810 προσλήψεις μονίμων στα ΕΛΤΑ και στην ΕΥΔΑΠ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

810 προσλήψεις μονίμων στα ΕΛΤΑ και στην ΕΥΔΑΠ

Το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψήφιων με απολυτήριο Λυκείου αναμένεται να προσελκύσουν δύο διαγωνισμοί πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, μέσω του ΑΣΕΠ, στα ΕΛΤΑ και στην ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, τα ΕΛΤΑ προωθούν διαγωνισμό πρόσληψης 510 ατόμων τακτικού προσωπικού,
σύμφωνα με τον νόμο 2190/94 στο τέλος του έτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση της Διοίκησης των Ταχυδρομείων προβλέπει 250 θέσεις Ταχυδρόμων - Διανομέων, 215 θέσεις Υπαλλήλων Εσωτερικής εκμετάλλευσης, 25 θέσεις Διοικητικών (στις ειδικότητες Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 3 και Πληροφορικής 7), 25 θέσεις Οδηγών και 15 θέσεις Διαμετακομιστών.


Η τελευταία μεγάλη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στα ΕΛΤΑ ήταν πριν από δέκα χρόνια, ενώ κάθε χρόνο η εταιρεία καταφεύγει στη λύση της απασχόλησης εποχικού προσωπικού.
Φέτος προσελήφθησαν 532 εποχικοί υπάλληλοι που ήδη δουλεύουν, ενώ για ακόμη 512 εποχικούς αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ. Το υπάρχον προσωπικό που εργάζεται στα Ταχυδρομεία δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες που ανακύπτουν, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 52 έτη, αφού η εταιρεία δεν προχώρησε σε προσλήψεις μονίμων την εξαετία της κρίσης (εκτός 36 Διανομέων μέσω της προκήρυξης 1Κ/2016).
Από 30 ειδικότητες

Προσλήψεις μονίμων από όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες θα πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος του έτους και η ΕΥΔΑΠ, που καταφεύγει και εκείνη στη λύση της απασχόλησης συμβασιούχων ή φοιτητών (στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΔΑΠ θα προσλάβει 300 άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέσω του ΑΣΕΠ, στις εξής ειδικότητες: ΔΕ Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών Εργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2 ΥΕ Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5. Επίσης θα ενισχυθεί με 5 ΠΕ Διοικητικούς, 15 ΠΕ Οικονομικούς, έναν ΠΕ Στατιστικό, 5 ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές, 2 ΠΕ Χημικούς Μηχανικούς, 20 ΠΕ Πολιτικούς Μηχανικούς, έναν ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό, 4 ΠΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς, 2 ΠΕ Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, 7 ΠΕ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, 12 ΤΕ Πολιτικούς Μηχανικούς, έναν ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό, 3 ΤΕ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, 3 ΤΕ Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, 2 ΤΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς, 3 ΤΕ Προγραμματιστές, 2 ΤΕ Διοικητικούς και 15 ΤΕ Οικονομικούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad