6 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Πειραιά - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

6 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Πειραιά


Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 08» υποέργου µε τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο ∆ήµο Πειραιά» του ∆ήµου, ως εξής:

1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΔΕ Διοικητικό Στέλεχος (Διαχειριστής-τρια)
3 ΥΕ Φυλάκων
1 ΥΕ Καθαριστής-τρια (4ωρη απασχόληση)


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς,  απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12  υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 4194249-50), από 04/04/2013 έως και 15/04/2013

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/04/2013-15/04/2013
Τηλέφωνο: 210 4194249-50Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0