20 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σάμου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

20 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σάμου


Ο Δήμος Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι θέσεις είναι:

ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου (με ψηφιακό ταχογράφο) 2
ΥΕ Εργατών Αποκομιδής Απορριμμάτων (συνοδοί απορριμματοφόρων) 16
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία  στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Σάμου Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 831 00 Σάμος, Νομός Σάμου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Τριτσινιώτου Γραμματική, Δρίνη Ευαγγελίας & Λεβισιανού Πελαγίας (τηλ. επικοινωνίας: 2273350122/50139).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ - ΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0