υποστήριξης.
• Παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων από την εκκίνηση μέχρι την ανάπτυξή τους.
• Συγκρότηση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας κοινωνικής οικονομίας (νομικό, ρυθμιστικό φορολογικό).
• Υποστήριξη της πρόσβασης σε δημόσιες αγορές, μέσα από την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορείς του κεντρικού κράτους ή της Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι να λειτουργήσουν 2.000 Κοιν.Σ.Επ. με απασχόληση 12.500 ατόμων.

Μηχανισμοί υποστήριξης
Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και η λειτουργία κόμβου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επίσης θα παρέχονται υπηρεσίες όπως:
• Πληροφόρηση, υποστήριξη, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, επιμόρφωση των μελών των Κοιν.Σ.Eπ.
• Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κ.λπ.
• Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.
• Οργάνωση και λειτουργία fora διαλόγου και τοπικών συμφώνων (pacts).
• Δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία clusters.
• Οργάνωση διακρατικής συνεργασίας.
Στις συμπράξεις θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής εταιρείες από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, εταιρείες των Α.Σ. μπορούν να είναι: α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, β) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, Δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Αιτήσεις
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις αναπτυξιακές συμπράξεις ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή φακέλων-προτάσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.keko.gr

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Προβλέπεται να απορροφηθούν 12.500 άνεργοι σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση θα επιδοτηθούν ανά ομάδες πέντε τουλάχιστον ατόμων με ποσό έως 50.000 ευρώ 6.400 άνεργοι για δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Θα επιδοτηθεί επίσης η πρόσληψη 6.000 ανέργων σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Τρία είδη Κοιν.Σ.Επ. που θα ιδρυθούν

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην ίδρυση της επιχείρησής τους, ενώ μπορούν να επιλέξουν ένα από τα τρία είδη Κοιν.Σ.Επ.

1. Κοιν.Σ.Επ. Ενταξης
Αφορούν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.
2. Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής φροντίδας
Αφορούν την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
3. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστη-ριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης

Διαγωνισμός: «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 | 0 σχόλια

Το τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» τέθηκε σε κυκλοφορία στις 23 Σεπτεμβρίου 2014.

«Έχει μεγάλη σημασία όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ να συνεχίσουν να το κάνουν με απόλυτη εμπιστοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς εισάγουμε τη σειρά "Ευρώπη"» δήλωσε ο Yves Mersch, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ που είναι υπεύθυνο για τα τραπεζογραμμάτια.

Όπως ακριβώς ίσχυσε και για τα 5 ευρώ, το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ έχει διάφορα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και νέα εμφάνιση. Το ολόγραμμα και το υδατογράφημά του περιέχουν μια προσωπογραφία της Ευρώπης, μιας μορφής της ελληνικής μυθολογίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα. Όταν το τραπεζογραμμάτιο παρατηρείται υπό γωνία, στον γυαλιστερό αριθμό δημιουργείται μια αίσθηση κίνησης του φωτός από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Επίσης, ο αριθμός αλλάζει χρώμα από βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε. Χάρη σε αυτά και άλλα χαρακτηριστικά η γνησιότητα του νέου τραπεζογραμματίου των 10 ευρώ επαληθεύεται πολύ εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία).


Με την ευκαιρία αυτή και με σκοπό να ενημερωθεί το κοινό για το νέο τραπεζογραμμάτιο, διοργανώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Instagram διαγωνισμός με τίτλο «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2014. Διατίθεται επίσης βίντεο με τίτλο «Ανακαλύψτε το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» σε 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

Ο Συμμετέχων προβαίνει στη λήψη φωτογραφίας που απεικονίζει μόνο τον εαυτό του (selfie) με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ (εφεξής η «Συμμετοχή» ή/και η «Selfie»).
Αναρτά την Selfie σε λογαριασμό Twitter ή Instagram με την ένδειξη «#mynew10». Η Selfie πρέπει να είναι άμεσα ενσωματωμένη στο tweet ή στο μήνυμα και να μην επισυνάπτεται ως σύνδεσμος.
Ο Συμμετέχων συνδέεται με τον Δικτυακό τόπο.
Συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής (όνομα χρήστη και προσωπικός κωδικός του λογαριασμού Twitter ή Instagram και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής καθώς και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Ο Πάροχος ελέγχει ότι η Selfie πληροί τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό προτού την αναρτήσει στον Δικτυακό τόπο.
Ο Συμμετέχων λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει την έγκριση της Selfie του.
Μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού στις 30 Νοεμβρίου, ο δικαστικός επιμελητής που ορίζεται στο άρθρο 5 διενεργεί κλήρωση για την απονομή των 100 επάθλων.
Η εγγραφή στον Διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εφόσον ο Συμμετέχων έχει συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής, έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η Συμμετοχή του έχει εγκριθεί από τον Πάροχο. Κάθε Συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό μία φορά μόνο.

Βιογραφικό: Με φωτογραφία ή χωρίς

Όταν φτάσει η στιγμή να αποφασίσετε για το αν θα προσθέσετε ή όχι φωτογραφία στο βιογραφικό σας θα ακούσετε πολλά επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά. Το πιθανότερο είναι ότι στο τέλος θα χρειαστεί να αποφασίσετε μόνοι σας.

Για να σας βοηθήσουμε, εξετάζουμε τα συν και τα πλην της κάθε περίπτωσης.
Ας δούμε πρώτα τα μειονεκτήματα.

Πολλοί ειδικοί σε θέματα προσλήψεων πιστεύουν ότι η προσθήκη φωτογραφίας εκλαμβάνεται ως ένδειξη έλλειψης επαγγελματισμού. Το επιχείρημά τους είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι η εμπειρία και όχι η εμφάνισή σας.

Άλλοι ειδικοί αναδεικνύουν τις νομικές πτυχές του ζητήματος. Σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, θεωρείται παράνομο να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η φυλή, το φύλο, η θρησκεία, η εθνική καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η αναπηρία όταν ένας εργοδότης αποφασίζει ποιος θα περάσει από συνέντευξη και ποιος θα προσληφθεί. Ως εκ τούτου, πολλοί εργοδότες προτιμούν να αγνοούν τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Συμπεριλαμβάνοντας τη φωτογραφία σας, στερείτε από τον εργοδότη τη δυνατότητα να μην λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τμήματα ανθρώπινου δυναμικού τα οποία δηλώνουν ότι απορρίπτουν όλα τα βιογραφικά που περιέχουν φωτογραφία προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενες καταγγελίες περί διακριτικής μεταχείρισης.

Και τώρα, ας περάσουμε στα πλεονεκτήματα.

Πρώτα απ' όλα, ζούμε σε μια εποχή στην οποία η εικόνα διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και η προσθήκη φωτογραφίας σε ένα βιογραφικό κινείται σε αυτό το πνεύμα. Μπορεί για παράδειγμα να διαθέτετε προφίλ στο LinkedIn. Το LinkedIn συνιστά ανεπιφύλακτα την προσθήκη φωτογραφίας (στην πραγματικότητα, ένα βιογραφικό που δεν συνοδεύεται από φωτογραφία θεωρείται «μη επαγγελματικό»). Υπό αυτή την έννοια, η προσθήκη της ίδιας φωτογραφίας από τη μια στο διαδικτυακό προφίλ σας και από την άλλη στο βιογραφικό σας δημιουργεί μια κοινή ταυτότητα.

Ένα άλλο επιχείρημα όσων τοποθετούνται υπέρ της προσθήκης φωτογραφίας είναι ότι οι περισσότερες προσλήψεις δεν γίνονται απευθείας από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Συνήθως ξεκινάτε στέλνοντας το βιογραφικό σας σε κάποιο διοικητικό στέλεχος το οποίο γνωρίζετε απευθείας ή μέσω του δικτύου σας. Όταν το άτομο αυτό λάβει το βιογραφικό σας μπορεί να μην αναγνωρίσει το όνομά σας. Αν όμως έχετε επισυνάψει μια φωτογραφία σας είναι πιο πιθανό να κάνει τη σύνδεση και να υποδείξει στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να προγραμματίσει μια συνέντευξη.

«Τα πράγματα είναι δύσκολα στην αγορά εργασίας. Αν πιστεύετε ότι η προσθήκη φωτογραφίας θα κάνει το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει, τότε μη διστάσετε να τη συμπεριλάβετε», συνιστά η Cindy Sijmonsma, σύμβουλος EURES στις Κάτω Χώρες. Και προσθέτει: «Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε φωτογραφία, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση και όχι μια φωτογραφία από τις διακοπές σας».

Αυστρία
Είναι σύνηθες οι υποψήφιοι για μια θέση να επισυνάπτουν φωτογραφία με τη συνοδευτική επιστολή τους
Βέλγιο
Δεν συνιστάται η προσθήκη φωτογραφίας
Βουλγαρία
Η προσθήκη φωτογραφίας στο βιογραφικό συνιστάται, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτική
Γαλλία
Η προσθήκη φωτογραφίας στο βιογραφικό είναι συνήθης πρακτική, ιδίως για θέσεις εργασίας που απαιτούν επαφή με πελάτες
Γερμανία
Η προσθήκη φωτογραφίας στο βιογραφικό δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, οι περισσότεροι εργοδότες προτιμούν οι αιτήσεις να συνοδεύονται από φωτογραφία
Δανία
Οι φωτογραφίες είναι προαιρετικές, αλλά η προσθήκη τους στο βιογραφικό συνηθίζεται όλο και περισσότερο
Ελβετία
Μια καλής ποιότητας φωτογραφία θεωρείται ευπρόσδεκτη
Ελλάδα
Η προσθήκη φωτογραφίας αποτελεί συνήθη πρακτική χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτική, με εξαίρεση τον τομέα του τουρισμού, όπου οι εργοδότες σε ξενοδοχεία και εστιατόρια ενδέχεται να τη ζητήσουν υποχρεωτικά
Εσθονία
Η προσθήκη φωτογραφίας εναπόκειται αποκλειστικά στον αιτούντα και δεν είναι υποχρεωτική. Στις μισές περίπου αιτήσεις τα βιογραφικά συνοδεύονται από φωτογραφία
Ηνωμένο Βασίλειο
Η προσθήκη φωτογραφίας δεν είναι επιθυμητή
Ιρλανδία
Η προσθήκη φωτογραφίας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν ζητείται ρητά
Ισλανδία
Η προσθήκη φωτογραφίας στο βιογραφικό είναι μια πολύ διαδεδομένη πρακτική. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τη σωστή φωτογραφία: πρέπει να είστε μόνος/η σε ουδέτερο φόντο. Φωτογραφίες από την παραλία ή το πάρτι του περασμένου σαββατοκύριακου δεν ενδείκνυνται
Ισπανία
Η προσθήκη φωτογραφίας αποτελεί συνήθη πρακτική χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτική. Η φωτογραφία πρέπει να είναι φωτογραφία προσώπου (πορτραίτο) (εκτός εάν ζητείται ολόσωμη) και να έχει ύφος ανάλογο της θέσης. Καλό είναι να αποθηκεύεται σε μορφή η οποία δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο στο βιογραφικό
Ιταλία
Η φωτογραφία δεν συνηθίζεται, αλλά μπορείτε να τη συμπεριλάβετε αν το επιθυμείτε
Κάτω Χώρες
Η προσθήκη φωτογραφίας στο βιογραφικό δεν συνηθίζεται, αλλά θεωρείται αποδεκτή
Κροατία
Συνιστάται η προσθήκη φωτογραφίας
Κύπρος
Η προσθήκη φωτογραφίας στα βιογραφικά είναι κάτι που συνηθίζεται
Λετονία
Η προσθήκη φωτογραφίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του υποψηφίου. Ορισμένοι εργοδότες ζητούν φωτογραφία, ιδιαίτερα για τις θέσεις εξυπηρέτησης πελατών
Λιθουανία
Αν απαιτείται φωτογραφία, αυτό θα αναφέρεται στην αγγελία της προσφερόμενης θέσης
Λιχτενστάιν
Η προσθήκη φωτογραφίας στο βιογραφικό συνιστάται ανεπιφύλακτα
Λουξεμβούργο
Η προσθήκη φωτογραφίας στο βιογραφικό αποτελεί συνήθη πρακτική
Μάλτα
Τα βιογραφικά συνήθως δεν περιλαμβάνουν φωτογραφία
Νορβηγία
Δεν συνηθίζεται η προσθήκη φωτογραφίας
Ουγγαρία
Συνήθως επισυνάπτεται φωτογραφία
Πολωνία
Η προσθήκη φωτογραφίας προσμετράται θετικά, αλλά δεν είναι υποχρεωτική
Πορτογαλία
Μια επαγγελματική φωτογραφία διαστάσεων φωτογραφίας διαβατηρίου στο βιογραφικό μπορεί να είναι χρήσιμη, αν και δεν αποτελεί πάγια πρακτική
Ρουμανία
Σε γενικές γραμμές η φωτογραφία δεν θεωρείται απαραίτητη, εκτός εάν ζητηθεί ρητά από τον εργοδότη στην αγγελία
Σλοβακία
Οι φωτογραφίες δεν συνηθίζονται, αλλά ορισμένες μη σλοβακικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα ενδέχεται να τις θεωρούν επιθυμητές
Σλοβενία
Η προσθήκη φωτογραφίας δεν συνηθίζεται, αν και μπορεί να είναι χρήσιμη για ορισμένες θέσεις, π.χ. στο μάρκετινγκ ή στην επαφή με τους πελάτες
Σουηδία
Η προσθήκη φωτογραφίας δεν είναι το σύνηθες, αλλά ο εργοδότης μπορεί ενίοτε να τη ζητήσει
Τσεχική Δημοκρατία
Η προσθήκη φωτογραφίας στο βιογραφικό αποτελεί συνήθη πρακτική
Φινλανδία
Η προσθήκη φωτογραφίας δεν συνηθίζεται, αλλά είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις

Πηγή: Eures

15 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (Έβρος)


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ύστερα από την υπ’ αριθ. 39696/15-10-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. 134/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 133/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2014-2015 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα πέντε ( 15 ) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού.

Ειδικότερα:

Ωδείο:
1 Διευθυντής Ωδείου
1 Διδακτικό προσωπικό για πιάνο
1 Διδακτικό προσωπικό για Μονωδία
1 Διδακτικό προσωπικό για Ανώτερα Θεωρητικά
1 Διδακτικό προσωπικό για κλασσική, ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα
1 Διδακτικό προσωπικό για Βιολί, βιολοντσέλο
1 Διδακτικό προσωπικό για πνευστά
1 Διδακτικό προσωπικό για μπουζούκι
1 Διδακτικό προσωπικό για Βυζαντινή μουσική
1 Διδακτικό προσωπικό για Μουσική προπαιδεία (με γνώσεις αρμόνιου ή ακορντεόν)

Σχολή Χορού:
1 Διευθυντής Χορού
1 Διδακτικό προσωπικό για διδασκαλία των μαθημάτων: τεχνική , ανάλυση, θεωρία, μεθοδολογία κλασικού χορού

Εικαστικό Εργαστήρι:
1 Διδακτικό προσωπικό για Ζωγραφική
1 Διδακτικό προσωπικό για Κόσμημα/χειροτεχνία
1 Διδακτικό προσωπικό για Ξυλογλυπτική

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2014 - 29/10/2014
Τηλέφωνο: 2552027272


Σύνδεσμος: 

12 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στoν Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας (Ν. Ημαθίας)

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα(12) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας.

Ειδικότερα:
2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
3 ΔΕ ΒοηθώνΒρεφοκόμων
3 ΔΕ Μαγείρων
4 ΥΕ ΚαθαριστριώνΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2014 - 31/10/2014
Τηλέφωνο: 2333053217, 2333026743Σύνδεσμος

6 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στoν Οργανισµό Νεολαίας & Αθλητισµού ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης "Γρηγόρης Λαµπράκης" (Αττική)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στη σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου (οκτάµηνη απασχόληση), έξι (6) ατόµων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισµού Νεολαίας & Αθλητισµού ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαµπράκης¨ (Ο.Ν.Α.∆.Ε.Α.).

Ειδικότερα:
2 ΠΕ µε ειδικότητα Κολύµβηση
1 ΠΕ µε ειδικότητα Αντισφαίριση
1 ΠΕ µε ειδικότητα Ρυθµική
1 ΠΕ µε ειδικότητα Υγεία – Ευρωστία - Αναψυχή
1 ΠΕ µε ειδικότητα ΕνόργανηΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/10/2014 - 03/11/2014
Τηλέφωνο: 2109600639, 2109629844
Σύνδεσμος

5 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στo ∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών (Ν. Θεσσαλονίκης)

Το ∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών προτίθεται να απασχολήσει 5 άτοµα µε σύµβαση µίσθωσης έργου.

Ειδικότερα:
1 ΠΕ Ιατρός Oφθαλµίατρος
1 ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος
1 ΠΕ Ιατρός Νευρολόγος
1 ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος
1 ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/10/2014 - 01/11/2014
Τηλέφωνο:2310639355
Σύνδεσμος

5 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη Μουσική Σχολή του Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ (Καλαμπάκα, Ν. Τρικάλων)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου Οκτάµηνης απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών της Μουσικής Σχολής του Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.

Ειδικότερα:
1 με ειδικότητα στα Έγχορδα µε δοξάρι
1 με ειδικότητα στα Ξύλινα Πνευστά
1 με ειδικότητα στα Ανώτερα Θεωρητικά & Πιάνο
1 με ειδικότητα στο Παραδοσιακό κλαρίνο
1 με ειδικότητα στα Κρουστά


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/10/2014 - 03/11/2014
Τηλέφωνο: 2432350253Σύνδεσμος: 

26 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον Πολιτιστικό Οργανισµό ∆ήµου Πατρέων (Ν. Αχαΐας)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει την ανακοίνωση για την πρόσληψη (26) είκοσι έξι ωροµισθίων (15 µουσικών – καθηγητών και 11 Εικαστικών & κεραµιστών) για παροχή διδακτικού έργου στο ∆ηµοτικό Ωδείο και στο Εικαστικό Εργαστήριο αντίστοιχα, µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών στο Τµήµα του ∆ηµοτικού Ωδείου για το διδακτικό έτος 2014- 2015.


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/10/2014 - 02/11/2014Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα

ΑΣΕΠ Αποτελέσματα προσλήψεων στην Εθνική Τράπεζα Εκδόθηκαν και απεστάλησαν απο το ΑΣΕΠ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του κλάδου Κύριου Προσωπικού στον ανωτέρω φορέα.

 Ο αλφαβητικός πίνακας επιτυχόντων και ο συγκεντρωτικός πίνακας προσληπτέων ανά τόπο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Για οποιαδήποτε περίπτωση ισοβαθμίας προκύψει μεταξύ εν δυνάμει προσληπτέων υποψηφίων, θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ δημόσια κλήρωση.


Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους, από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου και του αριθμού της ταυτότητάς τους στο ειδικό πλαίσιο αναζήτησης αποτελεσμάτων.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού της ΕΤΕ στα τηλέφωνα: 210 3341431 (κα Γεραφέντη), 210 3341243 (κα Αριφάκου) και 210 3342328 (κα Κολοκούρη)


. Δείτε τα αποτελέσματα


Θέσεις εργασίας 24/10/2014

Η Horizon ψάχνει για Android προγραμματιστή με εμπειρία, όρεξη και επίμονη στην τελειότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώZητούνται καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας.

Προϋποθέσεις - Προσόντα:
1. Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας
2. Διαμονή στην Θεσσαλονίκη .
3. Εμπειρία στα ιδιαίτερα μαθήματα

Παρακαλούμε, αποστείλατε το πλήρες βιογραφικό σας, στην ηλ. διεύθυνση:
info@iphestus.com


Πολυεθνική εταιρεία με έδρα τη περιοχή της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης αναζητά άτομο για την παρακάτω θέση:
Γραμματεία Διοίκησης - Υπάλληλος τμήματος logistics


Περιγραφή εργασίας:
Γραμματειακή υποστήριξη γραφείου Γραμματειακή υποστήριξη διεύθυνσης
Υποστήριξη της καθημερινής ροής των εργασιών του τμήματος logistics
Προφίλ Υποψηφίου:
Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ
Άριστη χρήση του MS Office (powerpoint, word, excel, outlook, internet)
Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP (Softone)
Πολύ καλή γνώση Γερμανικών Άριστη γνώση Αγγλικών Δυναμική προσωπικότητα Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες Ομαδικότητα
Κατοχή μεταφορικού μέσου
Παροχές:
Άριστο εργασιακό περιβάλλον Δυνατότητα εξέλιξης Ικανοποιητικές αποδοχές

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος αποστείλετε το βιογραφικό σας στην κα Ευφροσύνη Ρεβενά στο : e.revena@sugartia.gr


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξάμηνη συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Ουρολόγου με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-10-2014 μέχρι και 31-10-2014Advertising Agency in Athens seeks to recruit an ACCOUNT MANAGER

2-3 years working experience in advertising
Degree in marketing and/or communication
Fluency in English
PC literacy
Web and social media skills
If you want to join a very creative, dynamic and inspiring team that handles challenging and exciting multinational and Greek accounts send us your CV at accmngr2014@gmail.com


ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΕΙ, ζητείται για το τμήμα πωλήσεων από εταιρία Α.Ε. γεωργικών μηχανημάτων, με έδρα στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση maria@higas.gr


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ λογιστηρίου ζητείται από βιομηχανία τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Απαραίτητη γνώση ex-line και αγγλικών. Αποστείλατε βιογραφικό: info@regina-foods.gr.


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ φυσικής και μαθηματικών ζητείται από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη δυτική Θεσσαλονίκη, απαραίτητη πολυετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. αποστολή βιογραφικών: marsym24@ gmail.com
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ αγγλικών έμπειρη Ζητείται από μεγάλο φροντιστήριο ξένων γλωσσών στη δυτική Θεσσαλονίκη, απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. αποστολή βιογραφικών: lackschool@gmail.com

ΑΤΟΜΟ ζητείται από λογιστικό γραφείο με προϋπηρεσία 5χρονια σε λογιστικό γραφείο πολυ καλή γνώση μισθοδοσίας σε προγράμματα της Epsilonet- τήρηση βιβλίων Β-Γ κατηγορίας κάτοχος μεταφορικού μεσου, Δηλωσεις εισοδηματος. Επικοινωνια: 2310-731321 και 694-5584364 ή argyrlag@otenet.gr


ΒΟΗΘΟΣ λογιστή ζητείται από κάμπινγκ στην Χαλκιδική Γνώσεις μισθοδοσίας απαραίτητη maxi.grigoriou@gmail.com
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρεία με έδρα τον Πειραιά και αντικείμενο εφοδιασμό πλοίων - ξενοδοχείων ζητά βοηθό λογιστηρίου, πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ, έως 30 ετών, με άριστη γνώση Αγγλικών και office. Αποστολή βιογραφικών biografikal234@gmail.com


Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά αναζητά Μηχανικούς για εργασία σε ΜΙΑ από τις παρακάτω θέσεις εργασίας στην Αλεξανδρούπολη:

1. Σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
2. Ανάπτυξη προγραμμάτων για ενσωματωμένα συστήματα
3. Προγραμματιστής .NET Framework

Απαραίτητα προσόντα:
- Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών απόφοιτος/η Ελληνικού πανεπιστήμιου ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού
- Εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
- Άριστη γνώση Αγγλικών
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (μόνο για άντρες)

Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας στο ibd@prisma.gr με Θέμα: το Ονοματεπώνυμό σας, ΤΕΑ004-Χ(τον αριθμό της θέσης που σας ενδιαφέρει).Κενές θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ΟΑΕΔ Τελευταία ενημέρωση 24/10/2014

To e-theseis.gr δημοσιεύει τις αγγελίες εργασίας όπως καταχωρούνται και διανέμονται από τον ΟΑΕΔ.
 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από την στιγμή που οι θέσεις δημοσιεύονται υπάρχει δυνατότητα κάλυψης τους από υποψηφίους.
 Σας συμβουλεύουμε όταν επισκέπτεστε τον τοπικό σας κατάστημα ΟΑΕΔ να γνωρίζεται και τον ν κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρειαγγελίες εργασίας

81 θέσεις εργασίας σε τουρισμό λιανεμπόριο και φύλαξη

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.

40 δωρεάν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 | 0 σχόλια

Παρακάτω ακολουθούν 40 δωρεάν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες με βίντεο, διαλέξεις, σεμινάρια από διεθνή Πανεπιστήμια και δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών…

1.Alison- Διαθέτει πάνω από 60 εκατομμύρια μαθήματα!

2.Coursera – Εκπαιδευτική ιστοσελίδα σε συνεργασία με πανεπιστήμια.
3.The University of Reddit – Η δωρεάν διαδικτυακή εκδοχή του Πανεπιστημίου.
4.Udacity – online μαθήματα που βασίζονται σε projects, κυρίως σε τομείς όπως πληροφορική, Επιστήμη των δεδομένων (data science) και μαθηματικά.
5.MIT Open CourseWare – Δωρεάν πρόσβαση σε αρκετά μαθήματα του ΜΙΤ.
6.Open Culture – Η επιτομή της δωρεάν πρόσβασης σε εκπαιδευτικές πηγές. Μαθήματα, βιβλία, βίντεο / ταινίες.
7.No Excuse List – Διαθέτει μια μεγάλη λίστα με εκπαιδευτικούς ιστότοπους.
8.Open YALE Courses – Ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση σε μια ποικιλία από εισαγωγικά μαθήματα που διδάσκονται από διακεκριμένους καθηγητές και επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Yale. Όλες οι διαλέξεις καταγράφηκαν και είναι διαθέσιμες σε μορφές βίντεο, ήχου, και text transcript. Δεν απαιτείται εγγραφή.
9.Khan Academy – Χιλιάδες μικρο-διαλέξεις πάνω σε θέματα που κυμαίνονται από την ιστορία μέχρι την ιατρική και από τη χημεία μέχρι την επιστήμη των υπολογιστών.
10.Zooniverse – Τεράστια ποικιλία από ενδιαφέρουσες μελέτες της φύσης, της επιστήμης και του πολιτισμού.
11.TUFTS Open CourseWare – Μέρος ενός νέου εκπαιδευτικού κινήματος που ξεκίνησε από το MIT που παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε όλους στο περιεχόμενο on line μαθημάτων. Τα προσφερόμενα μαθημάτων επιδεικνύουν την ισχύ του Πανεπιστημίου στον τομέα των βιοεπιστημών.
12.How Stuff Works? – Επιστημονικά μαθήματα
13.Harvard Medical School Open Courseware – Σκοπός των συγκεκριμένων ανοιχτών μαθημάτων είναι η ανταλλαγή γνώσεων από την κοινότητα των φοιτητών του Χάρβαρντ σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, υποψήφιους φοιτητές και στο ευρύ κοινό.
14.VideoLectures.NET – Βίντεο/διαλέξεις πάνω σε πολλά θέματα.
15.TED – Εκπαιδευτικές διαλέξεις από αξιοσημείωτους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.
16.Shodor - Μια μη-κερδοσκοπική ερευνητική και εκπαιδευτική οργάνωση αφιερωμένη στην πρόοδο της εκπαίδευσης των επιστημών της φυσικής και των μαθηματικών, συγκεκριμένα με τη χρήση των τεχνολογιών μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Στο site περιλαμβάνονται διδακτικά μέσα, λογισμικό, διαδραστικά μαθήματα, εξερευνήσεις και πληροφορίες σχετικά με εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο όλων των ηλικιών για τα μαθηματικά και την φυσική.
17.Udemy FREE Courses – Δωρεάν μαθήματα που μπορούν να σας διδάξουν για τις επιχειρήσεις, το δίκαιο, τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τα μαθηματικά, την επιστήμη, τη φωτογραφία, τη γιόγκα και πολλά άλλα. Στα μαθήματα περιλαμβάνονται βίντεο, ζωντανές διαλέξεις και εργαλεία για να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές και να παρακολουθούν την πρόοδό τους.
18.Maths & Science – Μαθήματα, τεστ και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές όλων των επιπέδων.
19.edX.org – Δωρεάν μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα για διαδραστική μελέτη μέσω του διαδικτύου, που παρέχονται από το MIT, το Harvard, Barkley, Georgetown, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, Karolinska Institute, το Πανεπιστήμιο του Κιότο και πολλά άλλα.
20.iTunes U – Η δωρεάν εφαρμογή της Apple που δίνει στους φοιτητές πρόσβαση από τα κινητά τηλέφωνα σε πολλά μαθήματα. Προσφέρει πολλά δωρεάν βίντεο/μαθήματα, βιβλία, παρουσιάσεις και διαλέξεις ήχου.
21.Liberty Classroom – Ανήκει στον συγγραφέα Tom Woods. Προσφέρει κάποια δωρεάν μαθήματα ιστορίας και οικονομίας, αλλά με ένα πολύ χαμηλό μηνιαίο κόστος μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές χρήσιμες πληροφορίες.
22.Drawspace - Εκατοντάδες δωρεάν μαθήματα σχεδίου.
23.Codeacademy – Εύκολος τρόπος για να μάθετε πώς να φτιάχνετε κώδικες υπολογιστών . Είναι διαδραστικό, διασκεδαστικό και μπορείτε να το κάνετε με τους φίλους σας.
24.Duke U – Προσφέρει μια ποικιλία από δωρεάν μαθήματα στο iTunesU.
25.Scitable – Μια ελεύθερη βιβλιοθήκη επιστήμης και προσωπό εργαλείο μάθησης που επικεντρώνεται στην γενετική, τη μελέτη της εξέλιξης και την πλούσια πολυπλοκότητα των ζωντανών οργανισμών.
26.My own business – Προσφέρει δωρεάν online μάθηματα διοίκησης επιχειρήσεων, ιδανικά για νέα στελέχη και για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει έναρξη μιας επιχείρησης.
27.Kutztown University’s free courses – Περισσότερα από 80 δωρεάν on line μαθήματα για τις επιχειρήσεις.
28.Open Learn – Δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό Ανοικτού Πανεπιστημίου.
29.Free Computer Books – Δωρεάν τεχνικά βιβλία, υπολογιστών, μαθηματικών και σημειώσεις διαλέξεων.
30.Academic Earth – Δωρεάν βίντεο / διαλέξεις από κορυφαίους επιστήμονες.
31.American Sign Language Browser – On line εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας .
32.BBC Languages – On line μαθήματα ξένων γλωσσών.
33.unplugthetv - Επιλέγει τυχαία να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό βίντεο.
34.Lifehacker – Συμβουλές και κόλπα για βελτίωση όλων των τομέων της ζωής.
35.JustinGuitar – Εκατοντάδες δωρεάν μαθήματα κιθάρας, καθώς και βασική θεωρία της μουσικής.
36.Duolingo – Μάθετε μια νέα γλώσσα δωρεάν.
37.Layers Magazine – Tutorials για τα προγράμματα: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere Pro, In Design και After Effects.
38.Creative Flow – Λίστα με πάνω από 950 Photoshop tutorials
39.Open2study – Δωρεάν on line εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Τα μαθήματα παρέχονται από κορυφαία αυστραλιανά ιδρύματα και διδάσκονται από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του κάθε κλάδου.
40.Oedb – Πάνω από 10.000 δωρεάν online μαθήματα

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου

H 28η Οκτωβρίου, (φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966 ανήκει στις ημέρες προαιρετικής αργίας (εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ΣΣΕ, Δ.Α, ή Νόμο). Έτσι λοιπόν, η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασισθεί αυτό.
Σε ό, τι αφορά την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό και τους ημερομίσθιους και λαμβάνοντας υπόψη αν θα απασχοληθούν ή όχι κατά την ημέρα αυτή.

Έτσι ισχύουν τα εξής:
·         Περίπτωση απασχόλησης-Εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό

1.       Αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως την 28η Οκτωβρίου η ημέρα αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες  του μηνός, τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφείλεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, οφείλεται όμως η προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

2.       Αν πρόκειται για επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή κατά την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως θα λειτουργήσει τότε οφείλεται αμοιβή (1 επιπλέον καταβαλλόμενο ημερομίσθιο αφού η αμοιβή της που αφορά εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό) και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Περίπτωση απασχόλησης-Ημερομίσθιος
Στον αμειβόμενο με ημερομίσθιο οφείλεται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.Περίπτωση μη απασχολήσεως


1.Εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό: Καταβάλλεται κανονικά ο συμφωνηθέν μισθός.

2.Ημερομίσθιος: Οφείλεται από τον εργοδότη το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

110 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

θέσεις εργασίας