Μισθοί... φτώχειας για όσους βρήκαν δουλειά μέσα στο 2015 - Τι δείχνουν οι αριθμοί - e-theseis.gr

Post Top Ad


Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Μισθοί... φτώχειας για όσους βρήκαν δουλειά μέσα στο 2015 - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Μέσα σε έναν χρόνο –το πρώτο έτος διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ- το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με αποδοχές χαμηλότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, αυξήθηκε από το 36% που ήταν στο τέλος του 2014, στο 38%.

Αρκούσε ένα 12μηνο για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το ποσοστό αυτών που αμείβονται με λιγότερα από 1000 ευρώ και να φτάσει στο 58,8%. Όσον αφορά στην απασχόληση, πράγματι τα στοιχεία αποκαλύπτουν αύξηση καθώς μέσα στο 2015 ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 85.053 άτομα.

Τι αποδοχές όμως προσφέρουν αυτές οι καινούργιες δουλειές:
1. Οι 15.087 θέσεις ή ποσοστό 17,74% προσφέρουν αμοιβές έως και 200 ευρώ τον μήνα
2. Οι 22.806 θέσεις ή ποσοστό 26,81% προσφέρουν αμοιβές από 200 έως 400 ευρώ
3. Οι 37.317 θέσεις ή ποσοστό ή το 43,87% εξασφαλίζουν αμοιβές από 400 έως και 800 ευρώ.
4. Οι 8.424 θέσεις, δηλαδή μόλις το 9,9% δίνουν αποδοχές από 800 έως 1000 ευρώ ενώ
5. Μόλις 1419 θέσεις ή το... 1,67% των νέων θέσεων εργασίας δίνουν αμοιβές άνω των 1000 ευρώ.
Τα στοιχεία τα οποία προέρχονται από την στατιστική επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλουν οι εργοδότες στο ΙΚΑ –μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα δεδομένα για τον Δεκέμβριο του 2015- αποκαλύπτουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Οι δείκτες της ανεργίας εμφανίζουν βελτίωση καθώς αυξάνεται ο αριθμός των απασχολούμενων. Η αύξηση αυτή όμως, οφείλεται είτε στη δημιουργία πραγματικών θέσεων μερικής απασχόλησης, είτε στον φόβο των εργοδοτών για το πρόστιμο των 10.550 ευρώ που τους υποχρεώνει να ασφαλίσουν το μέχρι πρότινος «μαύρο» προσωπικό έστω και για λίγες ώρες. Αυτές οι μέθοδοι βέβαια, έχουν ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η «φτωχοποίηση» των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και να λιγοστεύουν κάθε χρόνο και περισσότερο –αναλογικά με το σύνολο των εργαζομένων- οι καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας κάτι που έχει πολλαπλές συνέπειες:
1. Την συνεχιζόμενη πτώση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων η οποία αποδίδει κάθε χρόνο και λιγότερα έσοδα παρά τη συνεχή αύξηση των φορολογικών συντελεστών
2. Την αδυναμία σημαντικής αύξησης των εσόδων του ΙΚΑ παρά την αύξηση της απασχόλησης καθώς ο εξαιρετικά υψηλός συντελεστής υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών (41%) υπολογίζεται επί χαμηλών ονομαστικών αποδοχών.
Πώς διαμορφώνεται ύστερα από μια ακόμη κακή χρονιά –δεδομένου ότι οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν αφορούσαν στη μεγάλη του πλειοψηφία σε χαμηλά αμειβόμενους- ο χάρτης αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα; Η στατιστική αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση πληθυσμού προς τη «βάση» της μισθολογικής πυραμίδας. Τα στοιχεία έχουν ως εξής:
1. Οι ασφαλισμένοι με αποδοχές έως και 200 ευρώ έφτασαν να αντιστοιχούν πλέον στο 8,1% του συνόλου (από 7,65% το 2014) και ανέρχονται πλέον στα 143.715 άτομα

2. Οι 12 στους 100, εισπράττουν από 200 έως 400 ευρώ, αντιπροσωπεύουν το 11,9% του συνόλου των ασφαλισμένων και είναι πλέον 209.546 άτομα.
3. 484.610 άτομα, δηλαδή περίπου το 27,4% του συνόλου των ασφαλισμένων αμείβεται με ποσά από 400 έως 800 ευρώ
4. Το ποσοστό αυτών που εισπράττουν πάνω από 1000 ευρώ μειώθηκε το 2015 συγκριτικά με το 2014. Το ποσοστό αυτών που εξακολουθούν να έχουν αμοιβή άνω των 1000 ευρώ, μειώθηκε το 2015 στο 41,2% (από 43,23%) με τον αριθμό τους να διαμορφώνεται πλέον στα 728.393 άτομα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του ΙΚΑ, αναφέρονται στις μεικτές αποδοχές οι οποίες περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου, τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (σ.σ επιβάλλεται σε όσους έχουν ετήσιες αποδοχές άνω των 9000 ευρώ τον μήνα) αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης (σ.σ επιβάλλεται σε όσους έχουν ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ τον χρόνο). Η μοναδική «ομάδα» που φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί από την πολυετή κρίση, είναι αυτή των πολύ υψηλά αμειβομένων. Ο αριθμός των εργαζομένων με μεικτές αποδοχές άνω των 5000 ευρώ τον μήνα δεν έχει συρρικνωθεί από το 2009 μέχρι σήμερα. Πρόκειται βέβαια για έναν πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων –περίπου 20-22.000 άτομα- οι οποίοι στελεχώνουν θέσεις κλειδιά στις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.Πώς αμείβονται οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ20152014Μερίδιο 2015Μερίδιο 2014Διαφορά
έως 200 ευρώ143.715128.6288,1%7,65%0,49%
201 έως 400 ευρώ209.546186.74011,9%11,11%0,76%
401 έως 600 ευρώ234.877215.35613,3%12,81%0,49%
601 έως 800 ευρώ249.733231.93714,1%13,79%0,34%
801 έως 1000 ευρώ200.309191.88511,3%11,41%-0,07%
1001 ευρώ και πάνω728.393726.97441,2%43,23%-2,00%
ΣΥΝΟΛΟ1.766.5731.681.520100,0%100,00%Τι αμοιβές προσφέρουν οι νέες θέσεις εργασίας του 2015
Αριθμός ασφαλισμένων 2015:1.766.573
Αριθμός ασφαλισμένων 2014:1.681.520
Διαφορά85.053
Κατανομή των 85.503 θέσεων
έως 200 ευρώ15.08717,74%
201 έως 400 ευρώ22.80626,81%
401 έως 600 ευρώ19.52122,95%
601 έως 800 ευρώ17.79620,92%
801 έως 1000 ευρώ8.4249,90%
1001 ευρώ και πάνω1.4191,67%

Εκτός από τις αλλαγές στον χάρτη των αμοιβών των εργαζομένων, η πολυετής κρίση έχει αλλάξει το τοπίο και στον χώρο των εργοδοτών. Τα στοιχεία του ΙΚΑ αποκαλύπτουν ότι συμπιέζεται δραματικά ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων –πρόκειται για εργοδότες που πρακτικά απασχολούν μόνο τον εαυτό τους ή έναν ακόμη εργαζόμενο- ενώ την ίδια ώρα ενισχύεται το «μερίδιο» των μεγάλων εργοδοτών. Το 2015, φτάσαμε στο σημείο, περίπου ο ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (ποσοστό 22,87%) να απασχολείται σε 277 επιχειρήσεις (αντιπροσωπεύει το 0,12% του αριθμού των εργοδοτών) καθεμία από τις οποίες μετράει περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας.
Η τάση, οι νέες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται κυρίως από τους μεγάλους εργοδότες, εντείνει την ανησυχία όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Οι μικρομεσαίοι που επί δεκαετίες αποτελούσαν «καταφύγιο» για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, δείχνουν αδυναμία να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας υπό το βάρος της υψηλής φορολογίας και των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, η λύση αναζητείται στο κατά πόσο το επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρξουν στην Ελλάδα μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν και τις καινούργιες δουλειές.
Με βάση τα στοιχεία του 2015, οι εργαζόμενοι κατανέμονται ανά εργοδότη ως εξής:
1. Οι 88.424 αυτοαπασχολούμενοι (με έναν υπάλληλο το πολύ)αντιπροσωπεύουν το 39,61% του συνολικού αριθμού των εργοδοτών αλλά απασχολούν μόλις το 4,76% των εργαζομένων
2. Περίπου 84855 είναι οι εργοδότες που απασχολούν από 2 έως 5 άτομα και αντιπροσωπεύουν το 38,01% του συνόλου των εργοδοτών απασχολώντας όμως το 13,34% του αριθμού των εργαζομένων
3. Οι εργοδότες που απασχολούν από 100 έως 500 άτομα –και για τους οποίους έχει ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση περί ομαδικών απολύσεων- δεν ξεπερνούν τους 1612. Αυτοί οι εργοδότες όμως, απασχολούν 321.930 άτομα δηλαδή το 17,3% του συνόλου
4. Οι μεγαλύτεροι εργοδότες της χώρας αυξήθηκαν το 2015 σε 277 (από 252 το 2014) και απασχολούν 425.009 άτομα, έναντι 394.172 ατόμων το 2014.


Αριθμός επιχειρήσεωνΑριθμός εργαζομένων
Κλιμάκιο εργαζομένων ανά επιχείρηση201520142009Μεταβολή 2009-2015201520142010Μεταβολή 2009-2015
1 εργαζόμενος88.42489507122.821-28%88.42489.507122.821-28,01%
Από 2 έως 584.85581.25089.710-5%247.944236.947256.869-3,47%
Από 6 έως 1023.71621.85321.7049%179.101165.244163.4129,60%
Από 11 έως 2014.25513.03212.28416%206.160188.452176.90716,54%
Από 21 έως 507.9927.4017.02914%245.423228.946216.37713,42%
Από 51 έως 1002.0842.0301.9984%144.676141.015139.3433,83%
Από 101 έως 5001.6121.6421.6130%321.930325.319317.2441,48%
Από 501 και πάνω2772522674%425.009394.172397.7926,84%
ΣΥΝΟΛΟ223.215216967257.426-13%1.858.6671.769.6021.790.7653,79%Αριθμός επιχειρήσεωνΑριθμός εργαζομένων
Κλιμάκιο εργαζομένων ανά επιχείρηση201520142009Μεταβολή 2009-2015201520142010Μεταβολή 2009-2015
1 εργαζόμενος39,61%41,25%47,71%-8,10%4,76%5,06%6,86%-2,10%
Από 2 έως 538,01%37,45%34,85%3,17%13,34%13,39%14,34%-1,00%
Από 6 έως 1010,62%10,07%8,43%2,19%9,64%9,34%9,13%0,51%
Από 11 έως 206,39%6,01%4,77%1,61%11,09%10,65%9,88%1,21%
Από 21 έως 503,58%3,41%2,73%0,85%13,20%12,94%12,08%1,12%
Από 51 έως 1000,93%0,94%0,78%0,16%7,78%7,97%7,78%0,00%
Από 101 έως 5000,72%0,76%0,63%0,10%17,32%18,38%17,72%-0,40%
Από 501 και πάνω0,12%0,12%0,10%0,02%22,87%22,27%22,21%0,65%
ΣΥΝΟΛΟ100,00%100,00%100,00%0,00%100,00%100,00%100,00%0,00%
fpress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad