16 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

16 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης



Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα Κτηνιατρικής-Δ/νσης Υγείας των Ζώων για το πρόγραμμα Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακών Ενοτήτων της, ως εξής:

8 ΠΕ Κτηνιάτρων
5 ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
3 ΥΕ Εργατών/τριών




Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με  άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει  την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Διεύθυνση  Κτηνιατρικής, Τμήμα Υγείας των Ζώων, Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο,γραφείο 416, 4ος όροφος , Τ.Κ 691 00 - Κομοτηνή, απευθύνοντάς την υπόψιν: κας Ελένης Βοσβολίδου (τηλ. Επικοινωνίας 25313-50464).




Καταληκτική ημερομηνία: 15/04/2013
Τηλέφωνο: 25313-50464

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0