450 τεχνικοί ΔΕ στη ΔΕΗ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

450 τεχνικοί ΔΕ στη ΔΕΗ

Δύο εβδομάδες απομένουν για την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων στην 3K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας 450 μόνιμων υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ Α.Ε.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν: Τεχνικούς Ορυχείων, Τεχνικούς Δομικών Έργων, Μηχανοτεχνίτες Σταθμών και Υποσταθμών, , Μηχανοτεχνίτες ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων, Μηχανοτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, Χειριστές Μηχανημάτων Εργων, Ηλεκτροτεχνίες Δικτύων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού και Αναλυτές- Προγραμματιστές.
450 τεχνικοί ΔΕ στη ΔΕΗ


Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) από την 1η έως τις 15 Ιουλίου, ενώ έως τις 20 Ιουλίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2015, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10 την αίτηση σε εκτυπωμένη μορφή, παράβολο των 15 ευρώ, φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad