Νέο πρόγραμμα για 23.000 ανέργους- Οι λεπτομέρειες - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Νέο πρόγραμμα για 23.000 ανέργους- Οι λεπτομέρειες

Το Mediterranean Professional Studies πραγματοποιεί ένα νέο πρόγραμμα Κατάρτισης & Απασχόλησης για άνεργους 29 έως 64 ετών.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, οι οποίες περιλαμβάνουν:
υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων
6μηνη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο 50% των καταρτισθέντων καθώς και
επίδομα έως 5.500€ συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών σε περίπτωση πρόσληψης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους (29-64 ετών) που θα πρέπει:
· Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
· Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1952 έως και 31.12.1987**
· Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
· Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (ΠΔ 739/1980)
** Να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας.

Συμπληρώστε τη φόρμα για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ΕΔΩ.
Σε διαφορετική περίπτωση, τηλεφωνήστε απευθείας στo MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES:
Αθήνα, Πελλήνης 8 - Τηλέφωνο: 2108899600-752 και Fax: 2117709450
Email: info@medocollege.edu.gr n.piriohos@medcollege.edu.gr , p.seferaj@medcollege.edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad