Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών


Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ασφάλιση στο ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών (Απαραίτητο έγγραφο)


  • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ
  • Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης σε άλλους φορείς, εφόσον έχει ασφαλιστεί σε αυτούς.
  • Βιβλιάριο Ασθενείας (εάν υπάρχει)
  • Έγχρωμη φωτογραφία Η φωτογραφία προσκομίζεται σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ποτέ βιβλιάριο ασθενείας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 

Η Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου και στο κείμενο της δηλώνεται ότι: «είναι ανασφάλιστος για τον κλάδο ασθενείας και ότι μόλις αναλάβει εργασία θα το δηλώσει στον ασφαλιστικό του φορέα.», επίσης θα δηλώνει και όλους τους ασφαλιστικούς φορείς σε περίπτωση ασφάλισής του σε άλλους εκτός του ΙΚΑ φορείς.
(Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων για τουλάχστον 12 μήνες. 
  • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων για τουλάχστον 12 μήνες.

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση για ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Τροποποίηση με ΦΕΚ τ.Β 783/18.06.2003

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0