Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Με 6 βήματα η αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 | 0 σχόλια

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) ρεύματος, με τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ενώ θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.gr/kot/ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων, TAXISnet, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτηση

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου:

Η κατηγορία ΚΟΤ Α, και
Η κατηγορία ΚΟΤ Β
Για την ένταξη στο ΚΟΤ Α, σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, απαιτείται να υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) που να έχει εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο (για αυτούς που έχουν εγκριθεί προ διμήνου απαιτείται επικαιροποίηση της αίτησης τους στο ΚΕΑ). Υπενθυμίζεται ότι η επικαιροποίηση της αίτησης του ΚΕΑ μπορεί να γίνει από το σπίτι ηλεκτρονικά.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος 2017. Σημειώνετε ότι λαμβάνονται υπόψη και τυχόν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις εφόσον έχουν εκκαθαριστεί. Επίσης για τυχόν φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη, απαιτείται συναίνεση που δίνεται ηλεκτρονικά όπως γινόταν και με το Κοινωνικό Μέρισμα.
Τα βήματα


Συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης για ΚΟΤ:

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).
Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει να κάνετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων
μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί
[Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.
Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία θέση εργασίας

H επίσημη ανακοίνωση για τις 209 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης, την οποία προανήγγειλε χθες η aftodioikisi.gr, διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 7ης Μαΐου 2018, ημέρας Δευτέρας

.
Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία θέση εργασίας

Στέλεχος Τμήματος Εξαγωγών σ ' εταιρεία μαρμάρων στη Χρυσούπολη Καβάλας

Ελληνική εταιρεία Μαρμάρων με έδρα τη Χρυσούπολη / Καβάλας, αναζητά Στέλεχος τμήματος Εξαγωγών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι μέλος του τμήματος πωλήσεων. O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της
εταιρείας, στελεχώνοντας το τμήμα Εξαγωγών.

Βασικές Αρμοδιότητες :

- Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό
- Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό
- Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση εμπορικών προτάσεων
- Σύνταξη και αποστολή προσφορών
- Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών
- Έρευνα αγοράς και Αξιολόγηση πληροφοριών
- Παρακολούθηση των παγκόσμιων αγορών σε επίπεδο εξαγωγικών δυνατοτήτων και ευκαιριών

Απαιτούμενα Προσόντα :


- Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο, η γνώση άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
- Άριστη γνώση MS Office & MS Outlook.

Επιθυμητά Προσόντα :
- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Προϋπηρεσία στο τομέα των πωλήσεων

Δεξιότητες :
- Διαθεσιμότητα να ταξιδεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό
- Εξαιρετικές διαπροσωπικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
- Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες και διαχείρισης χρόνου
- Ικανότητα να ακολουθεί τις διαδικασίες και την στρατηγική της εταιρείας
- Υψηλή ικανότητα προσαρμογής και ευελιξίας σε διαφορετικές συνθήκες

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα με απαραίτητα επισυναπτόμενη φωτογραφία στο e-mail : info@dermitzakis.com (link sends e-mail) ή στο Fax : 25910 25550

Μετά την συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνέντευξη.
Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία θέση εργασίας

169 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


 θέσεις εργασίας
Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία θέση εργασίας

Υπάλληλοι σε εμπορική εταιρεία

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 | 0 σχόλια

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία άμεσα προσλαμβάνει υπαλλήλους τηλεφωνικής απασχόλησης, μόνιμη σταθερή πενθήμερη εργασία, παρέχεται βασικός μισθός και ασφάλιση

περιοχή : Αιγάλεω
βιογραφικά omilos.hr@gmail.com 

Digital Marketing ManagerWe are seeking an experienced Digital Marketing Manager to join our team.

Responsibilities

Developing and executing integrated online strategy for clients’ needs.
Developing marketing plans and analyzing performance using KPI’s.
Developing and managing digital marketing campaigns.
Leading and managing of digital marketing team.
Managing PPC, SEO and affiliate programmes.
Create and present weekly/monthly reports to your assigned customers.

Requirements

Minimum 3 years of proven work experience.
BSc degree in Marketing or relevant.
Experience in implementing and optimizing Facebook & Adwords Campaigns.
Deep knowledge of Analytics.
Experience with customer service and account management.
Excellent verbal and written communication skills, both in Greek & English.

Benefits:

Prospects for professional development.
Pleasant and friendly environment.
Send your CV at info@mentory.gr.πηγή:  .e-dimosio.gr

Δωρεάν διατμηματικό μάθημα γαλλικής γλώσσας από το ΑΠΘ


Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2018, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. το διατμηματικό μάθημα γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2) (κωδικός : ΓΑΛ- A2Α) κατά το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου 2018 έως 1 Ιουνίου 2018  (απόφαση ΓΣ αριθμ.12/17-1-2018).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α2).

Πληροφορίες για το μάθημα

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κάθε Τρίτη 13:00-15:30στην αίθ. 108 (νέο κτίριο Φιλοσοφικής  Σχολής) από τη διδάσκουσα Τρ. Καδόγλου, ΕΔΙΠ.
Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις)

πηγή: e-dimosio.gr/

EDUCATIONAL OFFICER (MATH AND SCIENCE) στη ΜΚΟ «Solidarity Now»


Υποβολή μέχρι: 28/2/2018
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Location: Thessaloniki

Job title: Educational Officer (Math and Science)

Starting Date: ASAP

Status: Part Time

Child Safeguarding PolicyLevel 3 The job holder will have regular contact with children


Generic responsibilities

Provide after-school Math and Science classes according to refugee and migrant population needs
Expand and build on the existing educational curriculum, targeting and addressing the needs of different age groups of children and youth
Provide homework support for the children who attend formal education
Oversee distributions of teaching and learning material according to the population’s needs
Update and maintain effective workplans
Ensure on-going monitoring, tracking and reporting of classes
Develop and maintain effective filing systems, both electronic and hardcopy
Support education, recreational and various activities
Contribute to the identification of vulnerabilities and facilitate access to available aid
Engage with parents, schools and communities in order to improve attendance and address students’ needs

Qualifications

Essential
Degree – Bachelor’s degree in Mathematics/Science (eg Physics, Chemistry) or Primary Education or any other relevant field
Excellent Greek and preferably English
At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural/vulnerable communities
Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
Excellent Computer skills

Desired
Masters or Bachelor’s degree in Intercultural Education will be an advantage
Experience teaching non-native speakers
Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
Experience in training of trainers/facilitators skills
Knowledge of report writing
Knowledge of Arabic or Farsi will be an advantage

If you are interested in applying, please fill send your CV and motivation letter to recruitment@solidaritynow.org by Wednesday, February 28, 2017, mentioning in the email subject “SN Educational Officer_Math/Science­­_Thessaloniki”

SN is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.

Recruitment processes reflect SN’s commitment to keeping children safe from harm and abuse. Employment is subject to SN Child protection standards, including background checks and adherence to SN Child Safeguarding Policy.

Due to the urgency of recruitment, SN reserves the right to complete the process even before the deadline for CV submissions.
ΟΑΕΔ: 15.000 προσλήψεις ανέργων νέων για 15 μήνες με επίδομα εως 500 ευρώ


Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα δημοσιοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ, πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που εγκρίθηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στους επόμενους μήνες, θα προσφέρει θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας, για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών.

 Οι επιχειρήσεις/φορείς θα επιχορηγηθούν για τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νεοπροσλαμβανόμενων ανέργων. Η διάρκεια της επιχορήγησης θα είναι μεγαλύτερη εάν προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με 10.000 θέσεις, των οποίων η κατανομή μεταξύ πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπόλοιπων άνεργων νέων θα προσδιοριστεί στη δημόσια πρόσκληση. Οι υπόλοιπες 5.000 θέσεις θα προκηρυχθούν σε δεύτερο χρόνο.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ( Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη την χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ωφελούμενοι του προγράμματος

-Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

-Μακροχρόνια άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

-Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας (1) ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2,  δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Επιχορήγηση προγράμματος

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής:

α) Δώδεκα μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 3 έως 12 μηνών. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για 3 επιπλέον μήνες χωρίς επιχορήγηση.

β) Δεκαπέντε μήνες για πρόσληψη μακροχρόνιων ανέργων και δικαιούχων ΚΕΑ, χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ για μηνιαίως για τους νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για τους νέους άνω των 25 ετών.

πηγή: e-dimosio.gr

Συμβουλές εργασίας από τους ειδικούς του Facebook


Μην υποτιμάτε την εμπειρία σας – επαγγελματική ή προσωπική, με μισθό ή χωρίς.

Το κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να θυμάστε όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία είναι ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί κι αυτή εργασιακή εμπειρία. Όσες περισσότερες πρακτικές ασκήσεις μπορεί να κάνει κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχει να κληθεί για συνέντευξη βάσει αποκλειστικά του βιογραφικού. Στην εποχή μας, η ανάγκη πρακτικής άσκησης στο πεδίο που ελπίζουμε μελλοντικά να απασχοληθούμε είναι …μη διαπραγματεύσιμη.

Εάν έχει ήδη αποφοιτήσει απ’ το πανεπιστήμιο και νοιώθετε ότι θα θέλατε κάποιος να σας προσφέρει την ευκαιρία απόκτησης πολύτιμης εμπειρίας, έχω να προσφέρω τρεις συμβουλές:


Προσφέρετε εθελοντική εργασία κάπου.

Εφόσον δεν εργάζεστε, θα έχετε το διαθέσιμο χρόνο για να το κάνετε. Παράλληλα, λοιπόν, με την αναζήτηση εργασίας, βρείτε έναν χώρο για να προσφέρετε με τρόπο που να σας δίνει νόημα. Θα νοιώστε μεγάλη έκπληξη αν δείτε πόσες οργανώσεις και οργανισμοί θα ήθελαν να έχουν έναν απόφοιτο με διάθεση να προσφέρει σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Κι αυτός είναι και ένας φανταστικός τρόπος για να δικτυωθείτε. Να είστε σίγουρος ότι αν στην εθελοντική εργασία σας επιδείξετε εξαίρετη εργασιακή ηθική, τότε ο επικεφαλής της οργάνωσης ή του οργανισμού δεν θα διστάσει να σας συστήσει στον μελλοντικό σας εργοδότη. Και μην ξεχνάτε ότι η εθελοντική εργασία είναι εργασιακή εμπειρία που μπαίνει στο βιογραφικό σας.

Γίνετε πιο δημιουργικός.

Δεν έχετε καθόλου εργασιακή εμπειρία αλλά έχετε ένα πτυχίο. Βρίσκεστε στην ίδια βάρκα με πολλούς άλλους υποψήφιους, και κάπως πιο πίσω σε σχέση με άλλους που ίσως διαθέτουν περισσότερα προσόντα από εσάς. Ίσως, συνεπώς, να είναι καλύτερο να μην προσπαθήσετε να βρείτε μια δουλειά με τους παραδοσιακούς τρόπους, εφόσον δεν θα μπορείτε να ξεχωρίσετε από την …αγέλη. Θα χρειαστεί να κινηθείτε λίγο διαφορετικά. Σκεφθείτε ποιους ξέρετε και ζητήστε τους να σας προσφέρουν μια σύσταση σε θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρεστε. Εντοπίστε τον υπεύθυνο προσλήψεων της θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε και προσεγγίστε τον με επαγγελματικό τρόπο. Κάντε τους να θέλουν να σας προσλάβουν. Δεν χρειάζεται να έχετε μια φανταχτερή ιστοσελίδα, αλλά καλό είναι να παραπέμπετε στο προφίλ σας στο LinkedIn ή κάπου αλλού που να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για σας.

Αξιολογήστε σωστά τον εαυτό σας.

Αντλήστε εμπειρία απ’ ότι έχετε ήδη κάνει. Πολλοί άνθρωποι υποτιμούν την ήδη υπάρχουσα εμπειρία τους, και έτσι καταλήγουν να αδυνατούν να αυτοπροβληθούν κατάλληλα. Αν υπήρξατε πρόεδρος μιας φοιτητικής ομάδας, ή ηγηθήκατε ενός φοιτητικού ταξιδιού στο εξωτερικό, ή οργανώσατε ένα μεγάλο γεγονός ή διαχειριστήκατε την ιστοσελίδα της φοιτητικής σας εφημερίδας, όλα αυτά μπορούν κάλλιστα να μετρήσουν ως εμπειρία!

* Η Άμπρα Μπέντζαμιν είναι υπεύθυνη προσλήψεων στο χώρο της τεχνολογίας στη Facebook.

ΠΗΓΗ: fortunegreece.com

Σερβιτόροι-ρες για σεζόνΣΕΡΒΙΤΌΡΟΙ - Σερβιτόρες από 4 ξενοδοχείο στο Νέο Οίτυλο Λακωνίας ζητούνται για την σαιζόν 2018. Απαραίτητη γνώση του σέρβις, τουλάχιστον αγγλικών . Βιογραφικά στο info@hotelitilo.gr, αμοιβή 750€


πηγή: xe.gr

Μάγειρας για σεζόν


ΜΆΓΕΙΡΑΣ από 4 ξενοδοχείο στο Νέο Οίτυλο Λακωνίας ζητούνται για την σαιζόν 2018. Απαραίτητη γνώση παραδοσιακής κουζίνας, τουλάχιστον αγγλικών . 


Βιογραφικά στο info@hotelitilo.gr, αμοιβή 750€
πηγή: xe.gr

Άτομα για κατασκήνωση


Ζητούνται από παιδική κατασκήνωση στο Σοφικό Κορινθίας άτομα για να απασχοληθούν ως:
ομαδάρχες
κοινοτάρχες
χοροκίνηση
καλλιτεχνικό εργαστήρι
τοξοβολία
ξιφασκία 

κατά τη θερινή περίοδο 2018 (Α' περίοδος 16/06 - 08/07, Β' περίοδος 10/07 - 01/08, Γ' περίοδος 02/08 - 24/08), 210/4100122 (Δευτ. - Παρασκ. 09.00 π.μ. - 15.00 μ.μ.) ή αποστολή βιογραφικού στο info@ranch.gr
πηγή: xe.gr

Πωλήτρια λιανικής σε πολυτελές ξενοδοχείο


Σε ενδιαφέρει ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον όπου αλληλεπιδράς τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συναδέλφους σου και στο οποίο καθημερινά δοκιμάζεις το επιχειρηματικό σου πνεύμα στο χώρο της μόδας;
Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου APOELLA βρίσκονται σε δύο από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Ελλάδας, το Sani Resort στη Χαλκιδική & το Daios Cove στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης.
Παρουσιάζουν τα πιο επιλεκτικά ελληνικά brands ρούχων και κοσμημάτων σε ένα δυναμικό και απαιτητικό κοινό, με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση πελατών.


Η εταιρεία AEGEAN STORES αναζητά:


ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ APOELLA ΣΤΟ COSTA NAVARINO - ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ:
Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-3 έτη σε Κατάστημα Γυναικείας Ενδυσης
Ικανότητα Αριστης Επικοινωνίας και Λήψης Πρωτοβουλιών
Ανεση στις Δημόσιες Σχέσεις και Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Καλή Γνώση χειρισμού Η/Υ
Αψογη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Γνώση της Γερμανικής ή Ρωσικής Γλώσσας θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση
Ηλικία έως 35 ετών


Η εταιρεία προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, αξιοκρατικό περιβάλλον, ανταγωνιστικές αποδοχές και δυνατότητα εξέλιξης. Η εργασία είναι 7μηνη εποχιακή με έναρξη τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο.
Στείλε το βιογραφικό σου στο hr@apoella.com
Γεωπόνος


ΓΕΩΠΌΝΟΣ ή τεχνολόγος γεωπόνος ζητείται από τεχνική εταιρεία πρασίνου με δίπλωμα Γ' Κατηγορίας. Αποστολή βιογραφικών: hr @ landscape . com . gr ή στη φόρμα επικοινωνίας. LMS, 09:00-17:00 
περιοχή: Άλιμοςemail: hr@landscape.com.gr 

πηγή: xe.gr

Πότε καταβάλλεται το Κοινωνικό Εισόδημα ΑλληλεγγύηςΣτις 27 Φεβρουαρίου θα πιστωθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους δικαιούχους ενώ σταδιακά η πληρωμή θα ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 και έκτοτε δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018, έχουν ανακληθεί την 1η Φεβρουαρίου 2018 λόγω συμπλήρωσης 12 μηνών από το μήνα έγκρισης και πρέπει οι δικαιούχοι να υποβάλλουν νέες αιτήσεις, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Πηγή: enikonomia.gr

Ψυκτικοί με προϋπηρεσία
Τεχνική εταιρία με έδρα τον Βόλο ζητά ψυκτικούς για συνεργασία στον Βόλο και στη Λάρισα.


Απαραίτητες προϋποθέσεις: εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mponos_m@hotmail.com

Πηγή: ageliesergasias.gr

Οδηγοί - υπάλληλοιΕΤΑΙΡΕΙΑ τροφίμων με έδρα το Κορωπί ζητεί υπαλλήλους άνδρες έως 35 ετών για την αποθήκη, πενθήμερη 8ωρη εργασία, βιογραφικά e-mail: diatyp@otenet.grπηγή: xe.gr

Γραμματέας σε τεχνική εταιρεία


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανελκυστήρων, ζητά επαγγελματία γραμματέα, άνω των 28 ετών, για τη διαχείριση και υποστήριξη τμήματος εταιρείας, καθήκοντα γραμματείας διοίκησης, προϋπηρεσία απαραίτητη
Περιοχή: Ελληνορώσων, Αθήνα

Αποστείλατε βιογραφικά στο email info@alfalift.gr πηγή: xe.gr

Ζητείται άτομο με πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ 5002735 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510042 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας
- Μεγάλη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας) στην εννοιολογική μοντελοποίηση των δεδομένων με έμφαση σε: α) σχεδίαση οντολογιών, εννοιολογικών μοντέλων (RDF/RDFS/OWL/TELOS) και θησαυρών όρων για πολιτισμικά, μουσειακά και αρχαιολογικά δεδομένα, β) μεθόδους ενοποίησης οντολογιών και μεταδεδομένων γ) διεθνή πρότυπα και κοινοτικές οδηγίες εννοιολογικής μοντελοποίησης: ISO 21127(CIDOC CRM), DARWIN CORE, DUBLIN CORE, ΙNSPIRE
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Εμπειρία σε χρήση πολιτισμικών πληροφοριακών συστημάτων για τεκμηρίωση πολιτισμικών αντικειμένων και σε χρήση συστημάτων διαχείρισης θησαυρών όρων
- Ικανότητα επιμέλειας περιεχομένου σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.
- Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Μαρία Μουτσάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση moutsaki@ics.forth.gr
(link sends e-mail)
.


Σχετικός σύνδεσμος: