Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Εργαζομένους από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Εργαζομένους από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να υλοποιήσει νέες δράσεις κατάρτισης για εργαζόμενους στην Κρήτη (Ηράκλειο – Ρέθυμνο – Χανιά – Άγιος Νικόλαος), καθώς και σε σε όλη τη χώρα.

Ποιούς αφορά
Αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.

Τι Περιλαμβάνει
Περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 50 ωρών, που παρέχονται μέσω μεικτής μεθοδολογίας (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση) με εξαίρεση τα προγράμματα με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» που υλοποιούνται με δια ζώσης μορφή εκπαίδευσης. Πρόκειται για προγράμματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη:

γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία αναφοράς και δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος και σε ζητήματα κρίσιμα στη σημερινή συγκυρία, όπως τα θέματα οικονομίας και εργασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικτύωση και κοινωνική παρέμβαση, το προσφυγικό ζήτημα μεταξύ άλλων)
κοινωνικών-οριζόντιων δεξιοτήτων (ζητήματα διαφορετικότητας, ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων, οργανωτικές ικανότητες, διάσταση του φύλου στο χώρο εργασίας, αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός εγγραμματισμός, δυνατότητα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, ξενόγλωσσες ικανότητες εστιασμένες στο χώρο εργασίας κ.λπ.)
Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» θα οδηγούνται σε διαδικασία πιστοποίησης. Μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης θα οδηγεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων κοινωνικής δράσης ή/και δικτύωσης. Ο προσανατολισμός αυτός εστιάζει στην ενδυνάμωση των καταρτιζομένων, ώστε να κατακτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος και να τις αξιοποιούν για να αναλάβουν δράση με κοινωνικό πρόσημο, αναδεικνύοντας έννοιες όπως του ενεργού πολίτη, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της δικτύωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

*Διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση για αιτήσεις είναι ανοιχτή και θα παραμείνει ενεργοποιημένη καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0