Βοηθός Λογιστή - e-theseis.gr

Post Top Ad


Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Βοηθός Λογιστή

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ Λογιστικής.
- Πολύ καλή γνώση εμπορικών προγραμμάτων
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε Λογιστήριο Εμπορικής
- Επιχείρησης ή LOGISTICS με μηχανογραφημένη αποθήκη.
- Άριστη γνώση H/Y & Microsoft Office.
- Συνεπής, με ακεραιότητα, ωριμότητα και επαγγελματισμό. Με διάθεση για δουλειά και μάθηση, με δυνατότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης.
- Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικής εργασίας και οργάνωσης.
- Στοιχειώδεις γνώσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
- Διοικητική υποστήριξη, προγραμματισμός και εκτέλεση των εργασιών του λογιστηρίου υπό την εποπτεία εξωτερικού λογιστή.
- Τιμολόγηση πελατών, διαχείριση ταμείου, οργάνωση παραγγελιών, συνεργασία με πελάτες, εξωτερικές εργασίες.
- Καταχωρήσεις παραστατικών εισπράξεων, εξόδων και αγορών, παρακολούθηση, συμφωνία και έλεγχος υπολοίπων πελατών- προμηθευτών, λογιστικών εγγραφών σε βιβλία Γ' κατηγορίας όπως και τραπεζικών λογαριασμών και επιταγών.
- Εφαρμογή μισθολογικών διαδικασιών, εργασιακών θεμάτων - καταχωρήσεις προσλήψεων, αποχωρήσεων, αδειών, ασθενειών.
- Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων.
- Αναλύσεις και reports σε σχέση με πωλήσεις και μισθοδοσία.
- Ηλικία έως 40 ετών

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν απαραιτήτως σε σειρά τα παρακάτω σημεία κατά την υποβολή του βιογραφικού τους και να την αποστείλουν μέσω e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΠΟΥΔΕΣ,
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όσοι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης θα κληθούν σε συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικές.

Email: info@dagleris.gr


http://career.duth.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad