Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

139 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 | 0 σχόλια

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των εργασίας που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

θέσεις εργασίας

149 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.θέσεις εργασίας

103 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.
θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Από εταιρεία προκατασκευών στη περιοχή Σχηματαρίου, ζητείται Πολ. Μηχανικός ή Αρχιτέκτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατασκευαστική εμπειρία για επίβλεψη εργασιών παραγωγής στοιχείων σε εργοστάσιο. Βιογραφικά να σταλούν στο: email: copy.gemini@yahoo.gr (link sends e-mail) ή 2103609585

Ζητείται αρχιτέκτων. Απαραίτητα: αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (προμελέτη, μελέτη, μελ. εφαρμογής), σύνταξη φακέλου οικοδομικής αδείας, γνώση ΝΟΚ/ΓΟΚ, άριστη γνώση Autocad, γνώση Photoshop, άπταιστα αγγλικά. Επιθυμητά: 3d/φωτορεαλισμός, εμπειρία διαχείρισης φακέλου σε υπηρεσίες, νομοθεσία διατηρητέων. Εμπειρία σε επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, λογαριασμούς οικοδομικού έργου, λαμβάνονται υπόψη. Νότια Προάστια, πλήρης απασχόληση. Βιογραφικό με δείγμα portfolio (pdf):architectsouthoffice@gmail.com (link sends e-mail)

Πηγή: https://portal.tee.gr

Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου

Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου στην Αθήνα

Υπαλλήλους τηλεφωνικού κέντρου μερικής απασχόλησης θα προσλάβει η εταιρεία Leroy Merlin.
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, πολύ καλή γνώση αγγλικών, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ επιθυμητή είναι η γνώση γαλλικών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική σελίδα http://leroymerlinforms.applymycv.gr/ 

Γεωπόνοι ΠΕ/ΤΕ για τρίμηνη έως πεντάμηνη απασχόληση


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γεωπόνοι ΠΕ ή ΤΕ για τρίμηνη έως πεντάμηνη απασχόληση (6ος-10ος 2016), κότοχοι IX αυτοκινήτου. Επικοινωνία : 2310500.748 

Υπεύθυνος Λογιστηρίου από ανώνυμη βιομηχανίαΑΠΟ ανώνυμη βιομηχανία ζητούνται:

1) Λογιστής απόφοιτος/η ΑΕΙ η ΤΕΙ για τη θέση υπεύθυνου Λογιστηρίου με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας.

2) Εργαζόμενος για το τμήμα διαχείρισης και δημιουργίας ετικετών προίόντων με απαιτούμενα προσόντα:

i) πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Corel, Photoshop και

ιι) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αποστείλατε Βιογραφικό στο cvheadoffice@yahoo.com

Προσωπικό από Εμπορική Εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στη Λάρισα, αναζητά νέους/ες για άμεση πρόσληψη.
Απαραίτητα προσόντα:
* Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
* Κάτοχος πτυχίου LOWER αγγλικής γλώσσας
* Άριστη γνώση MSOIfice (κυρίως word και excel) και εμπειρία στη χρήση
* Εμπειρία στη διαχείριση εταιρικού στόλου οχημάτων και στο συντονισμό του σχετικού ανθρώπινου δυναμικού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
* Ισχυρή ικανότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης (μέσω τηλεφώνου)
* Αναλυτική σκέψη και ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων
* Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες και ρεπό
* Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Β' κατηγορίας.

Παρέχεται:
* Ασφάλεια ΙΚΑ
* Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια
* Συνεχής εκπαίδευση
* Φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω, παρακαλούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στο: hrdssone@gmail.com, σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό: CR

Νέα ηλεκτρονική σελίδα από τον ΟΑΕΔ

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016 | 0 σχόλια

Aπό την Παρασκευή 22/4/2016 τέθηκε σε λειτουργία η Νέα Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ στην ίδια Διεύθυνση (www.oaed.gr) με την ήδη λειτουργούσα Πύλη.

Κατά την διαδικασία της μετάπτωσης στη Νέα Πύλη, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην απόκριση της Πύλης του Οργανισμού.

Οι παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Αιτήσεις σε Προγράμματα, Ανανεώσεις Καρτών, Εκδόσεις Βεβαιώσεων κλπ), υποβάλλονται κανονικά, στη Διεύθυνση: https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001

Θέσεις εργασίας Μηχανικών & Αποφοίτων Πληροφορικής στην Ελλάδα

Από Μελετητική εταιρεία ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με τα ακόλουθα προσόντα: Τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα. Άριστη γνώση AutoCAD, Excel και προγραμμάτων της 4Μ ή αντίστοιχου λογισμικού. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση jobs@team.com.gr (link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού, 3+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, άριστη γνώση 2D+3D προγραμμάτων: AutoCAD, SketchUp, VRay και αγγλικών γραφιστικές ικανότητες σε προγράμματα Adobe. Παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας συνοδευμένο από δείγμα δουλειάς στο: career@usp.gr (link sends e-mail) μέχρι 06/05/2016.

Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα ζητά αρχιτέκτονα τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας με γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, Autocad Architecture, 3DS MAX, Rhino, Photoshop και εμπειρία μελέτης εφαρμογής, φωτορεαλισμού, σύνταξης τευχών δημοπράτησης, ρύθμισης αυθαιρέτων και αδειοδότηση ειδικών χρήσεων (τουριστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις). Αποστολή βιογραφικών στο aldathens.architects@gmail.com (link sends e-mail)


Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. με έδρα Θεσσαλονίκη, ζητά απόφοιτους ΑΕΙ Πληροφορικής (ή συναφούς τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικοί Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Επιστήμης Υπολογιστών/Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κλπ) με συμπληρωμένη πενταετία από κτήση πτυχίου. Βιογραφικά: info@sxediasmos-sa.gr (link sends e-mail) με θέμα Πληροφορικοί_ΚΤ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ

Πηγή: https://portal.tee.gr

176 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.
θέσεις εργασίας 


728 φύλακες σε μουσεία και Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 25 Απριλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, που αφορά στην πρόσληψη 728 ανέργων για πέντε μήνες ως προσωπικό φύλαξης σε μουσεία, εφορείες αρχαιοτήτων και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.


Η προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού σε δημόσιους φορείς, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού(ΚΠΑ2) προσέρχονται, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο α) όσοι δυνητικά ωφελούμενοι είναι οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού, και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Επειδή οι θέσεις απασχόλησης αφορούν μόνο στην ειδικότητα ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο εάν υπάγονται έστω σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Για παράδειγμα, ένα πτυχιούχος εγγεγραμμένος άνεργος απόφοιτος Α.Ε.Ι. π.χ. Τμήματος Ψυχολογίας μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για θέση ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, μόνο εάν ταυτόχρονα υπάγεται έστω σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες (σύζυγος εγγεγραμμένου ανέργου, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, μακροχρόνια άνεργος, άνω των 29 ετών κ.λπ.), διαφορετικά αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτησή του.
Κριτήρια μοριοδότησης
Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
• Αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω
• Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
• Ηλικία
• Αριθμός ανήλικων τέκνων
• Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.


Η κατανομή των 728 θέσεων
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
Εφορεία Αρχ. Κυκλάδων (Αθήνα) 5
Εφορεία Αρχ. Λακωνίας (Σπάρτη) 14
Εφορεία Αρχ. Λάρισας (Λάρισα) 3
Εφορεία Αρχ. Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος) 10
Εφορεία Αρχ. Λέσβου (Μυτιλήνη) 3
Εφορεία Αρχ. Μαγνησίας (Βόλος) 8
Εφορεία Αρχ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) 9
Εφορεία Αρχ. Ξάνθης (Ξάνθη) 7
Εφορεία Αρχ. Πέλλας (Εδεσσα) 7
Εφορεία Αρχ. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 7
Εφορεία Αρχ. Πιερίας (Κατερίνη) 12
Εφορεία Αρχ. Πόλης Θεσσαλονίκης 20
Εφορεία Αρχ. Πρέβεζας (Πρέβεζα) 2
Εφορεία Αρχ. Ρεθύμνου (Ρέθυμνο) 11
Εφορεία Αρχ. Ροδόπης (Κομοτηνή) 6
Εφορεία Αρχ. Σάμου-Ικαρίας (Βαθύ) 4
Εφορεία Αρχ. Σερρών (Σέρρες) 10
Εφορεία Αρχ. Τρικάλων (Τρίκαλα) 6
Εφορεία Αρχ. Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Λαμία) 11
Εφορεία Αρχ. Φωκίδος (Δελφοί) 18
Εφορεία Αρχ. Χαλκιδικής και Αγίου Ορους 27
Εφορεία Αρχ. Χανίων (Χανιά) 6
Εφορεία Αρχ. Χίου (Χίος) 1
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων (Αθήνα) 10
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (Αθήνα) 7
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θρακης 3
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (Κέρκυρα) 4
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμου 9
Μουσείο ελληνικής λαϊκής τέχνης και ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων - συλλογή Φοίβου Ανωγειανακη (Αθήνα) 5
ΥΝΕΜΤΕ Βορείου Αιγαίου 1
ΥΝΕΜΤΕ Θεσσαλίας και Κεντρικής Στ. Ελλάδας 1
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (Ηράκλειο) 5
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 10
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Αθήνα) 15
Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Αυλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 3
Διεύθυνση συντήρησης αρχαίων & νεωτέρων μνημείων 2
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο 2
Αλεξάνδρου Σούτσου Εθνικό Αρχ. Μουσείο 26
Εθνικό Θέατρο 4
Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο (Αθήνα) 14
Εφορεία Αρχ. Αθηνών (Αθήνα) 28
Εφορεία Αρχ. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος (Μεσολόγγι) 18
Εφορεία Αρχ. Ανατολικής Αττικής (Αθήνα) 28
Εφορεία Αρχ. Αργολίδας (Ναύπλιο) 7
Εφορεία Αρχ. Αρκαδίας (Τρίπολη) 4
Εφορεία Αρχ. Αρτας (Αρτα) 3
Εφορεία Αρχ. Αχαΐας (Πάτρα) 18
Εφορεία Αρχ. Βοιωτίας (Θήβα) 4
Εφορεία Αρχ. Γρεβενών (Γρεβενά) 1
Εφορεία Αρχ. Δράμας (Δράμα) 2
Εφορεία Αρχ. Δυτ. Αττικής, Πειραιώς και νήσων 35
Εφορεία Αρχ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) 39
Εφορεία Αρχ. Εβρου (Αλεξ/πολη) 11
Εφορεία Αρχ. Εύβοιας (Χαλκίδα) 9
Εφορεία Αρχ. Ζακύνθου (Ζάκυνθος) 8
Εφορεία Αρχ. Ηλείας (Αρχ. Ολυμπία) 32
Εφορεία Αρχ. Ημαθίας (Βέροια) 16
Εφορεία Αρχ. Ηρακλείου (Ηράκλειο) 25
Εφορεία Αρχ. Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα) 3
Εφορεία Αρχ. Ιωαννίνων (Ιωάννινα) 4
Εφορεία Αρχ. Καβάλας και Θάσου (Καβάλα) 6
Εφορεία Αρχ. Καρδίτσας (Καρδίτσα) 10
Εφορεία Αρχ. Καστοριάς (Καστοριά) 1
Εφορεία Αρχ. Κέρκυρας (Κέρκυρα) 7
Εφορεία Αρχ. Κεφαλληνίας (Αργοστόλι) 11
Εφορεία Αρχ. Κιλκίς (Κιλκίς) 6
Εφορεία Αρχ. Κοζάνης (Αιανη) 1
Εφορεία Αρχ. Κορινθίας (Αρχ. Κόρινθος) 14
Εφορεία Αρχ. Κυκλάδων (Αθήνα) 47
ΣΥΝΟΛΟ 728
ethnos.gr

900 γεωπόνοι & εργατοτεχνίτες

Εννιακόσιες προσλήψεις Γεωπόνων και Εργατοτεχνιτών θα πραγματοποιήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2016.

Οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν μέσα στον Μάιο από τις εκάστοτε Αγροτικές Διευθύνσεις των Περιφερειών, καθώς η εφαρμογή των πρώτων ψεκασμών θα υλοποιηθεί μεταξύ 10 και 15 Ιουνίου και κατά συνέπεια πριν από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να αναρτηθούν παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις ειδικότητες:
• ΠΕ ή ΤΕ Τομεάρχες Δακοκτονίας (Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπονίας) 150 θέσεις για 5,5 μήνες
• ΥΕ Εργατοτεχνίτες 302 θέσεις (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο, για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών)
• ΥΕ Εργατοτεχνίτες 448 θέσεις (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών).

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016 | 0 σχόλια


Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με την καταβολή του δώρου του Πάσχα υπογραμμίζοντας ότι είναι κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


Πως υπολογίζεται το δώρο Πάσχα

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη,  εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα:
- Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
- Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό. Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα
- Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. Βάση του υπολογισμού του Δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς και γενικότερα οι τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.
- Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ' όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας.
Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Τι πρέπει να ξέρετε για τις αγορές του Πάσχα

Στον ετήσιο προγραμματισμό του για τους ελέγχους στα τρόφιμα, ο ΕΦΕΤ προβλέπει την εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούνται στην αγορά των τροφίμων κατά την περίοδο του Πάσχα αναφέρει ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει, προς την κατεύθυνση αυτή, μετά από συσκέψεις και με άλλες αρμόδιες αρχές, τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προωθεί τον συντονισμό των δράσεων με στόχο την επαρκή κάλυψη της αγοράς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες τις ημέρες του Πάσχα μάς οδηγούν σε αγορά και κατανάλωση κυρίως φρέσκων, μη τυποποιημένων προϊόντων. Η σωστή επιλογή τους και η προσεκτική διαχείριση στο σπίτι (μαγείρεμα, συντήρηση) βοηθούν στη διατήρηση των πλεονεκτημάτων της παραδοσιακής μας διατροφής αλλά και στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και στα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτή.

Για το λόγο αυτό και με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει τους πολίτες – καταναλωτές με χρήσιμες συμβουλές και βασικές οδηγίες για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών.


Τι πρέπει να προσεχθεί γενικά:
• Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.
• Αγοράστε κρέας που είναι τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή εκτεθειμένο σε σκόνη, έντομα και μικρόβια.
• Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και στην καθαριότητα του εξοπλισμού και του χώρου απ' όπου προμηθεύεστε τρόφιμα.

• Εξετάζετε προσεκτικά την επισήμανση των προϊόντων και τις ενδεικτικές πινακίδες πώλησης.
Τι πρέπει να προσεχθεί κατά την προμήθεια αμνοεριφίων, σπλάχνων και κρέατος:
• Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, όπως και για τα προερχόμενα από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας έχει χρώμα «τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν») ή ερυθρό «allura» και ωοειδές σχήμα.
• Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα καστανό, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλογράμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.
• Κάθε σφάγιο πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του.
• Τα σπλάχνα να μη φέρουν οζίδια και κύστεις, να μην παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον. Επιπλέον, στα κατεψυγμένα, έλεγχος στην ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.
Τι προσέχουμε κατά την προμήθεια αυγών:
• Τις προβλεπόμενες ενδείξεις στη συσκευασία, όπως ημερομηνία ωοτοκίας, ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ημερομηνίας λήξης.
• Για την καλή συντήρηση διατηρήστε τα αυγά σε δροσερό χώρο.
Τι πρέπει να προσέξετε κατά την προμήθεια σοκολατένιων αυγών:
• Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυρίως σε παιδιά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής κατά τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων.
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών, όπως παιχνίδια μικρών διαστάσεων, (μπορεί να προκληθεί πνιγμός) και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος, υγείας) και της ημερομηνίας ανάλωσης.
Τι ισχύει για τις βαφές των αυγών:
• Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές βαφές αυγών είναι οι επιτρεπόμενες.
• Να βάφονται μόνο τα αυγά που έχουν παραμείνει ακέραια κατά το βρασμό.
• Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρώσης που αναγράφονται στις συσκευασίες.
Παρακαλούνται, τέλος, οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και στην περίπτωση που διαπιστώσουν διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων τροφίμων ή αντιμετωπίσουν φαινόμενα εξαπάτησης ή παραπλάνησής τους να απευθύνονται στον ΕΦΕΤ και στο πενταψήφιο νούμερο 11717

Τους 1.072.216 έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι το Μάρτιο

Στα 1.072.216 άτομα ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι το Μάρτιο, εμφανίζοντας αύξηση σε σχέση με το Φεβρουάριο σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων , με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για το Μάρτιο, ανήλθε σε 894.141 άτομα.

Από αυτά 450.234 (ποσοστό 50,35%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 443.907 (ποσοστό 49,65%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
 Οι άνδρες ανέρχονται σε 353.089 (ποσοστό 39,49%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 541.052 (ποσοστό 60,51%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) το Μάρτιο ανήλθε σε 178.075 άτομα. Από αυτά 60.872 (ποσοστό 34,18%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 117.203 (ποσοστό 65,82%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.


 Οι άνδρες ανέρχονται σε 68.181 (ποσοστό 38,29%) και οι γυναίκες σε 109.894 (ποσοστό 61,71%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για το Μάρτιο (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 128.421 άτομα, από τα οποία οι 100.798 (ποσοστό 78,49%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 27.623 (ποσοστό 21,51%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 63.109 (ποσοστό 49,14%) και οι γυναίκες σε 65.312 (ποσοστό 50,86%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 89.203 (ποσοστό 69,46%) είναι κοινοί, 4.738 (ποσοστό 3,69%) είναι οικοδόμοι, 27.623 (ποσοστό 21,51%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 6.522 (ποσοστό 5,08%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 272 (ποσοστό 0,21%) είναι εκπαιδευτικοί, και 63 (ποσοστό 0,05%) είναι λοιποί.

213 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

θέσεις εργασίας

Υπάλληλος καταστήματος τυχερών παιχνιδιών

Κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Κόρινθο αναζητά:

- Υπάλληλο καταστήματος.
Προσόντα υποψήφιου/ας:
- Απόφοιτος/τη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
- Γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ επιθυμητά
- Ηλικίας άνω των 50 ετών
- Εγγεγραμμένο/η στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.

Η πρόσληψη θα γίνει μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ.

Για τηλεφωνική επικοινωνία: 2741076506 / 6946003222.

career.duth.gr/

Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

Το τουριστικό γραφείο "Beyond Travel" στα Χανιά Κρήτης αναζητά:

Υπάλληλο τουριστικού γραφείου (άντρα).
Προσόντα υποψήφιου:
- Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προγράμματα Γραφείου)
- Ηλικίας έως 35 ετών.


Για αποστολή βιογραφικού: info@beyondtravel.gr


career.duth.gr/

Τεχνολόγος Ακτινολόγος σε ακτινολογικό-διαγνωστικό κέντρο

Το ακτινολογικό- διαγνωστικό κέντρο του κυρίου Άγγελου Ασημακόπουλου στο Πόρτο Ράφτη Αττικής αναζητά:

Τεχνολόγο Ακτινολόγο (γυναίκα) για μερική απασχόληση.
Προσόντα υποψήφιας:
- Απόφοιτη ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Καλή γνώση χρήσης Η/Υ.


Για περισσότερες πληροφορίες: http://iperixografima.gr/
Για αποστολή βιογραφικού: info@iperixografima.gr

career.duth.gr