Προγραμματιστής από εταιρία Πληροφορικής - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Προγραμματιστής από εταιρία Πληροφορικής


ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, με μεγάλη παρουσία στην αγορά της παγκόσμιας ναυτιλίας, αναζητά για τις ανάγκες εξέλιξης του λογισμικού της Προγραμματιστή με το παρακάτω προφίλ:
Προσόντα:
Πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής για ανάλυση/προγραμματισμό σε PowerBuilder.
Πολύ καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (SQL, PL/SQL).
Τουλάχιστον 2ετή γνώση και εμπειρία σε Powerbuilder.
Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net & Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, C Sharp, Javascript, Perl, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.


Αποστολή βιογραφικών στο email:  contact@danaos.gr υπόψη: Δ/νσης Προσωπικού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad