ΟΤΕplus: Ανοιχτές θέσεις εργασίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΟΤΕplus: Ανοιχτές θέσεις εργασίας

Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβειProductManagers.Προφίλ Θέσης Product Manager

Κύριο αντικείμενο:

Συλλέγει, επαληθεύει και επεξεργάζεται στοιχεία για τον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών.
Παρακολουθεί και αναλύει την αγορά σχετικά με τα προϊόντα ευθύνης του και καταρτίζει προτάσεις για νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από νέες τεχνολογίες, μέσα επικοινωνίας ή κανάλια πώλησης.
Συνεργάζεται στη διαμόρφωση των εμπορικών διαδικασιών και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
Συμμετέχει στον συντονισμό ενεργειών σε όλη τη διάρκεια κύκλου ζωής των προϊόντων (product lifecycle), προκειμένου να επιτυγχάνεται η αύξηση των δεικτών διείσδυσης του προϊόντος στην αγορά.
Εισηγείται προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών της ευθύνης του.
Συμμετέχει στην κατάρτιση του Budget και στις αναλύσεις των περιοδικών forecasts των προϊόντων ευθύνης του.
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :

Τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης (κατά προτίμηση Marketing)
Τουλάχιστον 2-5 έτη προϋπηρεσία στο Marketing (ιδανικά στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών)
Καλή γνώση Αγγλικών (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)
Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
Αναλυτική και συνθετική ικανότητα
Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων (ποιοτικών & ποσοτικών)
Ομαδικό πνεύμα
Εμπορικά προσανατολισμένη σκέψη
Ικανότητα αποτελεσματικών παρουσιάσεων (Presentation Skills)
Ικανότητα εργασίας βάσει αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (π.χ. Marketing, MBA)
Εμπειρία στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Προϊόντων (Product Development and Management)
Παροχές / Εκπαίδευση και ανάπτυξη:

Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και νέες τεχνολογίες
Συμμετοχή στο ετήσιο bonus της εταιρείας
Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Προνομιακό πακέτο κινητής, σταθερής τηλεφωνίας & internet
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδωΠηγή: e-dimosio.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad