35 άτομα με Σύμβαση Εργασίας στο ΚΕΘΕΑ - e-theseis.gr

Post Top Ad


Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

35 άτομα με Σύμβαση Εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ζητεί την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την από 20.8.2015 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./96/25883 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 - ΦΕΚ 280/Α΄/2006, τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιστ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 - ΦΕΚ 28/Α΄/94 όπως ισχύει, το N. 4139/2013 - ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 και το Π.Δ. 148/2007 - ΦΕΚ 191 Α/10.8.2007.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΜOSAIC)
- 9 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)
- 3 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
- 1 άτομο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)
- 3 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)
- 2 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)
- 6 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ)
- 5 άτομα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ)
- 6 άτομα

"Περισσότερες Πληροφορίες" 

Επαναδιατύπωση προκήρυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad