Μια θέση εργασίας ΔΕ Εργατοτεχνίτη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Μια θέση εργασίας ΔΕ Εργατοτεχνίτη


Ανακοινώνουμε την πρόσληψη του παρακάτω τεχνίτη υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα ανανέωσης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις.ΔΕ ΕργατοτεχνίτηςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Καλαβρύτων 211 22100 Τρίπολη (τηλ. επικοινωνί-ας:2710 225243 από 9:00 πμ έως 13:00 μμ)

 Ημερομηνία υποβολής 3/12/2012 μέχρι και 7/12/2012.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0