Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους απο τον εμπορικό σύλλογο - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους απο τον εμπορικό σύλλογο

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις, ο ΟΑΕΔ με την υπ’ αριθμ. 1361/28/26.05.2015 απόφαση του Δ.Σ. προκήρυξε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης για το έτος 2015.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια και απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1 έως 25 άτομα. Στα επιδοτούμενα αυτά σεμινάρια μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (ΛΑΕΚ 0,24%).

Η υλοποίηση των επιδοτούμενων σεμιναρίων θα είναι διάρκειας 32 ωρών, θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων (Δευτέρα- Τετάρτη από 5.00μμ έως 8.30μμ).
Η ωριαία αποζημίωση σίτισης- μετακίνησης ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ (σύνολο 160 ευρώ).
Για τους συμμετέχοντες η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (να αναγράφονται τα στοιχεία υπευθύνου, υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)
– ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ
– ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
–    ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΜ
–    ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 (Διάστημα από 01.03.2015 έως 28.02.2016)
–    ΑΜΚΑ
–    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΙΒΑΝ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά με email (info@esathena.gr) ή ταχυδρομικώς στην δ/νση Μητροπόλεως 52, ΤΚ 10563, Αθήνα έως και τις 24 Αυγούστου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 3227244.


Συνημμένα αρχεία : Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης, Αίτηση υποψήφιου εκπαιδευόμενου

Συνημμένο
Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης 
Αίτηση υποψήφιου εκπαιδευόμενου

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad