Προσλήψεις σε ΕΛΤΑ και ΕΥΔΑΠ: 810 θέσεις μονίμων με απολυτήριο Λυκείου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις σε ΕΛΤΑ και ΕΥΔΑΠ: 810 θέσεις μονίμων με απολυτήριο Λυκείου

Το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψήφιων με απολυτήριο Λυκείου αναμένεται να προσελκύσουν δύο διαγωνισμοί πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, μέσω του ΑΣΕΠ, στα ΕΛΤΑ και στην ΕΥΔΑΠ.

Πρόκειται για 810 θέσεις με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Οι διαγωνισμοί θα είναι δύο και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Ο ένας αφορά στα ΕΛΤΑ και γίνεται για να καλυφθούν 510 θέσεις εκ των οποίων οι 250 είναι θέσεις ταχυδρόμων-διανομέων, 215 θέσεις υπαλλήλων εσωτερικής εκμετάλλευσης, 25 θέσεις Διοικητικών υπαλλήλων (15 με την ειδικότητα διοίκησης εκμετάλλευσης, 3 τεχνικών- ηλεκτρ. μηχ/κών, 7 πληροφορικής), 25 θέσεις οδηγών και 15 θέσεις διαμετακομιστών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόκειται για τις πρώτες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα ΕΛΤΑ μετά από 10 χρόνια.

300 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ

Σε ό,τι αφορά στην ΕΥΔΑΠ οι 300 θέσεις που θα προκηρυχθούν αφορούν σε όλες τις ειδικότητες και ο διαγωνισμός μέσω του ΑΣΕΠ θα γίνει για προσλήψεις με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ειδικότητες:

ΥΕ
75 Εργάτες

15 Ηλεκτρολόγοι5 ΑποθηκάριοιΔΕ

5 Μηχανολόγοι

3 Τεχνίτες αυτοκινήτων

12 Δομικών Εργων

30 Οδηγοί

5 Γραμματείς

25 Καταμετρητές

20 Φύλακες

2 Προσωπικό Η/ΥΤΕ

15 ΤΕ Οικονομικοί12 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

3 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

3 ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

3 ΤΕ Προγραμματιστές

2 ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

2 ΤΕ Διοικητικοί και

1 ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1


ΠΕ

20 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

15 ΠΕ Οικονομικοί

7 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

1 ΠΕ Στατιστικοί

5 ΠΕ Διοικητικοί

2 ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί

5 ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές

4 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

2 ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

1 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad