Θέσεις εργασίας σε τεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Θέσεις εργασίας σε τεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό

Ζητείται Αρχαιολόγος για παρακολούθηση τεχνικού έργου κοινής ωφελείας εντός Αθήνας.Tηλ επικοινωνίας : 210 6255462.

Τεχνική Εταιρεία ,ζητεί Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ , για επίβλεψη οικοδομικών εργασιών σε οικοδομικά έργα και σε έργα συντήρησης εντός Αττικής. Απαραίτητη καλή γνώση Αutocad,Excel,Word . Βιογραφικά στο info@contractor-ltd.gr (link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία ,ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ , για επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε οικοδομικά έργα και σε έργα συντήρησης εντός Αττικής. Απαραίτητη καλή γνώση Αutocad,Excel,Word . Βιογραφικά στο info@contractor-ltd.gr (link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, ζητείται Αρχιτέκτων ή Σχεδιάστρια Αρχιτεκτονικού Σχεδίου με άριστη γνώση AutoCAD , 3D studio, εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής (κτίρια γραφείων, κατοικίες ) πολύ καλή γνώση Αγγλικών για μικρή γραμματειακή υποστήριξη με Word, Excel . Προσφέρεται διαμονή στο Λονδίνο . Βιογραφικά στο E-mail: fletoridis1@gmail.com (link sends e-mail)


Ζητείται Πολιτικός/Αρχιτέκτων Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην επίβλεψη και παρακολούθηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων για πλήρη απασχόληση σε κατασκευαστική εταιρεία. Αποστολή βιογραφικού: info@kdi.gr (link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρία με έδρα στο Μαρούσι ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε μελέτες ιδιωτικών έργων και έκδοση αδειών δόμησης, καλή γνώση ΝΟΚ, και ευχέρεια σε προγράμματα τρισδιάστατου σχεδιασμού και φωτορεαλισμού. Απαραίτητη γνώση autocad και επιθυμητή 3d studio MAX. Αποστολή βιογραφικών στο stathakopoulos@stathakopoulos.gr (link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας μηχανικός,για πλήρη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο των Βορείων προαστίων. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Αυστηρά μόνο με άριστη γνώση autocad 2d, 3d, 3d studio max και Αγγλικών. Βιογραφικό και portfolio στο email thearchoffice@yahoo.com (link sends e-mail)

Η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό 10ετούς εμπειρίας, με εργοληπτικό πτυχίο Γ΄(σε υγραυλικά και οδοποιία) για στελέχωση εργοταξίου (σύνταξη λογαριασμών, ΠΠΑΕ κ.λπ.) στο Νομό Θεσσαλονίκης. Τηλ επικοινωνίας: 6942842472, e-mail: anastilotiki@tee.gr (link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρονικός - τεχνικός για τμήμα service τοπογραφικών οργάνων της εταιρείας μας . Δυνατότητα ταξιδιών , απαραίτητη γνώση Αγγλικών .Αποστολή βιογραφικών info@sokkiahellas.gr (link sends e-mail)

Η Management Force ζητεί Σύμβουλο Διαχείρισης Ασφάλειας με σχετική εμπειρία σε μελέτες επικινδυνότητας εγκαταστάσεων/διεργασιών και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας & υγείας. E:info@mforsafety.com (link sends e-mail) (Κωδ.SPSR)

Εταιρεία επιστημονικών συμβούλων σε θέματα έρευνας και καινοτομίας ζητάει στέλεχος με background μηχανικού/οικονομικών για την εκπόνηση ερευνητικών έργων στον χώρο της βιομηχανίας, την ενασχόληση με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, HORIZON κλπ. Απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η άριστη γνώση αγγλικών και MS Office. Εργασιακή εμπειρία επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών: info@sevensigma.gr (link sends e-mail)

Zητείται Χημικός Μηχανικός ή Χημικός, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καλή γνώση υπολογιστών. Απαιτείται η δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό πάνω από το 50% του εργάσιμου χρόνου. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο email: ep@ari.gr (link sends e-mail). Έδρα Θεσσαλονίκη.

Ζητείται αρχιτέκτονας μηχανικός ΑΕΙ για αρχιτεκτονικό γραφείο στη Σαντορίνη. Προσόντα και προυποθέσεις είναι η άριστη γνώση 2D+3D προγραμμάτων: Rhino, AutoCAD, 3D Studio Max, Vray, Sketchup και άριστες γραφιστικές ικανότητες σε προγράμματα Photoshop και In design. Βιογραφικό σημείωμα και δείγμα δουλειάς στο arcoal@gmail.com (link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας μηχανικός AEI για αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών στη Σαντορίνη με αντικείμενο εργασίας την σχεδίαση αρχιτεκτονικών μελετών, τοπογραφικές αποτυπώσεις, την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ετοιμασία φακέλων πολεοδομίας, EOT, κλπ Απαραίτητη η άριστη γνώση αποτυπώσεων και σχεδίασης αρχιτεκτονικού σχεδίου με χρήση Autocad και καλή γνώση τρισδιάστατης απεικόνισης και Photoshop. Τηλ. επικοινωνίας :6977500322 Ώρες επικοινωνίας: 18:30-21:00 email: gkacima@yahoo.gr (link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 10ετή εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα, με άριστη γνώση Αγγλικών για εργασία στο εξωτερικό. Αποστολή βιογραφικών στο sec@technokataskevi.gr (link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία αναζητά Ηλεκτρολόγο για εργασία ως Εργοδηγό σε έργο του εξωτερικού, με γνώση αγγλικών και 10 εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο sec@technokataskevi.gr (link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρία με έδρα την ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης, ζητείται για άμεση πρόσληψη:Σχεδιαστής, Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και στο σχεδιασμό η/μ δικτύων με χρήση προγραμμάτων, όπως autocad. Αποστολή βιογραφικών στο proslipsimixanikou@yahoo.gr (link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη ζητά τοπογράφο μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για μόνιμη εργασία σε εργοτάξια της Γερμανίας. Απαραίτητη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής. Αποστολή βιογραφικών στο: info@anax-group.com (link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός/αρχιτέκτων με σχετική εργοταξιακή εμπειρία για στελέχωση τεχνικής εταιρείας με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής, με δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην Ευρώπη. Αποστολή βιογραφικών στο: info@anax-group.com (link sends e-mail)


Ζητείται από εταιρεία που αναλαμβάνει έργα ξύλινων κατασκευών, πολιτικός μηχανικός, ως υπεύθυνος έργων με εμπειρία στις κατασκευές και σε εργοτάξια τουλάχιστον 5 έτη, για να αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισμό των εργοταξίων. Απαραίτητα προσόντα, άριστη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Παρακαλούμε να αποσταλλεί βιογραφικό στο fax 2310795167 ή στο e-mail: info@euroco.gr (link sends e-mail)

Τεχνική - εμπορική εταιρεία ζητά ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό ,για συνεργασία στο Μεσολόγγι . Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο fax: 26310-55.404 e-mail:technikaerga@yahoo.gr (link sends e-mail)

ΤΕΧΝΙΚΗ -EΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία ζητά ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό ,για συνεργασία στο Μεσολόγγι . Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο fax: 26310-55.404 e-mail:technikaerga@yahoo.gr (link sends e-mail)

Η ΤΕΒΕΚ τεχνική εταιρεία μελετών και κατασκευών ζητά να προσλάβει για τη στελέχωση των γραφείων της στο Μεσολόγγι πολιτικό μηχανικό με τριετή τουλάχιστον εμπειρία .Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:technikaerga@yahoo.gr (link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας για πλήρη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με σχεδιαστικές ικανότητες, μεγάλη ευχαίρεια στον σχεδιασμό με Autocad και στην δημιουργία φωτορεαλιστικών, τρισδιάστατων μοντέλων, χρήση Word, Exel, Powerpoint. Αποστολή βιογραφικού συνοδευμένου απαραίτητα από δείγμα δουλειάς στο akalliri@tee.gr (link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός ή Χημικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων για την θέση του Υπεύθυνου Παραγωγής σε αναπτυσσόμενη εταιρεία τροφίμων στον ’γιο Στέφανο Αττικής. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον τομέα τροφίμων ή φαρμάκων. Επιθυμητή η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και της αγγλικής. Αποστολή βιογραφικών στο hpraggelia@gmail.com (link sends e-mail).


Ζητείται σχεδιαστής/στρια - γραμματεας για σχεδίαση, διαχείριση και συντήρηση ακινήτων με 8ετή εμπειρία. Απαραίτητη η γνώση autocad, αρχειοθέτηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου. Απαραίτητα προσόντα, τυπικότητα, οργανωση, με διάθεση για εργασία και κοινωνικός-επικοινωνιακός. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail zsamoffice2010@gmail.com (link sends e-mail)

Πηγή: https://portal.tee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad