Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Υπεύθυνος-η πώλησης διαφήμισης περιοδικού

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 | 0 σχόλιαΑΠΌ μεγάλη εκδοτική εταιρία με εμπειρία στους έντυπους οδηγούς εξόδου της Ελλάδος,για την δημιουργία του ΕΤΗΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2018 ζητεί έμπειρο πωλητή -πωλήτρια διαφήμισης για να αναλάβει την διαφημιστική καμπάνια του ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2018.Ζητείται άτομο για μόνιμη συνεργασία.Παρακαλώ μόνο σοβαρά άτομα με εμπειρία όρεξη και ενθουσιασμό.
Τηλ.6976061917 σταθ.2310-533652.
Στείλτε βιογραφικά στο info@agoraguide.gr, αμοιβή 5.000€ 


Πηγή: xe.gr

Υπάλληλος Ε-shopZΗΤΕΊΤΑΙ νέα ως υπάλληλος συσκευασίας και οργάνωσης της αποθηκής. Απαραίτητα προσόντα γνώση αγγλικών και καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ηλεκτρονικό κατάστημα. Εργασία πενθήμερη 9:00- 17:00. 

Παρέχεται μισθός 600 ευρώ μικτά με προοπτική εξέλιξης και ευχάριστο περιβάλλον, 10:00-12:00 , email: phonograph@email.com 
Περιοχή: Γλυφάδα

Πηγή: xe.gr

8 θέσεις για αρχαιολογικές εργασίες


Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα (12) δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.1 ΠΕ Αρχαιολόγος 
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός (με ειδίκευση στη σχεδιαστική αποτύπωση)
1 ΤΕ Φωτογράφος
1 ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087 και FAX: 22510-20745 & 22510-37414), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. (Υποβολή αιτήσεων από 23/04/2018 έως 27/04/2018).Πηγή: e-dimosio.gr

Πρωτομαγιά: Τι ισχύει για την εργασία -Πώς αμείβεταιΦέτος η 1η Μαΐου συμπίπτει με ημέρα Τρίτη. Για την εορτή της 1ης Μαΐου, η οποία εφέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη, μετά την έκδοση του Ν. 4468/2017, με το άρθρο 14 του οποίου η μέρα αυτή καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας και καταργήθηκε το προηγούμενο καθεστώς της κήρυξης της εορτής αυτής ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας με την έκδοση κάθε χρόνο σχετικής Υ.Α., θα έχουν εφαρμογή τα εξής:


Με βάση το Β.Δ. 748/66 για την εορτή αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β. Δ/τος.

Να σημειωθεί ότι για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, σε περίπτωση σύμπτωσης της ημέρας αυτής (1-5-2018) με προγραμματισμένο ρεπό, το ρεπό τους πραγματοποιείται κανονικά κατά την ημέρα αυτή και δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επομένης εβδομάδας.

Οι δε εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και αμείβονται με ημερομίσθιο, αν μεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, ενώ αν δεν εργασθούν και λάβουν κατ’ αυτή το ρεπό τους της εβδομάδας αυτής, θα λάβουν πάλι αποδοχές για 6 ημερομίσθια χωρίς προσαύξηση.

Αντίθετα, για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, δηλαδή για την εβδομάδα από 30 Απριλίου μέχρι 6 Μαΐου θα λάβουν αποδοχές για 6 ημερομίσθια, είτε εργάζονται με 5θήμερο είτε με 6ήμερο.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων, στους εργαζομένους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό αν μεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75% αν δε δεν εργασθούν, θα λάβουν το ρεπό τους και πλήρη τον μηνιαίο τους μισθό χωρίς περικοπή.

Για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις και των δύο παραπάνω κατηγοριών με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας με την οποία έχει συμφωνηθεί ο εργαζόμενος να εργάζεται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και τις Τρίτες κάθε εβδομάδας, αν μεν η επιχείρηση είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα) θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής με προσαύξηση 75%, αν δε είναι επιχείρηση που δεν λειτουργεί τις Κυριακές οι εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν μεν την ημέρα αυτή, αλλά θα τους καταβληθεί κανονικά το ημερομίσθιό του χωρίς προσαύξηση. Αν όμως με βάση την εκ περιτροπής σύμβασή τους δεν εργάζονται τις Τρίτες κάθε εβδομάδας, (εργάζεται π.χ. από Τετάρτη μέχρι Σάββατο) δεν θα του καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως δεν τους καταβάλλεται και τις λοιπές Τρίτες των λοιπών εβδομάδων του έτους με βάση τη σύμβασή τους.Πηγή: aftodioikisi.gr

Θέσεις γραμματειακής υποστήριξηςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΌΣ Όμιλος που δραστηριοποιείται στη Δυτική Αττική, ενδιαφέρεται για πρόσληψη υπαλλήλου γραμματείας. Η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να έχει καλή γνώση Η/Υ και ηλικία μέχρι 35 έτη. Η μόνιμη διαμονή σε συνοικία της Δυτικής Αττικής θα ληφθεί υπόψην. Αποστολή βιογραφικών μόνο μέσω e- mail. 

Επιθυμητή η σύναψη φωτογραφίας. email: fronistirioproslipsi@gmail.com 
Περιοχή: ΠεριστέριPARKING στο αεροδρόμιο στο Κορωπί ζητεί άνδρα γραμματέα με πολύ καλή γνώση Η/Υ (ERP-CRM) και αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης, 8ωρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο (πρωί-μεσημέρι-βράδυ), ασφάλιση, κοντινές περιοχές,  βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@megaairparking.gr, αμοιβή 600€, , 11:00-12:00 


ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού χαλιών, με έδρα το ΚΟΡΩΠΙ, αναζητά κοπέλα(25 έως 35 ετών) για την κάλυψη θέσης γραμματειακής υποστήριξης-call center. Πλήρης απασχόληση, βασικός μισθός. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Άριστη χρήση Ρ/C (Windows, Excel, Word), οργανωτικό πνεύμα, με ευχέρεια στην επικοινωνία, άμεση διαθεσιμότητα, ευελιξία ωραρίου, βασικές γνώσεις λογιστηρίου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κάτοικος ΒΑΡΗΣ/ΚΟΡΩΠΙΟΥ/ΠΑΙΑΝΙΑΣ/ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ/ΓΛ.ΝΕΡΩΝ. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail omegacleanpappas @ gmail. com 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ζητείται από εταιρεία Πληροφορικής Γραμματικό - Μαραθωνας, βιογραφικά με φωτογραφία στο mail info@datafirst.gr, συζητήσιμη, , 10:00-19:00 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ προέδρου βοηθός και σύμβουλος διοίκησης με εμπειρία στη επικοινωνία στις δημόσιες και marketing ζητείται από εκδοτική και εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, πτυχιούχος, 3ετής προϋπηρεσία, ικανότητα διαπραγμάτευσης, πολύ καλή γνώση Η/Υ και social media, καλή εμφάνιση, υψηλό ανάστημα, περιοχή Νέο Ψυχικό
βιογραφικά e-mail: ekdossi2@gmail.com 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ σε Παθολόγο Γλυφάδας, απογευματινό ωράριο, απαραίτητα άριστη γνώση ηλεκτρ. συνταγογράφησης και e- dapy. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ιατρείο Παθολογικής ειδικότητας. Βιογραφικά μόνο στο email . ΟΧΙ τηλεφωνική επικοινωνία., , 09:00-14:00 , email: spanosk@gmail.com 
Πηγή: xe.gr

Νοσηλευτές και δερματολόγοι σε κέντρο αισθητικήςΤο κέντρο αισθητικής Dr Prinou αναζητά προσωπικό δύο ειδικοτήτων για την ενίσχυση των τμημάτων του, στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα προσλαμβάνει:

Νοσηλευτές
ΔερματολόγουςΠροσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Δεν απαιτείται προϋπηρεσία


Στείλτε βιογραφικό στο e-mail: doctorprinou@gmail.com
Πηγή: workenter.gr

ΑΣΕΠ: Τελειώνει η επεξεργασία 100.000 αιτήσεων – Για ποιους διαγωνισμούς θα εκδοθούν τα πρώτα αποτελέσματαΣτο «κόκκινο» οι μηχανές του ΑΣΕΠ για την άμεση έκδοση αποτελεσμάτων που αφορούν σε 100.000 και πλέον υποψήφιους για μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο.

Στην αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες για την διεκπεραίωση παλαιότερων διαγωνισμών, δεδομένου ότι διαχειρίζεται, ήδη, έναν τεράστιο όγκο αιτήσεων.

Η κατάσταση θα ενταθεί με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους νέους διαγωνισμούς, προεξάρχοντος του υπ. Δικαιοσύνης (εκτίμηση 40.000 αιτήσεις).

Το workenter, ανταποκρινόμενο στα αλλεπάλληλα και συνεχή ερωτήματα για την εξέλιξη διαφόρων διαγωνισμών, άντλησε αποκλειστικές πληροφορίες για το πότε θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα.


Σημειώστε:
  • Εντός της εβδομάδας θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα της 7Κ/2016 που αφορούν σε 1.666 μόνιμες θέσεις σε φορείς του υπ. Υγείας. Εκκρεμεί -και αυτός θα εκδοθεί- ο οριστικός πίνακας διοριστέων για 494 στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Ακολουθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων για την προκήρυξη 13Κ/2017. Αφορά σε 53 μονίμους στην ΑΑΔΕ και στην ΑΕΜΥ Α.Ε.
  • Σειρά παίρνει η προκήρυξη 15Κ/2017 που αφορά στην πρόσληψη 335 μονίμων (εργασιακών συμβούλων) στον ΟΑΕΔΠηγή: workenter.grΥπεύθυνος αποθήκηςΑπό εμπορική εταιρεία τροφίμων ζητείται υπεύθυνος αποθήκης πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση & υπευθυνότητα.


Περιοχή:  Μαγνησία Θεσσαλονίκης


Email: coldsin.sa@gmail.com


Άτομο για creperie
Άτομο για creperie περιοχή Χαριλάου (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) με εμπειρία σε μπουφέ κρέπες-τοστ-σαλάτες-καφέδες


τηλ. Επικοινωνίας 6973955872 βιογραφικά στο protsigas84@gmail.com

Πηγή: ageliesergasias.gr

Υπάλληλος υποδοχήςΖΗΤΕΊΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής και βοηθός κρατήσεων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Κάρπαθο. Με πολύ καλές γνώσεις αγγλικών και Η/Υ. Προσφέρεται διαμονή. Δεκτές και αιτήσεις σπουδαστών για πρακτική άσκηση Από 1 Μαιού έως 30 Σεπτεμβρίου. 


Στείλτε βιογραφικό στο royalbeachkarpathos@gmail.com. Τηλ. 6989877186 
Μάθετε περισσότερα: http://www.royalbeachkarpathos.com 
Ανοιχτές για αποστολή βιογραφικού θέσεις εργασίας στην ΑΒ ΒασιλόπουλοςΚάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τις θέσεις


Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για ξενοδοχείο


ΓΙΑ νεόδμητο ξενοδοχείο  αναζητούμε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων 
Μισθός ανάλογος των προσόντων, Προσφέρουμε διαμονή ,διατροφή.

Βιογραφικά   hr@seacretehotels.com
 συζητήσιμη, 07:00-24:00 
περιοχή: xe.gr

Σερβιτόρος

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 | 0 σχόλια
ΝΕΟΣ ή νέα ζητείται για σέρβις και βοηθός σέρβις με προϋπηρεσία σε σέρβις ala cart εστιατορίου ή ξενοδοχείου για την καλοκαιρινή σεζόν 2018, παρέχεται διαμονή, ασφάλιση, υψηλές αποδοχές, απαιτείται ταχύτητα, γνώση αγγλικών (θα εκτιμηθούν και οι γνώσεις ιταλικών ή γερμανικών η ρουμανικων η πολωνικων ή ρωσικών) καθώς και πλήρες βιογραφικό και πρόσφατη φωτογραφία στο παρακάτω email: balsamicoservice@gmail.com, αμοιβή 10€, συζητήσιμη 
Περιοχή: ΖάκυνθοςΠηγή: xe.gr

Εργάτες για εκσκαφέςΕΡΓΑΤΕΣ για εκσκαφές ζητούνται από τεχνική εταιρεία στην Κέρκυρα, για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά - στοιχεία στο  email: cv6480@gmail.com Πηγή: xe.gr

Νέος-α για γκαλερί

ΝΕΟΣ - νέα έως 30 ετών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ ζητείται από γκαλερί, στη Μύκονο και Αθήνα, παρέχεται διαμονή (μόνο για Μύκονο)

βιογραφικό απαραίτητα με φωτογραφία e-mail: info@raritygallery.com Πηγή: xe.gr

Πωλήτρια σε γνωστή αλυσίδα ζαχαροπλαστείωνΠΩΛΗΤΡΙΑ - πωλητής 18 έως 35 ετών, ζητείται από γνωστή αλυσίδα ζαχαροπλαστείων, περιοχή Νέα Σμύρνηβιογραφικά στο e-mail: fresh_nea_smyrni@icloud.com 

πηγή: xe.gr

Πρόσληψη μάγειρα στο Δ. Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών των Παιδικών
Σταθμών.πηγή: aftodioikisi.gr

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους ΛέσβουTo Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ανακοινώνει την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και


εργασίες απολιθωµάτων» της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή-αναβάθµιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστηµα 4 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύµβασης έως το τέλος του έργου.

Ζητούνται κοπέλες για συνεργείο καθαρισμού


Ζητούνται κοπέλες για συνεργείο καθαρισμού με προϋπηρεσία για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6980204673
Email: crystalgroup4@gmail.comΠηγή: ageliesergasias.gr

Πολύ έμπειρος φυσικός από φροντιστήριοΦυσικός ζητείται, πολύ έμπειρος, από Φροντιστήριο.
Καλές αμοιβές.

Πόλη / Περιοχή: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βιογραφικά στο e-mail: frontth@gmail.com

Πηγή: ageliesergasias.gr