Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών

Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ασφάλιση στο ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55.


Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια 
  • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια του ΙΚΑ ή άλλου φορέα εάν έχει ασφάλιση σε άλλους φορείς, στα οποία απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης. Σε περίπτωση έλλειψης Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων απαιτείται Βεβαίωση από το φορέα.
  • Βεβαίωση του φορέα για τη διακοπή άσκησης επαγγέλματος (εάν έχει χρόνο ασφάλισης σε φορέα αυτοαπασχολούμενων)
  • Βιβλιάρια Ασθενείας (εάν υπάρχουν)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986   Στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώνεται ότι δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιλαμβάνεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή στις βεβαιώσεις. (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων για τουλάχιστον 12 μήνες 
  • Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση ασφάλισης ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0