150 γεωπόνοι και κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

150 γεωπόνοι και κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ


Την πρόσληψη 132 γεωπόνων και 18 κτηνιάτρων θα προχωρήσει ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για 3 μήνες για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του Οργανισμού.

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική απόφαση οι παρατεταμένοι παγετοί που παρατηρήθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2012 σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας καθώς και οι πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιφέρειες που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, με συνέπειες οι παραγωγοί να έχουν υποβάλλει πλήθος δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. ο οποίος υποχρεούται να προβεί άμεσα σε εκτιμήσεις ζημιών.

Το αιτούμενο γεωτεχνικό προσωπικό θα κατανεμηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, σε 12 Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κοζάνης, Λάρισας, Λαμίας, Αθήνας, Αγρινίου, Πάτρας, Τρίπολης, Ηρακλείου) και εκτιμάται ότι θα διενεργήσει 150.000 εξατομικευμένες εκτιμήσεις ζημιών περίπου.  Επίσης, επειδή το αντικείμενο εργασιών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) επαυξήθηκε σημαντικά καθώς με το Ν. 3877/2010 τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που συνεπάγεται την ενασχόληση του Οργανισμού από 1-1-2011 με την είσπραξή της από τους παραγωγούς, η οποία αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στην ασφαλιστική διαδικασία πρέπει ο Οργανισμός να εξασφαλισθεί με το απαραίτητο εποχικό προσωπικό ώστε να μπορεί να προβαίνει σε προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το τακτικό προσωπικό.

Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζόμενων που θα καλύψουν, τις βάσει της παρούσας, προσδιοριζόμενες ανάγκες, θα προηγηθεί έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, καθώς και ανακοίνωση του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.Για τις θέσεις των γεωπόνων ζητούνται:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού (Γεωπόνου). β) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Ζωϊκής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.Για τις θέσεις των κτηνιάτρων ζητούνται:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας  Κτηνιάτρου. β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών αλλοδαπής.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 16-01-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0