5 Θέσεις εργασίας δωδεκάμηνης σύμβασης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

5 Θέσεις εργασίας δωδεκάμηνης σύμβασης


Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης καιΠροσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου ΙωαννιτώνΠ.Ε/Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Υ.Ε ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6 Ιωάννινα Τ.Κ.: 452 21, 3ος όροφος, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Γκουγιάννου Αθανάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2651001037).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0