41 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς - Αιτήσεις έως 18/8 - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

41 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς - Αιτήσεις έως 18/8


Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 μήνες), συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου . Οι θέσεις είναι:10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο)

30 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Υποβολή αιτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία Τ.Κ.55132 Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Μαυρομμάτη Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 314241 & 2313 314230).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 9η Αυγούστου 2014, και λήγει την 18η Αυγούστου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0