Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας-Άνεργοι (Κοινοί - Γενική Κατηγορία)

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 | 0 σχόλια

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων:

Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή
Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)
Να μην αυτοαπασχολούνται
Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση
Επιπρόσθετα:

α) Για δικαιούχο που επιδοτείται για πρώτη φορά απαιτείται:

 1η περίπτωση:

πραγματοποίηση 125 ημερών εργασίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από από την έναρξη της επιδότησής του.
2η περίπτωση (για δικαιούχους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης):

πραγματοποίηση 200 ημερών εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και
πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης.
β) Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτείται:

πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής
τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης, να μην υπερβαίνουν τα τετρακόσια (400).
Εάν εντός της τετραετίας έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων (400) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.


Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Προθεσμία Υποβολής - Παραλαβή Απόφασης – Έναρξη Επιδότησης

Ο άνεργος οφείλει να προσέρχεται αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του) προκειμένου να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο:

αυτοπροσώπως
εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της εργασιακής του σχέσης.
Η διαδικασία της αίτησης προβλέπει τα εξής:

ο άνεργος παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του
στο έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με  προτυπωμένο κείμενο με το οποίο ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση της υποχρέωσής του να ενημερώνει την Υπηρεσία εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησής του.
επί του εντύπου της αίτησης αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης που θα εκδώσει η Υπηρεσία.
Ο άνεργος προσέρχεται στην Υπηρεσία που έχει καταθέσει την αίτησή του υποχρεωτικά κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην αίτησή του για της παραλαβή της απόφασης της Υπηρεσίας. Εφόσον δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της αίτησής του, παραλαμβάνει «Απόφαση Υπαγωγής» στην επιδότηση.

Η προσέλευση του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία για την παραλαβή της απόφασης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική, γιατί αποτελεί και το διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής παρουσίας του με την οποία κατοχυρώνεται η πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνών της επιδότησης του.

Στην απόφαση υπαγωγής αναγράφεται η διάρκεια της επιδότησης, το ύψος αυτής, τα χρονικά διαστήματα υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κ.λπ

Η επιδότηση αρχίζει:

α) από την 7η ημέρα, όταν η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας, ή

β) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όταν αυτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την παρέλευση του 7ημερου από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερες προθεσμίας.

Δικαιολογητικά
Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7). Για απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικές εργασίες η Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη.
Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου διμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου.
Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος.
Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

Διάρκεια - Ποσό Επιδότησης
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο κρίσιμο κάθε φορά ορισθέν χρονικό διάστημα.

Από 01.01.2014 η διάρκεια επιδότησης εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
125-149
5 μήνες
150-179
6 μήνες
180-219
8 μήνες
220-249
10 μήνες
250 και άνω
12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ *
* Για τους επιδοτούμενους άνεργους που επιδοτούνται για πρώτη φορά και τους καταβάλλεται επιδότηση λαμβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση της διετίας (2η περ. προϋποθέσεων), η διάρκεια επιδότησής τους κυμαίνεται από 5 έως 8 μήνες κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα.
*Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών και οπωσδήποτε 80 κατ’ έτος)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
200
5 μήνες
250
6 μήνες
300
8 μήνες
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
100-149
5 μήνες
150-179
6 μήνες
180-219
8 μήνες
220-249
10 μήνες
250 και άνω
12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες


Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο μια φορά τον μήνα για 25 ημέρες.
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά την απόλυσή του.
Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
Για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
Καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, εφόσον έχουν συμπληρωθεί συγκεκριμένες ημέρες επιδότησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.


Υποχρεωτική Παρουσία κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι υποχρεωμένος:

να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτησή του, στο χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
να εμφανίζεται, μετά την πρώτη φορά, αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στα χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
να δηλώνει την παρουσία του μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση παρουσίας για τους επιδοτούμενους άνεργους πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και σε καμία περίπτωση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).


Πίστωση Μηνιαίων Επιδομάτων κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής, δηλαδή κάθε Παρασκευή.


Υποχρέωση του Ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας/ αναστολή - συνέχιση - διακοπή επιδότησης

Ο άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στην κατάστασή του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ώστε αναλόγως να αναστέλλεται ή διακόπτεται η επιδότηση.

Η επιδότηση του ανέργου αναστέλλεται λόγω:

Πρόσληψης,
Ασθένειας,
Στράτευσης,
Άσκησης ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος
Αναχώρησης στο εξωτερικό,
Λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
Για οποιοδήποτε άλλο λόγο εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.
Προκειμένου η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναστολή του επιδόματος του ανέργου, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει:

εντός 8 ημερών την αρμόδια Υπηρεσία που  τον επιδοτεί αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για τον λόγο της αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό [π.χ. αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κτλ], ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.
Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η επιδότηση του ανέργου διακόπτεται λόγω:

α) Μη εμφάνισής του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης,.

β) Συνταξιοδότησης,

γ) Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης,

δ) Θανάτου,

ε) Οριστικής ανικανότητας για εργασία.

Συνέχιση επιδότησης

Μετά την άρση του λόγου αναστολής, το επίδομα ανεργίας συνεχίζεται, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ πριν από την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης. Η επιδότηση καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής:
ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)
ν.1545/1985 (άρθρα 3-8)
ν.1836/1989 (άρθρα 15-24)
ν.1892/1990 (άρθρο 37)
ν.3552/2007 (άρθρο 5)
ν.3996/2011 (άρθρο 71 και απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3701/55/22-11-11)
ν.3986/2011 (άρθρο 39)
ν.4203/2013 (άρθρο 26)
ν.4301/2014 (άρθρο 54

Δημοφιλείς σελίδες για να μάθετε μια νέα δεξιότητα δωρεάν


Είτε θέλετε να υπερέχετε στη δουλειά σας είτε επιθυμείτε να υιοθετήσετε ένα καινούριο χόμπι, θα χρειαστεί να αποκτήσετε μερικές νέες δεξιότητες για να φτάσετε το στόχο σας.

Η εκμάθηση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων διατηρεί το μυαλό κοφτερό και ανοίγει μπροστά μας έναν ολοκαίνουριο κόσμο πιθανοτήτων.

Τα καλά νέα: Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά χρήματα για δάσκαλο ή εκπαιδευτή για να αποκτήσετε καινούριες δεξιότητες και ικανότητες, διότι μπορείτε να βρείτε online πηγές που θα σας υποστηρίξουν στο εγχείρημά σας.

Δείτε παρακάτω έξι τρόπους για να μάθετε καινούριες δεξιότητες χωρίς κόστος.

1. ALISON για Diploma ή Πιστοποίηση

Το ALISON είναι ένας από τους λίγους διαδικτυακούς τόπους όπου μπορείτε να αποκτήσετε diploma ή πιστοποίηση στο Web Development, στις Πωλήσεις, στην Κοινωνιολογία, στην Ψηφιακή Φωτογραφία. Θα αποκτήσετε επίσημο δίπλωμα από το Alison αν ολοκληρώσετε όλες τις ενότητες και πάρετε τουλάχιστον 80% στις αξιολογήσεις των μαθημάτων.

2. Coursera για πανεπιστημιακού επιπέδου μαθήματα

Πάντα θέλατε να μάθετε για τα big data; Για διαδραστικό σχεδιασμό; Μήπως να βελτιώσετε τις διοικητικές σας ικανότητες ή να μάθετε κάτι καινούριο από κορυφαία πανεπιστήμια και κολέγια του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων Stanford, Johns Hopkins, Princeton και Duke;

Τα μαθήματα στο Coursera είναι δωρεάν, ενώ αν θέλετε η επιμορφωτική σας εμπειρία να πιστοποιηθεί επισήμως, θα πρέπει να πληρώσετε κάποιο τέλος.

Τα 10+1 άγνωστα επιδόματα που δικαιούνται εργαζόμενοι και άνεργοι

Δέκα + 1 επιδόματα όχι μόνο για ανέργους αλλά και για εργαζόμενους χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

Oι περισσότεροι γνωρίζουν μόνο το επίδομα ανεργίας ενώ υπάρχουν πολλά άγνωστα ειδικά επιδόματα που χορηγούνται είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ή σε επίσχεση εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, είτε ακόμη σε νέους 20-29 ετών, σε νέες μητέρες καθώς και σε άλλες κατηγορίες.Εδικά για τις μητέρες, πέραν του βασικού μισθού των 586 ευρώ το μήνα που μπορούν να παίρνουν απ τον ΟΑΕΔ με την άδεια μητρότητας για 6 μήνες, υπάρχει και μια συμπληρωματική παροχή που καλύπτει τη διαφορά μισθού και επιδότησης ΙΚΑ λόγω τοκετού.

1. Επίδομα ανεργίας (360 ευρώ+10% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας)

Α. Μισθωτοί.

Απαιτείται καταγγελία σύμβασης (απόλυση) και συγκεκριμένος αριθμός ημερών ασφάλισης.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στον ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά στον ΟΑΕΔ που ανήκει με βάση την τελευταία απασχόλησή του).

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Συμφέρει επομένως να γίνει η αίτηση άμεσα για να μη χαθούν ημέρες επιδότησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά:
• πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, δηλαδή 160 ημέρες πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. Αρα εργαζόμενος που έχει καταγγελία σύμβασης τον Μάρτιο του 2014 για να πάρει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχει είτε 160 ημέρες ασφάλισης το 2013 και το 2012, είτε 125 ημέρες ασφάλισης στο 14μηνο από Δεκέμβριο 2013 έως Φεβρουάριο 2014, χωρίς στο διάστημα αυτό να υπολογίζονται οι δυο τελευταίοι μήνες (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014).
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
* Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Από 01.01.2014 ισχύει και η εξής προϋπόθεση:

Η διάρκεια χορήγησης του επιδόματος ανεργίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει διάστημα επιδότησης πέραν των 400 ημερών εντός της προηγούμενης τετραετίας. Επομένως αν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί στο διάστημα 2010-2013 για χρονικό διάστημα 350 ημερών, τότε σε περίπτωση που αιτηθεί επίδομα το 2014 θα λάβει επιδότηση μόνο για 50 ημέρες. Αντίστοιχα αν αιτηθεί επίδομα για το 2015, τότε η τετραετία για την οποία θα εξεταστεί αν έχει υπερβεί τις 400 ημέρες επιδότησης θα είναι από το 2011 ως το 2014. Μετράει δηλαδή η αμέσως προηγούμενη τετραετία του έτους που υποβάλλει την αίτηση.
Β. Εποχικοί (τουριστικά επαγγέλματα, κ.α)

Εξαίρεση από το κριτήριο των 400 ημερών έχουν οι εποχικά εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (όπως π.χ. σε ξενοδοχεία και άλλες εποχικές εργασίες).

Για την κατηγορία αυτή των εργαζομένων ισχύουν τα εξής:

Οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αποκλειστικά σε εποχικές επιχειρήσεις, που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από την 31.8.2013 και μετά, διακρίνονται όσον αφορά στην διάρκεια επιδότησης λόγω ανεργίας σε δύο κατηγορίες:

α) στους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει (στο 12μηνο ή 14μηνο) από 100 έως 149 ημέρες εργασίας – ασφάλισης και οι οποίοι υποχρεωτικά εντάσσονται σε επιδότηση 80 ημερών, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιδοτηθεί συνολικά για 400 μέρες τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια

β) στους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 200 ημέρες εργασίας και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής, μεταξύ της επιδότησης τακτικής ανεργίας διάρκειας 80 ημερών ή να επιδοτηθούν για τότες μέρες όσες απομένουν μέχρι να συμπληρώσουν τις 400 ημέρες επιδότησης τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.

Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει από 201 και πλέον ημέρες εργασίας – ασφάλισης επιδοτούνται μόνο με βάση το κριτήριο συμπλήρωσης των 400 ημερών επιδότησης κατά την τελευταία 4ετία.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΙΚΟΔΟΜΟΙΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ημέρ. εργασίας στο 14μηνοημέρ. εργασίας στο 14μηνο
125-149 (ή 200 στη διετία)100-1495 μήνες
150-179 (ή 250 στη διετία)150-1796 μήνες
180-219 (ή 300 στη διετία)180-2198 μήνες
220-249220-24910 μήνες
250 και άνω250 και άνω12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας12 μήνες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ (άρθρ. 26 του ν.4203/2013)
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο 12ΜΗΝΟ ή 14μηνο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
100-1493 μήνες και 5 ημέρες (εξαίρεση από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την 4ετία πριν την ένταξη στην επιδότηση)
150-2003 μήνες και 5 ημέρες (εξαίρεση από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την 4ετία πριν την ένταξη στην επιδότηση)
150-1796 μήνες
180-1998 μήνες
201-2198 μήνες
220-24910 μήνες
250 και άνω12 μήνες
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιδοτούμενος άνεργος:
• Υποχρεούται μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση να εμφανίζεται μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες που θα παρουσιάζεται στον ΟΑΕΔ, ορίζονται στη σχετική «Απόφαση Επιδότησης» που παραλαμβάνει από την Υπηρεσία.
• Κάθε μήνας επιδότησης θα πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό του, εφόσον ο δικαιούχος παρουσιάζεται ανελλιπώς και υποχρεωτικά στα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί με την «Απόφαση Επιδότησης».
• Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης θα πρέπει να ενημερώσει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της επιδότησης την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή από τον ίδιο προσωπικά ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια πρέπει, και σε εύλογο χρόνο, να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναστολή ή διακοπή της επιδότησης.

• Η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Έλληνες και γενικότερα σε Ευρωπαίους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:
• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι-επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να μετακινηθούν εκτός από τα τακτικά 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις εξής άλλες τέσσερις χώρες: Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία, οι οποίες συνδέονται με συμβάσεις με την Ε.Ε.2. Επίδομα επίσχεσης Εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της Επιχείρησης:

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.)
Θα πρέπει να παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και να έχουν πραγματοποιήσει 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται του τριμήνου της ανεργίας.
Το επίδομα ανέρχεται σε 293 ευρώ το μήνα. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο έτος. Το εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν θα πρέπει να ξεπερνά (για το 2013) τα 9.977,99€ και αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε έτος. Φέτος το όριο είναι 10.271,46€. Επίσης ο μισθωτός που είναι σε επίσχεση εργασίας μπορεί να λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας, (360 ευρώ) εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης θα πρέπει να προσκομίζεται η Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (απόλυση).

3. Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας

Το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ). Το ποσό είναι 190 ευρώ. Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του, μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου δεν θα πρέπει να ξεπερνά (για το 2013) τα 9.977,99€ και αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε έτος. Φέτος το όριο είναι 10.271,46€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

4. Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ’ όσον παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο και ανέρχεται σε 73,37 ευρώ τον μήνα για πέντε μήνες (367 ευρώ σύνολο).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό.
• Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας).
3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι :
Α) Δεν πραγματοποίησε περισσότερα από 80 ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση μετά την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο ανέργων.
Β) Δεν ασκεί ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, ούτε εργάζεται σε επιχείρηση του πατέρα, της μητέρας ή της (του) συζύγου.
Γ) Δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει επιδοτηθεί για ανεργία
Δ) Δεν απασχολείται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες.
Στ) Εφόσον αναλάβει εργασία ή ασθενήσει ή συνταξιοδοτηθεί υποχρεούται να το γνωρίσει αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία.
5. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

5. Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις έχει αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανάκληση (αν πρόκειται για εκκαθάριση επιχείρησης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι: α) επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως, ή β) επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) επιχείρησης (ασφαλιστικής) της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το «Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή β) από την ημερομηνία που η επιχείρησης τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) από την ημερομηνία που η επιχείρηση (ασφαλιστική) της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές παραγράφεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στη περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.
2) Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
4) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν:
α) έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είτε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας.
β) η επιχείρηση (προβληματική) που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του ν.1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α’), 46 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’) και 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α’), όπως ισχύουν,
γ) η ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου υπουργού λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α’), όπως ισχύει,
δ) η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών του και με αποτέλεσμα τη λύση των σχέσεων εργασίας με τους μισθωτούς του.
Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω απόλυσης.
6. Επίδομα Διαθεσιμότητας

Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος.
Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής),

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)Έγγραφο εργοδότη, με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος.
2) ΙΒΑΝ Λογ/σμού ΕΤΕ, στον οποίο ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.
3) Δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

7. Επίδομα Στράτευσης (καταργείται από 1ης Ιουλίου 2014)

Καταβάλλεται σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία, ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα λήψης του επιδόματος έχουν όσοι έχουν πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια κατά τον προηγούμενο της κατάταξης χρόνο ή 150 ημέρες εργασίας (ημερομίσθια) το προηγούμενο της κατάταξης 15μηνο χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των 3 τελευταίων μηνών.
Οι Δικαιούχοι έχουν προθεσμία για την είσπραξη, τρεις μήνες από την απόλυσή τους απ’ το στρατό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό τύπου Α’ από την Στρατολογία, η βεβαίωση της Μονάδας από το οποίο θα προκύπτει το χρονικό διάστημα κατάταξής του στο στράτευμα.
2. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του τελευταίου προς της στρατεύσεως εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η υπηρεσιακή κατάσταση και η μισθοδοσία του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία στρατεύσεώς του.
4. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Το επίδομα στράτευσης διακόπτεται από 1ης Ιουλίου, λόγω κατάργησης της εισφοράς των εργοδοτών στο πλαίσιο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες

8. Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο έτος. Το ύψος του βοηθήματος είναι 220 ευρώ/μήνα. Ισχύει εισοδηματικό κριτήριο (9.977,99€ το 2013 και 10.271,46€ για το 2014)

Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.λ.π)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

9. Eπιδότηση Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)

Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους μέχρι και 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους) οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Προϋπόθεση είναι να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα ανέργων το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη του πτυχίoυ και για τους άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους για περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις.

10. Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας 6 μηνών αφού πρώτα πάρουν τους 3,5 μήνες αδείας μετά τον τοκετό ή τη μετατρέψουν σε μειωμένο ωράριο εργασίας, δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ το νομοθετημένο μισθό των 586 ευρώ μηνιαίως.

Την ειδική άδεια των 6 μηνών δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, η και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες.
Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.
Συμφέρει στις εργαζόμενες που θέλουν να κάνουν χρήση της 6μηνης άδειας, να εξαντλήσουν πρώτα τους 3,5 μήνες αδείας μετά τη λοχεία.

Προσοχή: Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας. Ενώ κατά το διάστημα αυτό δεν μπορεί να γίνει απόλυση.

Η δικαιούχος υποβάλλει, ή ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.
Β) Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.
Δ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος.

Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, καταβάλλονται 295 ευρώ.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά της ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στο αντίστοιχο επικουρικό ταμείο, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό.

ΔΙΑΚΟΠΗ

Η παροχή διακόπτεται λόγω:
Α) πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και
Β) αίτηση διακοπής της δικαιούχου.

11. Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

Καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του μισθού της εργαζόμενης και της επιδότησης ασθένειας λόγω τεκετού που έλεβα από το ΙΚΑ. Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.
Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Παροχή ατο το Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
• Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθένειας του Ι.Κ.Α.
2. Βεβαίωση του εργοδότη
3. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

4. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο η ενδιαφερόμενη πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτη δικαιούχος.Δείτε τα ένσημά σας σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, με ένα… κλικ

Πρόσβαση στα 21 τελευταία ασφαλιστικά έχουν πλέον 5.600.000 ασφαλισμένοι μέσω της ιστοσελίδας www.atlas.gov.gr.

Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που συγκεντρώνει την Ασφαλιστική Ιστορία και την Ασφαλιστική Ικανότητα για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας. Ειδικότερα, με το «ΑΤΛΑΣ»:

Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων στο οποίο καταγράφονται τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.

Συγκεντρώνεται για πρώτη φορά η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο δημιουργώντας έτσι τον Ψηφιακό Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, μια μορφή ηλεκτρονικού ασφαλιστικού «βιογραφικού».

Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης και καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων.

Ψηφιοποιείται και μηχανογραφείται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεμελίωσης και απονομής συντάξεων.

Ασφαλιστικό Βιογραφικό

Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» θα ενσωματωθεί σταδιακά ο χρόνος ασφάλισης όλων των Ελλήνων σε όλους τους ΦΚΑ της χώρας.


Στην παρούσα φάση έχει ενσωματωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 1994 μέχρι σήμερα για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και από το 1998 έως σήμερα για τον ΟΓΑ. Επίσης έχει ενσωματωθεί περίπου το 70% του χρόνου ασφάλισης από τους 2 μεγαλύτερους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί 2,8 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης.

Στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί η πληροφορία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΝΑΤ, καθώς και το διάστημα 1994-1997 για τον ΟΓΑ.

Κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει το χρόνο ασφάλισης που έχει τεκμηριώσει.

Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΓΓΠΣ και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ.


Δείτε τα ένσημά σας εδώ

Προσλήψεις στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Προσλήψεις για θέσεις εργασίας μια ποικιλίας ειδικοτήτων, σε διάφορα σημεία της χώρας, ζητά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος».

Δείτε ΕΔΩ τον ανανεωμένο πίνακα με τις ειδικότητες και τις πόλεις όπου τα καταστήματα ζητούν προσωπικό.

Θέσεις εργασίας προσφέρει ο Κωτσόβολος

H αλυσίδα καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά να προσλάβει προσωπικό για την στελέχωση συγκεκριμένων θέσεων.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα ποιες θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές αυτές τις μέρες και πώς να στείλετε αίτηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ ΕΔΩ
ΤίτλοςΠεριοχή

B2B SALES CONSULTANT (B2B117)ΑΘΗΝΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣB2B SALES CONSULTANT
ΑΘΗΝΑ-OUTBOUND TELESALES AGENTS (OUTTEL217)ΑΘΗΝΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ / Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣΑΘΗΝΑ-OUTBOUND TELESALES AGENTS
ΑΤΤΙΚΗ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΑΤΚΙΝ316)ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ / ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑΤΤΙΚΗ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΒΟΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΒΟΛ517)ΘΕΣΣΑΛΙΑ / ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΑΜΙΕΣ/ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΒΡΙΛ417)ΑΘΗΝΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ / ΒΡΙΛΗΣΙΑΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΑΜΙΕΣ/ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑ-ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΓΛΥΦ517)ΑΘΗΝΑ – ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ / ΓΛΥΦΑΔΑΓΛΥΦΑΔΑ-ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΕΥ517)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΥΚΑΡΠΙΑΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΗΡ517)ΚΡΗΤΗ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΩΔ616)ΗΠΕΙΡΟΣ / ΓΙΑΝΝΕΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ-ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (KAB417)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑ-ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΚΑΤ517)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΑΤΤΕΧΝ317)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ & ΤΑΜΙΕΣ (ΜΟΥΔ517)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΜΟΥΔΑΝΙΑΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ & ΤΑΜΙΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΕΡ317)ΑΘΗΝΑ – ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ / ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΤΕΙ) (ΠΡΑΣΚ_ΙΟΥΝ14)ΑΘΗΝΑ / ΑΘΗΝΑΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΤΕΙ)
ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΕΙΡ417)ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ (ΠΥΛ417)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΥΛΑΙΑΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΡΟΔΟΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΡΟΔΠΩΛ616)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΡΟΔΟΣΡΟΔΟΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CALL CENTER (INTEL815)ΑΘΗΝΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CALL CENTER
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (CCA615)ΑΘΗΝΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ