38 Θέσεις εργασίας ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

38 Θέσεις εργασίας ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση


Το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε την πλήρωση 38 θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) Νεογνών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, από 26/11/2012 έως και τις 10/12/2012 , στη Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. – Τμ. Α΄, του Υπουργείου Υγείας
Τα δικαιολογητικά ορίζονται ως εξής :
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. α. Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρικήσχολή  χώρας  μέλος της Ε.Ε.
β. άδεια  άσκησης  ιατρικού επαγγέλματος για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από  ιατρική σχολή
χώρας εκτός Ε.Ε. και βεβαίωση  ΔΙΚΑΤΣΑ.
3. Τίτλος  ιατρικής ειδικότητας :
     α. Για Μ.Ε.Θ. όλων των Νοσοκομείων πλην των παιδιατρικών : Παθολογία ή
         Καρδιολογία ή Χειρουργική ή Πνευμονολογία  ή Αναισθησιολογία.
     β.  Για Μ.Ε.Θ. Παιδιατρικών Νοσοκομείων : Παιδιατρική ή Παιδοχειρουργική. Επίσης
          ιατροί με ειδικότητα  των Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων μόνον εφόσον έχουν εργασθεί μετά τη
         λήψη της ειδικότητας  για χρονικό διάστημα 18 μηνών στις ειδικότητες
            αυτές, σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία.
     γ.    Για Μ.Ε.Ν. Νεογνών : Παιδιατρική
4.  Βεβαίωση   εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή
    αναστολής.
5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυν. ταυτότητα ή άλλου εγγράφου, δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η
ιθαγένεια.
6. Υπεύθυνη  δήλωση  ότι ο ιατρός εφόσον επιλεγεί δεν θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν θα κατέχει άλλη  δημόσια ή ιδιωτική θέση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0