Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης

Το Σωματείο Φίλων Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 7.202/1/2013 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά των αναρτημένων πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Σωματείου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ημερομηνία ανάρτησης πινάκων 20-3-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0