Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Follow by Email

34 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βέροιας

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014 | 0 σχόλια

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριάντα τέσσερα (34) άτομα προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων της επιχείρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την προσέλευση των μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2014-2015.

Ειδικότερα:
- Διευθυντή του δημοτικού ωδείου Βέροιας,
- καλλιτεχνικού διευθυντή της σχολής χορού,
- καθηγητών πιάνου, κιθάρας,
- καθηγητών σχολής εγχόρδων (βιολιού, βιολοντσέλου)
- καθηγητών πνευστών οργάνων (κλαρινέτο, φλάουτου τρομπέτας),
- καθηγητών υποχρεωτικών και ειδικών θεωρητικών μαθημάτων,
- καθ. μονωδίας,
- καθ. βυζαντινής μουσικής,
- μαέστρου χορωδίας,
- δασκάλων μουσικής προπαιδείας/ μουσικοκινητικής αγωγής,
- καθ. Σύγχρονου τμήματος μουσικής (ακορντεόν, αρμονίου, ηλεκτρικής κιθάρας, ντραμς),
- δασκ. μπουζουκιού,
- μαέστρων φιλαρμονικής,
- συνοδού μπαλέτου,
- καθ. μπαλέτου, σύγχρονου χορού,
- δασκ. λάτιν χορών,
- δασκ. Hip – hop χορού,
- καθ. ζωγραφικής,
- καθ. βιτρώ,
- καθ. κοσμήματος,
- καθ. Κατασκευών,
- καθ.παραδοσιακών χορώνΣύμβαση εργασίας

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς (Τελευταία ενημέρωση: 30/09/2014)

Στα συνημμένα αρχεία, θα βρείτε:

α) Περιλήψεις προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς, καθώς και

β) Περισσότερες προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συνημμένα  1 2 3

Πρόγραμμα Υποτροφιών OTE - COSMOTE

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών OTE - COSMOTE έχει ως στόχο τη στήριξη πρωτοετών φοιτητών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, από όλους τους νομούς της Ελλάδας, με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και καλή σχολική επίδοση, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Από την έναρξη του Προγράμματος, το 2002, μέχρι και σήμερα, έχουν απονεμηθεί συνολικά 146 Υποτροφίες και 283 Τιμητικές Διακρίσεις, σε πρωτοετείς φοιτητές, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 2,4 εκατ. ευρώ. Φέτος, το Πρόγραμμα ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο, αυξάνοντας περεταίρω την οικονομική στήριξη των υποψηφίων που θα επιλεγούν. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στην κάλυψη πραγματικών αναγκών και σε ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό μέλλον για τους νέους, προάγοντας τη γνώση και υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους.* Υπενθύμιση: H καταληκτική ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE 2014 είναι η Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 17:00. Μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ote-cosmote-scholarships.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 210-6118178 για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE ή με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης. Επιπλέον, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@ote-cosmote-scholarships.gr, για να ζητήσετε βοήθεια ή να αναφέρετε προβλήματα για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του ιστοχώρου www.ote-cosmote-scholarships.gr

207 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα.
Θέσεις εργασίας 

Ειδικό εποχικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ έτους 2014

Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω  επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα αυτά του  οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και  σμυριδεργάτη.
Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνταξιούχοι την 10/9, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ’  όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι   Οικοδόμοι
1.    Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που  προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος  αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε).
Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20%  καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που   πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).
Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
2.    Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
3.    Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.  ( παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89)

ΙΙ  Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
1.     Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που  προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος  από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2.     Για τους  δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 –  240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
3.     Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.
4.     Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π.  μηχανημάτων απαιτούνται από 70 – 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
5.     Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.
6.     Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην  υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.
7.    Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχιακό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.
8.    Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89).

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1.    Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη.
2.    Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη.
3.    Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη
4.    Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου - κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:
ο α) ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του
β)  δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής
γ) δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι (προκειμένου για οικοδόμους)
δ) δεν λαμβάνει σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2)Προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

3) Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων άδεια χειριστού.

 
Για την καταβολή του εποχιακού βοηθήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα:

Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ..

Για τη διασφάλιση της παροχής, ο δικαιούχος οφείλει ν' αποτυπώνει με προσοχή το ΑΦΜ, τον ΑΜ ΙΚΑ και το IBAN του ατομικού του λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως Εθνικής Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος το όνομα του ως πρώτου δικαιούχου. Η πληρωμή του βοηθήματος στον δικαιούχο γίνεται με πίστωση του λογαριασμού, που θα έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο από 10/9 – 30/11.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•    Άρθρα 22 και 37 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89)
•    Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)
•    Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112/Α/6-7-94)
•    Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/Α/20-8-96)
•    Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-97)
•    ΥΑ 30659/31-3-89 (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89)
•    ΥΑ 30962/27-4-89 (ΦΕΚ 315/Β/27-4-89)
•    ΥΑ  31353/7-6-89 (ΦΕΚ 448/Β/9-6-89)
•    ΥΑ 32021/6-10-89 (ΦΕΚ 773/Β/9-10-89)
•    Υ.Α 33142/19-2-98 (ΦΕΚ 237/Β/98)
•    ΔΙΑΔΠ/Α/12604/4-7-03 (ΦΕΚ 927Β)
•    Κ.Υ.Α 65646/1026/2-10-08 (ΦΕΚ 2034 Β/2-10-08)
•    N. 3762/09 – ΜΕΡΟΣ Β – ΚΕΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14 (ΦΕΚ 75 A/15-5-2009)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ξεκινά στις 7/10/2014 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών

Ξεκινά στις  7/10/2014  η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 27.000.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν κλειδάριθμο τότε θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα:

Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε. ΕΠΕ κλπ).Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας & Ψυχολόγοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το Σχολικό Έτος 2014-2015


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8» και «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9»,που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2286/105/19-09-2014(ΑΔΑ:ΩΩΣΙ46ΨΖΣΠ-5Φ1) Απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου  στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων :29/09/2014 (ώρα 18:00) – 13/10/2014


Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:

Θέσεις εργασίας 1/10/2014


ΑΤΟΜΑ (2) κατά προτίμηση με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης οικονομικού ή marketing ζητούνται με έμμισθη σχέση. Βιογραφικά στο Fax: 2310-287670 ή στο amanatidis@europisti.gr


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ μηχανολόγος/ πολιτικός μηχανικός ζητείται από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310-254437 και 2310-254437. Βιογραφικό tech.grafeio@gmail.com

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Πτυχιούχοι γερμανικής φιλολογίας ζητούνται απο φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Πληροφορίες 2310703210, 2310-703210. Επικοινωνία Απο: 9 πμ  Έως: 8 μμ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ζητείται από φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail thessfme@hotmail.com

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ βιολογικού απόφοιτος Βρετανικού πανεπιστημίου ή ελληνικού με proficiency ζητείται για εκπαιδευτικό όμιλο στη Θεσσαλονίκη. Αποτολή βιογραφικού στο panos@network.gr


SYSTEM Administrator ζητείται από εταιρεία Πληροφορικής με γνώσεις διαχείρισης δικτύου, βάσεις δεδομένων, προγραμμάτων server (SQL), λειτουργικών και IP τηλεφωνίας. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών: info@noulis.gr ( Θεσσαλονίκη)


ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ με γνώση φορολογικών δηλώσεων και Ε9 ζητείται accoffice2222@gmail.com   ( Θεσσαλονίκη)


ΛΟΓΙΣΤΗΣ λογίστρια ζητείται απο ανώνυμη εταιρία με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών και απαραίτητη γνώση βιβλίων Γ' κατηγορίας ©697-8114314  ( Θεσσαλονίκη)


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός με τουλάχιστον 7ετή εργοταξιακή εμπειρία με εμπειρία σε προμετρήσεις επιμετρήσεις κοστολόγηση έργων και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ζητείται απο τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για στελέχωση του τεχνικού τμήματος. Απασχόληση εντός των γραφείων της εταιρίας. Βιογρφικά info@diastasicon.gr


ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρεία του Ν.89 στα Νότια Προάστια ζητεί Προϊστάμενο Λογιστηρίου με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Γνώσεις Αγγλικών, προγραμμάτων ναυτιλιακής λογιστικής απαραίτητα. Αποστείλετα emaill: platinumships@hotmail.com


Ενα νέο στέλεχος για τα γραφεία της στο Πικέρμι θα προσλάβει άμεσα η εταιρεία Μπουτάρη Οινοποιητική. Ειδικότερα, η εταιρεία θα εντάξει στο δυναμικό της έναν Marketing Manager.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαετή εμπειρία τουλάχιστον σε ανάλογη θέση, τίτλο σπουδών με κατεύθυνση Marketing/ Επικοινωνία, άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Social Media, CRM κ.τ.λ.), δυνατότητα ταξιδιών, εξαιρετική ικανότητα σχεδιασμού και παρακολούθησης marketing projects. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: hr@boutari.grΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου δημοσιογραφικής ενημέρωσης ζητείται για 5θημερη εργασία βραδινής βάρδιας 23:00- 7:00. Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Προαιρετικά προσόντα: πτυχίο δημοσιογραφίας και αγγλικών. Βιογραφικά: kechagia@clipnews.gr


Η εταιρεία ANDREAS STIHL A.E. με αντικείμενο μηχανήματα Δασοκομίας & Κηπουρικής ζητά να καλύψει άμεσα την ακόλουθη θέση για πλήρη απασχόληση, στην έδρα της, Αχαρνές Αττικής

ΤΕΧΝΙΚΟΣ SERVICE/ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Αποστολή βιογραφικού: a.stihl@stihl.gr υπόψη Τσάκωνα ΕλεάνναςWe have an open position as Office Coordinator for an interesting work experience at our premises in Thessaloniki, Greece.

We are looking forward for someone who wants to further develop his/her following skills & talents:

- Organizational support
- Sales & Marketing
- Communication skills (oral & written)

With:

- Studying on the fields of Marketing, Business or Economics
- Fluency in English (any other European language is an asset)
- With an Interest for IT

We offer:

- Opportunity to develop your skills within a team of top IT-professionals
- Being part of a multinational team
- Work in an international context

More information:

Xanthippi Grigoriadou
Administrative Services
Email: av@apogee.gr

Apogee Information Systems Int.
192 Delfon str. GR-54248 Thessaloniki, Greece
Telephone: +30 231 032 3011
Website: http://apogee.gr
Εταιρεία εμπορίας οικοδομικών υλικών ενδιαφέρεται να καλύψει την παρακάτω θέση:

Οδηγός μ' Επαγγελματικό Δίπλωμα Φορτηγού Γ' Κατηγορίας

Απαραίτητο προσόν¨
Εμπειρία τουλάχιστον 1 χρόνου

Επιθυμητό προσόν
Δίπλωμα Χειριστή Γερανού

Πληροφορίες: τηλ. 25410 31242

Αποστολή βιογραφικού: kondelid@gmail.comH εταιρεία WARTSILA GREECE SA ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ηλεκτρολόγων αυτοματιστών & μηχανικών στο τμήμα Service.

Αποστολή βιογραφικών: Dimitra.revelou@wartsila.com

Τα 38 επαγγέλματα με τους περισσότερους ανέργους

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014 | 0 σχόλια

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της απογραφής του πληθυσμού για την αγορά εργασίας που διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ το Νοέμβριο του 2011 και που η τελευταία επεξεργασία της ολοκληρώθηκε στις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Σ' αυτά τα ευρήματα φαίνεται ανάγλυφα η κρίση του «παραγωγικού» μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, η οποία κάθε άλλο παρά έχει ξεπεραστεί λόγω της αναχαίτισης του αλματώδους ρυθμού αύξησης της ανεργίας που σημειώνεται φέτος για πρώτη φορά μετά το 2010.
Ενδεικτικό είναι πως στις πρώτες δέκα θέσεις των κατηγοριών εργαζομένων με την υψηλότερη ανεργία βρίσκονται επαγγέλματα με χαμηλή έως μηδαμινή ειδίκευση.

Σε σύνολο 859.003 ανέργων που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ, πριν τρία περίπου χρόνια οι 38 κατηγορίες των εργαζομένων (επί συνόλου 105) με την υψηλότερη ανεργία ανά επαγγελματική ομάδα είναι οι ακόλουθες:
Πωλητές σε καταστήματα: 59.644
Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα :47.777
Σερβιτόροι και μπαρμεν : 29.153
Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων : 26.300
Καλλιεργητές κηπευτικών και φυτωρίων : 17.147
Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών : 14.859
Γραμματείς γενικών καθηκόντων: 12.942
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού : 12.909
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης : 11.189
Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες: 11.106
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας : 10.918
Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών :10.580
Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού : 9.735
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας : 9.601
Βοηθοί επαγγελματιών του χρηματοοικονοομικού και μαθηματικού κλάδου : 8.733
Τεχνίτες ειδών ένδυσης κλπ. : 8.309
Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί κλπ. : 8218
Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών: 6.897
Βοηθοί παρασκευής φαγητών : 6.727
Διευθυντές επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου : 6.587
Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας: 4.198
Καλλιτέχνες εν γένει : 5.148
Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα: 4.912
Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 4.367
Άλλοι υπάλληλοι γραφείου : 4.110
Τεχνικοί επιστημών φυσικής και μηχανικής : 3.942
Διευθυντές επιχειρήσεων μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής: 3.889
Τυπογράφοι κλπ. : 2.479
Βοηθοί επαγγελματιών καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και μαγειρικής : 2.397
Τεχνικοί λειτουργιών και υποστήριξης χρηστών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας: 2.250
Ιατροί : 2.113
Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων τεχνολόγων) : 1.932
Συναρμολογητές (μανταδόροι): 1.633
Βοηθοί επαγγελματιών νοσηλευτικής και μαιευτικής : 1.557
Διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ: 933
Αλιείς, κυνηγοί και παγηδευτές θηραμάτων :894
Πρόσωπα που παράσχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο κλπ.: 641
Διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές : 556
 www.capital.gr

Αναρτήθηκαν οι πίνακες των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού

Αναρτήθηκαν σήμερα 30.09.2014, τα οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων – Ωφελουμένων» και «Παρόχων», καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων Δικαιούχων και Παρόχων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014 –2015 για 150.000 δικαιούχους– ωφελούμενους.

Επιπλέον, αναρτήθηκαν και πίνακες με τα ονόματα των δικαιούχων και παρόχων που υπέβαλαν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι οποίες και εξετάστηκαν από το Δ.Σ. του Οργανισμού μας.Οι δικαιούχοι των Μητρώων δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού είναι ένας μόνο αριθμός, κοινός για τον δικαιούχο και τους ωφελουμένους του, ο οποίος και αναγράφεται στο Μητρώο δίπλα στο όνομα του δικαιούχου. Έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων. Με την άφιξή τους στο κατάλυμα πρέπει να έχουν μαζί τους:

πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από τα δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας των ωφελουμένων μελών τους (ταυτότητα ή διαβατήριο ή ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο).
Οι επιταγές των δικαιούχων των οποίων οι ενστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Οργανισμού μας, θα χορηγηθούν αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

72 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 | 0 σχόλια

Στο επισυναπτόμενο  αρχείο  μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Κύπρο , καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.

 θέσεις εργασίας

208 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα

Στο επισυναπτόμενο  αρχείο  μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.


 θέσεις εργασίαςΕργασία 27/09/2014

Στο επισυναπτόμενο  αρχείο  μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.
103 θέσεις για πωλητές, καμαριέρες , μάγειρες, τεχνικούς και διανομείς

Στο επισυναπτόμενο  αρχείο  μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.Δημοκρατία 25/09/2014

Έθνος 23/09/2014

Στο επισυναπτόμενο  αρχείο  μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.
780 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνώστες εταιρίες

Στο επισυναπτόμενο  αρχείο  μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.


Ελεύθερος Τύπος 23/09/2014

Πώς μπορούν άνεργοι να πάρουν 1.600 ευρώ από τον ΟΑΕΔ -Τα κριτήρια και οι θέσεις


Επιταγή 1.600 ευρώ θα μπορέσουν να πάρουν 16.600 εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 29 έως 64 ετών, και με πολύ χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ από τις 10 ως τις 31 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr, ώστε να λάβουν τα χρήματα μέσω προγράμματος κατάρτισής τους.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).
Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.
Ποιές θα είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών

Ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές μπλοκάρει τους φοιτητές να μετακινηθούν «προς πάσα κατεύθυνση ανάλογα με τις επιθυμίες τους» και χωρίς κανένα περιορισμό, όπως προέβλεπε ο ισχύων νόμος.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος», στόχος του υπουργείου Παιδείας να μην αδικηθούν οι νέοι φοιτητές αλλά και να μη «φρακάρουν» τα κεντρικά πανεπιστήμιο και ΤΕΙ της χώρας ή να μην αποδυναμωθούν τα περιφερειακά ιδρύματα.

Βασική προϋπόθεση θα είναι τα μόρια εισαγωγής τους στα ΑΕΙ και η μόνιμη κατοικία των γονέων και των αδελφών που επίσης σπουδάζουν.

Τη Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα θα μπει τέλος στην αγωνία γονέων και φοιτητών σχετικά με τις φετινές μετεγγραφές, καθώς θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες για τις αιτήσεις που θα κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα στον Οκτώβριο.

Στο τελικό σχέδιο του υπουργείου Παιδείας προβλέπεται οι μετεγγραφές να γίνουν με βάση τα μόρια που πέτυχαν οι φοιτητές στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και μόνο στη σχολή που είναι στον τόπο κατοικίας των γονέων ή στην πλησιέστερη πόλη ή στην πόλη όπου σπουδάζει αδελφός ή αδελφή και όχι όπου επιθυμεί ο κάθε φοιτητής, χωρίς δηλαδή κάποια κριτήρια.

Έτσι από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους προς την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου.

Βασικό κριτήριο θα είναι η επίδοση των φοιτητών στις πανελλαδικές εξετάσεις όταν πρόκειται για ομοειδή τμήματα της ίδιας περιφέρειας, ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατό ο συνωστισμός στα κεντρικά ιδρύματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα η προϋπόθεση της βαθμολογικής επίδοσης στις πανελλαδικές θα "βάλει" στα κεντρικά περιζήτητα ΑΕΙ, όπως για παράδειγμα στο ΕΜΠ, αυτούς που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία.

Στην υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι η πόλη νοείται το πολεοδομικό συγκρότημα το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους δήμους όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.Έτσι λοιπόν δεν θα είναι εφικτή η μεταφορά θέσης επιτυχίας από σχολή ή τμήμα ΑΕΙ των Αθηνών και αντιστρόφως. Η υπουργική απόφαση αφορά αποκλειστικά όσους εισήχθησαν φέτος στα ΑΕΙ. Οι μεταφορές θέσεων αφορούν: σχολές ή τμήματα αντίστοιχα των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής εφόσον βρίσκονται σε διαφορετική πόλη υπό την προϋπόθεση λειτουργίας αντίστοιχων εξαμήνων.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε αντίστοιχο τμήμα του ίδιου ΑΕΙ, ενώ η φορολογική δήλωση αφορά το οικονομικό έτος 2014 (με τα οικονομικά στοιχεία του 2013).

Επίσης ορίζεται ότι ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του αριθμού εισακτέων ανά σχολή.

Ο κάθε υποψήφιος για μετεγγραφή θα μπορεί να δηλώσει μόνο μία σχολή και θα προσκομίσει επίσης τον προσωπικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον ΑΦΜ στον οποίο έχει συμπεριληφθεί ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, καθώς και όλα τα προσωπικά στοιχεία, και μετά θα εκτυπώσει την αίτηση και θα την καταθέσει στη σχολή που θέλει να μετεγγραφεί.

πηγή «το ΠΟΝΤΙΚΙ»

5.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Πακέτο 5.000 προσλήψεων ανέργων ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση των ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.Μέσω του νέου αυτού προγράμματος του οργανισμού, προβλέπεται η απασχόληση για 12 μήνες.
Προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας και να είναι ηλικίας από 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχά κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους για πρόσληψη από την αρμόδια υπηρεσία.Παράλληλα θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους, καθώς και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Για τον λόγο αυτό, οι άνεργοι δεν θα υποβάλουν οι ίδιοι αιτήσεις αλλά θα υποδειχθούν με συστατικό σημείωμα από την υπηρεσία ΚΠΑ2, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι στις επιχείρησης, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από αυτές καθώς και βάση των επιλογών των ανέργων όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα ατομικά σχέδια δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

10 συμβουλές για επιτυχημένη συνέντευξη

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει σωστά την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού σας.
2. Εκτιμήστε σωστά την απόσταση του γραφείου από το σπίτι σας
3. Καθίστε σωστά απέναντι από το συνομιλητή σας και φροντίστε να είστε ευχάριστος κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
4. Απαντήστε στις ερωτήσεις που θα σας κάνουν χωρίς να περιγράψετε την ιστορία της ζωής σας.
5. Να θυμάστε ότι το ραντεβού αφορά την καριέρα σας και δεν έχετε βγει για καφέ με κάποιο φίλο σας.
6. Προσπαθήστε να μην έχετε άγχος, αφού ο υπεύθυνος με τον οποίο μιλάτε δεν δαγκώνει.
7. Φροντίστε η αμηχανία σας να μην προκαλέσει εκνευρισμό στο συνομιλητή σας.
8. Καλό είναι στην πρώτη γνωριμία να μην αποκαλύψετε όλες τις αδυναμίες σας.
9. Εάν ζητήσουν να σας προσφέρουν κάτι, μπορείτε να δεχθείτε αλλά μην το παρακάνετε!
10. Ελέγξτε αν το βιογραφικό σας είναι ενημερωμένο και κυρίως σε καλή κατάσταση...