Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Μία θέση Νομικού σε Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 | 0 σχόλια


Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά ξητεί δικηγόρο Πενταετούς δικαστηριακής - συμβουλευτικής εμπειρίας Αντικείμενο εμπορικό - ναυτικό - τραπεζικό Αγγλικά απαραίτητα, ισπανικά συνεκτιμώνται Αποστολή βιογραφικού στο m.tzortzi@tzortsilaw.com

Θέση Γεωπόνου/Τεχνολόγου Γεωπόνου σε Φυτώριο

Ζητείται γεωπόνος, τεχνολόγος γεωπόνος ή άτομο με εμπειρία σε φυτώριο tgatzogias@gmail.com

Μία Θέση Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Όμιλο GBG

Ο ΟΜΙΛΟΣ GBG δραστηριοποιείται στον χώρο των καλλυντικών περισσότερα από 40 χρόνια και ζητά για μόνιμη, εσωτερική εργασία στο Τμήμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: E-shop Administrator με αντικείμενο την κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση των Websites και E-shops της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος/η σχολής Πληροφορικής
Εμπειρία και προϋπηρεσία στη χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικού καταστήματος (Joomla, Drupal, Xoops, Mambo, Wordpress)
Διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας, εισαγωγή και επεξεργασία προϊόντων, διαχείριση web orders, προετοιμασία εκτέλεσης και Stock Control
Καλή γνώση προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφίας και γραφιστικής (Photoshop, Illustrator, κ.α)
Εμπειρία σε αναλύσεις δεδομένων, σε Webmastertools, Google Analytics & Google Adwords
Ταχύτητα, νέες ιδέες, σύγχρονη αισθητική και άριστες ικανότητες οργάνωσης
Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορική και γραπτή.
Η εταιρία προσφέρει:


Μόνιμη θέση εργασίας με μισθό, ασφάλιση και πολλές ευκαιρίες ανέλιξης
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο, νεανικό και όμορφο περιβάλλον
Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία.
Κατάθεση βιογραφικών καθημερινό 11:00-15:00 Παπαναστασίου 60 Λάρισα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-532.949

Μία Θέση σε Διεθνή Εμπορική Εταιρεία Ναυτιλιακών Ειδών

Από διεθνή εμπορική εταιρεία ναυτιλιακών ειδών στον Πειραιά ζητείται νέος έως 30 ετών με άπταιστα αγγλικά και χειρισμό Η/Υ (MS-Office) για έκδοση τιμολογίων, με ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο: cv.humrecev@vahoo.gr

Μία θέση για Μηχανολόγο Μηχανικό από την εταιρεία ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε

Η Εταιρεία ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε., με αντικείμενο την Παρασκευή και Εμπορία Τυροκομικών Προϊόντων, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει στο εργοστάσιό της στον Νομό Μαγνησίας:
Υπεύθυνο Συντήρησης Εργοστασίου

Περιγραφή εργασίας:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
την επίβλεψη και τον συντονισμό της ομάδας του τμήματος συντήρησης
των μηχανών της γραμμής παραγωγής και συσκευασίας
του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
και των κτηριακών εγκαταστάσεων

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιτυχημένη πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στην βιομηχανία και ιδιαίτερα στη βιομηχανία τροφίμων
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Ms Office, AutoCAD)
Ικανότητες διοίκησης, επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
Διαχείριση, ανάπτυξη και υποκίνηση του προσωπικού συντήρησης

Μία Θέση Αποφοίτου Marketing από Εταιρεία Γεωργικών Εφοδίων

Από εταιρεία γεωργικών εφοδίων στη Θεσσαλονίκη ζητείται άτομο με:

σπουδές Marketing & Social Media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter κ.λπ.),
άριστη γνώση H/Y (Microsoft office, internet explorer κλπ),
άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency) και
άριστη γνώση 2ης γλώσσας (γερμανικών ή γαλλικών).
Αποστολή βιογραφικών στο evie.michailides@gmail.com

98 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των εργασίας που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.
θέσεις εργασίας 


179 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας σ' εταιρείες στην Αττική

Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες με τουλάχιστον 6ετή εμπειρία, και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή Α’ τάξης για Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης (Έλεγχος των παραστατικών - Λογιστική καταχώρηση των παραστατικών - Συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών -Αρχειοθέτηση ανά έργο -Λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο των έργων)και την έκδοση πληρωμών προμηθευτών & λοιπών συνεργατών.
Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail). Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων για σχεδιασμό προτύπων για τα έγγραφα που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία έργων και στις διαδικασίες συμβάσεων, για τον έλεγχο των σχεδίων Συμβάσεων πριν την υπογραφή τους και για τον έλεγχο των σχεδίων των Τευχών Διακήρυξης.
Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail). Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε λογιστήριο για Υποστήριξη στη διαδικασία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και αναφορών και Υποστήριξη στην Οικονομική Παρακολούθηση των έργων. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) .Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες με συνολική τουλάχιστον 10ετή εμπειρία για Σύνταξη αναφορών παρακολούθησης της χρηματοδότησης των έργων και της λειτουργίας , Υποστήριξη στην Κατάρτιση και παρακολούθηση υλοποίησης των Προγραμματικών Συμφωνιών και Υποστήριξη στην παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων τα οποία αφορούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των έργων της εταιρίας.
Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) .Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Τέσσερις (4) Πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΑΕΙ στην Πληροφορική ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ικανότητες διαχείρισης έργων για Καταχώριση Στοιχείων, Επικαιροποίηση και έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων και Συμμετοχή στη διαχείριση της τεχνικής υποστήριξης για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών της. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.


· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΤΕΙ με ειδικότητα σε δίκτυα Η/Υ και τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία για Υποστήριξη στην οργάνωση της υλοποίησης των έργων, καθώς και σε ειδικότερα θέματα ηλεκτρονικής διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail). Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο τεχνικής σχολής /ΙΕΚ Προγραμματιστή Μηχ/κων Η/Υ με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε έργα Δημοσίου τομέα για Υποστήριξη στην τεκμηρίωση, διαχείριση και ευρετη­ρίαση των αρχείων και πληροφοριακών δεδομένων της εταιρίας. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο τεχνικής σχολής /ΙΕΚ Ειδικό εφαρμογών Πληροφορικής με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε Υποστήριξη, Παρακολούθηση και Τεκμηρίωση συγχρηματοδοτούμενων έργων . Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Δύο (2) απόφοιτους ΔΕ ή ΙΕΚ με ικανότητες γραμματειακής υποστήριξης για την Υποστήριξη στην διαχείριση και διεκπεραίωση καθη­μερινών εργασιών των έργων που αφορούν στις υπο­χρεώσεις επικοινωνιών, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

· Εταιρία ζητά Έναν (1) Πτυχιούχο ΑΕΙ στις οικονομικές επιστήμες, μεταπτυχιακό τίτλο και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής για Υποστήριξη στην Οικονομική Παρακολούθηση των έργων και κατάρτισης προϋπολογισμών και χρηματοροών. Aποστολή βιογραφικών και πτυχίων στο info@ycp.gr (link sends e-mail) . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

Θέσεις Εργασίας στο Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού ζητάει:

Διερμηνέας Φαρσί / Νταρί 

Διερμηνέας Αραβικών 

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό

Zητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε οδοποιία ή/και υδραυλικά και καλή γνώση civil 3d για εργασία σε γραφεία μελετητικής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας. Αποστείλατε βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας στο CivilTopoRoad@gmail.com (link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός, με γνώσεις οικονομικών και marketing για απασχόληση σε τεχνική και εμπορική εταιρεία που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος. Βιογραφικά στο e-mail: info@arvis.gr (link sends e-mail)

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης (Ολλανδία) Για πολυεθνική εταιρία υψηλής τεχνολογίας. Master Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής / Μηχατρονικής, 0 - 2 έτη εμπειρίας, Γνώση οπτικών συστημάτων, σεταρισματος, βαθμονόμησης προαιρετική, Αριστα Αγγλικά, προαιρετικά Γερμανικά Προοπτική εργασίας επί 5 συναπτά έτη. Βιογραφικά σημειώματα στα Αγγλικά ή τα Ολλανδικά στο: info@hrstrategy.gr (link sends e-mail) με αναφορά στον τίτλο της θέσης.

Ζητειται απο την SOLAR BASE ΕΠΕ μηχανολογος μηχανικος με εμπειρια στην μελετη βασεων στηριξης φωτοβολταικων καθως και στις εγκαταστασεις φωτοβολταικων. Ωρες επικοινωνιας : 15:00-17:00 Υπεθυνος επικοινωνιας : Mιχαλης Δημακακος Τηλ.επικ : 6974302366 Mail : info@solarbase.gr (link sends e-mail)

Γραφείο στατικών μελετών ζητάει πολιτικό-μηχανικό δομοστατικό, κάτοχο μεταπτυχιακού με γνώση μεταλλικών κατασκευών και Autocad. cv στο c.maraveas@maraveas.gr (link sends e-mail)


Ζητείται από Εταιρία μελετών Δημοσίων έργων Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος κάτοχος μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 10 ή 13 ή 11. Απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε εκπόνηση μελετών οδοποιίας ή υδραυλικών μελετών ή λιμενικών μελετών . Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ntrak@tee.gr (link sends e-mail) Τηλ. επικοινωνίας 6945-705882

Πηγή: https://portal.tee.gr

Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 14 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Organizing the supporting network for social integration and empowerment of minor refugees and their families in the Thessaloniki area”.

Καταληκτική ημερομηνία: 31-03-2017

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 526150

Πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Νέα προκήρυξη για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που υλοποιεί δύο φορές κατ’ έτος εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC).

Η Επιτροπή διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας (από έναν έως τρεις μήνες), τα οποία πραγματοποιούνται όλη τη χρονιά και μεγάλης διάρκειας πέντε μηνών, δύο φορές τον χρόνο.
Στόχος των προγραμμάτων αποτελεί η μετάδοση της γνώσης που απαιτείται κατά τη διάρκειά τους στους ασκούμενους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η παροχή πρακτικής γνώσης για τη λειτουργία κάθε τμήματος στην EESC, και η προσφορά εμπειρίας στους συμμετέχοντες μέσα από την καθημερινή τριβή με τους συνεργάτες τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Oσο για τον χρόνο υλοποίησης των πεντάμηνων προγραμμάτων ορίζεται από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 15 Ιουλίου για το εαρινό πρόγραμμα, και από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου για το χειμερινό.
Αιτήσεις για την ερχόμενη εκπαιδευτική περίοδο, Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου, υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου. Πληροφορίες: http://www.eesc.europa.eu/

Επιδοτούμενη εκπαίδευση για 3.000 νέους σε πληροφορική και επικοινωνίες

Εως τις 7 Απριλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στον γ’ κύκλο του προγράμματος του ΣΕΠΕ για «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Το πρόγραμμα αφορά 3.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους και συγχρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ).
Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση. Θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

• Α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης, 60 ώρες,
• Β’ μέρος Πρακτικής άσκησης, 100 ώρες,
• Γ’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας, 60 ώρες, και
• Δ’ μέρος Πρακτικής άσκησης, 160 ώρες.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Το επίδομα ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ μεικτά, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.

Πληροφορίες: edu.sepe.gr

Αρχίζει το νέο πρόγραμμα απασχόλησης και κατάρτισης 10.000 ανέργων

Ανοίγει εντός της τρέχουσας εβδομάδας το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε χρόνο απασχόλησης και κατάρτισης.

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα απευθύνεται σε 10.000 επιδοτούμενους ανέργους. Η λογική είναι να μπορούν να μετατρέπουν οι άνεργοι το επίδομα ανεργίας που εισπράττουν από τον Οργανισμό σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας. Οι επιδοτούμενες θέσεις θα έχουν χρονική διάρκεια το λιγότερο 5 μήνες και το περισσότερο έναν χρόνο.
Οσοι είναι σήμερα ενταγμένοι στην τακτική 12μηνη επιδότηση του ΟΑΕΔ πρέπει να εισπράττουν το επίδομα για χρονικό διάστημα από 6μηνο και κάτω ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Το ποσό της επιχορήγησης ισούται με το επίδομα ανεργίας που εισπράττει ο δικαιούχος. Το πρόγραμμα επιχορηγεί ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙν.Σ.Επ. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση.

Δύο στάδια
Οι δικαιούχοι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων συμμετέχουν εφόσον αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο στάδια. Το α’ στάδιο διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τον δικαιούχο μέχρι τη λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης.


Το διάστημα αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης. Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων πρέπει να υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση. Το β’ στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών για αμιγή απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

214 γιατροί και νοσηλευτές με διετείς συμβάσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Εως την Παρασκευή, 31 Μαρτίου, έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για 214 τελικά θέσεις στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
Αρχικά, η πρόβλεψη αφορούσε 218 θέσεις, ωστόσο, βάσει της προκήρυξης, θα καλυφθούν 214. Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 41 Ιατροί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 173 Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το νέο προσωπικό θα συνάψει συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών.
Οσο για την κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
• ΠΕ Ιατρών, 41 θέσεις,
• ΠΕ Νοσηλευτών, 67 θέσεις,
• ΤΕ Νοσηλευτών, 79 θέσεις, και
• ΔΕ Νοσηλευτών, 27 θέσεις.
Στα νοσηλευτικά ιδρύματα που θα απορροφήσουν το προσωπικό περιλαμβάνονται τα Νοσοκομεία Αθηνών: Ευαγγελισμός, Αγιος Σάββας, Παίδων Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού και Παίδων Πεντέλης, το ΚΑΤ, το Σισμανόγλειο, ο Ερυθρός Σταυρός και το Σωτηρία, το Τζάνειο Πειραιώς, το Θριάσιο Ελευσίνας, το Ασκληπιείο Βούλας και το Αντικαρκινικό Μεταξά.
Οσο για τα νοσοκομεία της περιφέρειας που θα ωφεληθούν από τις νέες προσλήψεις είναι τα εξής: ΓΝ Χίου, Σάμου, Μυτιλήνης, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, ΓΝΘ Παπανικολάου, ΓΝΘ Γεννηματάς, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, ΓΝΘ Θεαγένειο, ΓΝ Βέροιας, Κομοτηνής, Δράμας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Εδεσσας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Λάρισας, Βόλου, Κορίνθου, Πύργου, Πατρών Αγιος Ανδρέας, Παίδων Πατρών, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Καλαμάτας, Αγρινίου, ΠΓΝ Ηρακλείου Κρήτης, Βενιζέλειο Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Αγίου Νικολάου.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 5212854. Αναλυτικά, η προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.keelpno.gr

Ξεκινούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων σε έρευνα & καινοτομία

Στις 23 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο νέο πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», με τον πρώτο κύκλο να έχει καταληκτική ημερομηνία τη 17η Μαΐου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ, προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι από τις πιο εμβληματικές του νέου ΕΣΠΑ με μεγάλο προϋπολογισμό, που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και με μία σειρά άλλες δράσεις που ήδη τρέχουν ή θα ενεργοποιηθούν σύντομα, ενισχύουμε αποφασιστικά την έρευνα και τη σύνδεσή της με την παραγωγή, στηρίζουμε την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτούμε δραστηριότητες έντασης τεχνολογίας, ικανές να παράγουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Πολύ περισσότερο όμως, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τα ταλέντα τους πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας».


Τρεις παρεμβάσεις
Σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου, αυτός ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:
1 Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2 Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
3 Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:
• Δαπάνες προσωπικού.
• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.
• Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
• Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.


• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
• Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
• Δαπάνες καινοτομίας.
• Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
Ο προϋπολογισμός
Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά παρέμβαση:
• Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.
• Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000 ευρώ.
• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση ήτοι έως και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16.00.
Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν υπόδειγμα ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.
• το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
• τις ιστοσελίδες: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr, ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και ΕΣΠΑ http://www.espa.gr


ethnos.gr/

Εβδομάδα αιτήσεων για 1.000 θέσεις οπλιτών

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017 | 0 σχόλια

Οι οπλίτες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στις Μονάδες που υπηρετούν, ενώ οι έφεδροι στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται

Τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις τέσσερις προκηρύξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη 1.000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στα τρία Οπλα. Πρόκειται για 300 θέσεις στον Στρατό Ξηράς, εκ των οποίων 140 στο Πεζικό, 50 στα Τεθωρακισμένα, 60 στο Πυροβολικό και από 15 θέσεις στο Σώμα Μηχανικών και στις Διαβιβάσεις. Οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 300 στις Ειδικές Δυνάμεις, 200 στο Πολεμικό Ναυτικό και 200 στην Πολεμική Αεροπορία.

Κάποιες από τις προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι είναι οι ακόλουθες:
• Να μην έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος ηλικίας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη,
• Να έχουν τη σωματική ικανότητα της πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2) κατηγορίας,
• Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση κ.λπ. και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία,
• Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία, καθώς και
• Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.
Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, θα πρέπει να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας, ενώ οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των 20 ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

Οι ειδικότητες
Σύμφωνα με τις προκηρύξεις, στις ειδικότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι ΟΒΑ περιλαμβάνονται: Αποθηκάριοι Πυρομαχικών-Εκρηκτικών, Διαβιβαστές, Ηλεκτροτεχνίτες Ερπυστριοφόρων Οχημάτων, Ηλεκτροτεχνίτες Τροχοφόρων Οχημάτων, Μάγειρες, Νοσοκόμοι-Τραυματιοφορείς, Οδηγοί Αρματοφορέων, Οπλουργοί, Πολυβολητές, Πυροβολητές-Ασυρματιστές, Πυροτεχνουργοί, Ρίπτες-Συσκευαστές Αλεξιπτώτων-Αλεξιπτωτιστές, Τεχνίτες Πυρομαχικών, Αρμενιστές, Τεχνικοί Οπλων, Ιατροί, Οδοντίατροι, Βοηθοί Νοσηλευτικής, Αστυνομικοί, Βοηθοί Ελεγκτών Πτήσεων, Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων, Υδραυλικοί Εγκαταστάσεων, Μηχανικοί Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιών, Μετεωρολόγοι, καθώς και Υγειονομικοί Ιατροί, Οδοντίατροι και 
Φαρμακοποιοί.
Αιτήσεις υποβάλλονται: από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν, μόνον εφόσον απολύονται οριστικά από τις 27 Απριλίου έως τις 27 Ιουνίου 2017, και από τους εφέδρους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ενοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017 | 0 σχόλια

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της ΕυρωπαΠροϋποθέσεις

Προϋποθέσεις

1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών.

Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών .
3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ.

Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 587 + 587 = 11.172,16) ΕΥΡΩ

Σημείωση : Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.ϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Παραλαβή Απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους
ηλεκτρονικά, μέσω του e-services. Για την μετάβασή σας στο e-services, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.
μέσω των ΚΕΠ


Δικαιολογητικά
1. Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της άσκησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου , η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.

β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.

ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.

στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

4. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

Διάρκεια / Ποσό Επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Υποχρεωτική Παρουσία κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι υποχρεωμένος:

να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτησή του, στο χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
να εμφανίζεται, μετά την πρώτη φορά, αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στα χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
να δηλώνει την παρουσία του μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση παρουσίας για τους επιδοτούμενους άνεργους πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και σε καμία περίπτωση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Πίστωση Μηνιαίων Επιδομάτων κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής, δηλαδή κάθε Παρασκευή.


Αναστολή - Συνέχιση - Διακοπή επιδότησης

Αναστολή της καταβολής του επιδόματος γίνεται:

Για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης. Ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της. Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.
Συνέχιση της επιδότησης:

Μόνο εφόσον , εντός δυο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.

Διακοπή της επιδότησης γίνεται όταν ο άνεργος:

 αναλάβει μισθωτή η μη δραστηριότητα
δεν αποδεχτεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του
δεν εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δυο συνεχόμενα τρίμηνα
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του
Σε περίπτωση διακοπής δε γίνεται συνέχιση του επιδόματος.
Νομοθετικό Πλαίσιο

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ 1.
44137/613/18-12-13 K.Y.A. (ΦΕΚ B 3253)

Με 4 tips μπορείτε να βελτιώσετε το βιογραφικό σας- Δείτε πως

Κατά τη σύνταξη ενός βιογραφικού, υπάρχουν πάντα κάποια σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε και συνήθως ξεφεύγουν της προσοχής μας, έτσι, είναι σημαντικό να προσαρμοστεί το βιογραφικό βάσει κάποιων παραγόντων, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω.

Χρόνος εξέτασης
Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι recruiters αφιερώνουν λίγα δευτερόλεπτα σε κάθε βιογραφικό άρα είναι σημαντικό να τραβήξετε την προσοχή εξαρχής. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, αναφέροντας στις πρώτες κατηγορίες του βιογραφικού σας τα σχετικά προσόντα που θεωρείτε ότι θα εκτιμήσει η εταιρεία στην οποία θέλετε να κάνετε αίτηση.

Έκταση βιογραφικού
Η επιθυμητή έκταση ενός βιογραφικού εξαρτάται από την εμπειρία του καθενός. Αν έχετε λίγα χρόνια εμπειρίας και μεγάλο βιογραφικό, ίσως κάνει αρνητική εντύπωση σε έναν recruiter. Αντίθετα, μπορείτε να συμπεριλάβετε τα πιο σχετικά προσόντα με τις θέσεις εργασίας στις οποίες στοχεύετε.

Επιτεύγματα
Η περιγραφή του κάθε ρόλου, ιδανικά, πρέπει να περιλαμβάνει μία μικρή σύνοψη των αρμοδιοτήτων σας καθώς και τα επιτεύγματά σας. Έτσι, ο υπεύθυνος προσλήψεων που θα εξετάσει το βιογραφικό σας θα γνωρίζει με τι ασχολούσασταν καθημερινά αλλά και τι προστιθέμενη αξία φέρατε.Ενεργητικά ρήματα
Ένα καλό βιογραφικό πρέπει να σας προβάλλει ως επαγγελματία που πετυχαίνει και όχι απλά εκτελεί αρμοδιότητες. Χρησιμοποιήστε, λοιπόν, ενεργητικά ρήματα, όπως “αναπτύσσω”, “διαχειρίζομαι”, “συντονίζω”.

Το βιογραφικό σας είναι η επαγγελματική εικόνα που θέλετε να προβάλετε, επομένως, είναι σημαντικό να δώσετε την απαραίτητη προσοχή.

ΠΗΓΗ: randstad.gr