18 Θέσεις εργασίας οκτάμηνης σύμβασης στην Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

18 Θέσεις εργασίας οκτάμηνης σύμβασης στην Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ


Ο Δήμος Θερμής προκηρύσσει  18 θέσεις  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 9 ΤΕ Δάσκαλοι Μπαλέτου Σύγχρονο (8 μήνες)
 1 ΠΕ Δάσκαλος Χορού free style (8 μήνες)
 2 Δάσκαλοι Flamenco - Latin (8 μήνες) 
 1 ΔΕ Δάσκαλος Hip - Hop (8 μήνες)
 1 ΔΕ  Δάσκαλος Hip - Hop (8 μήνες)
 1 ΠΕ Δάσκαλος Ρυθμικής (8 μήνες)
 2 Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία οργάνων χορού) (8 μήνες)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού Θέρμης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου –
Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ..


 Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).

3 .Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης

4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας, όταν αυτή δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.

5. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.

6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

7. Βεβαίωση εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση απασχόλησης σε άλλον φορέα.

8. Βιογραφικό σημείωμα

9. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας.
Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

10.Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 3/12/2012 -12-12-12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0