360 θέσεις διοικητικού προσωπικού στον ΟΑΕΔ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

360 θέσεις διοικητικού προσωπικού στον ΟΑΕΔ

Τριακόσιες εξήντα περιζήτητες θέσεις διοικητικού προσωπικού θα προκηρύξει το ΑΣΕΠ για την κάλυψη τακτικών αναγκών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).


Οι θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, όπου αντιστοιχούν 305 θέσεις, και ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, όπου θα προσληφθούν 55 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι σε αμφότερες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), αλλά και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.
Εξάλλου, έχει ήδη οριστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το ετήσιο κόστος για τον προϋπολογισμό, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 5,7 εκατ. ευρώ. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων, την παραλαβή τυχόν ενστάσεων και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad