Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Φυσικοθεραπείας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Φυσικοθεραπείας

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΕΙ-Θ

Για το ακαδ. έτος 2015 – 2016 Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 1.  Την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν 3404/2005 ΦΕΚ 260 τ.Α ́ όπως τροποποιήθηκε με την  παρ.  10  του    άρθρου  2  του  Ν  4218/10-12-2013  ΦΕΚ  268  τ.Α ́  (ποσοστό κατατακτηρίων) 2.  Την Υ.Α Φ1/192329/Β3/2013 ΦΕΚ 3185/τ.Β ́/16-12-2013 (Διαδικασία Κατάταξης)   3.  Το  Φ2/195752/Β3/19-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΘ (ποσοστό κατατακτηρίων) 4.  Το  με  αρ.  πρωτ.  196663/Ε5/20-12-2013  έγγραφο  του  ΥΠΕΘ  (ποσοστό κατατακτηρίων. 5.  Το αρ. 618/τ.Β ́/215-4-2015 ΦΕΚ  «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2015-16»        

 Ομόφωνα αποφασίζει η κατάταξη  των πτυχιούχων να γίνει από την επιτροπή κατατάξεων μετά από εξετάσεις σε τρία μαθήματα όπως ορίζονται παρακάτω:
1.     Ανατομία του Ανθρώπου
 2.     Φυσιολογία του Ανθρώπου
3.     Κινησιολογία

Το  ποσοστό  των  κατατασσόμενων  είναι  12%    επί  του  αριθμού  των  εισακτέων.
 Οι επιτυχόντες  θα εισαχθούν  στο Β ́ εξάμηνο σπουδών και η φοίτησή τους θ ́ αρχίσει από το εαρινό εξάμηνο 2015-16. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:
1.  Για το μάθημα  «Φυσιολογία του Ανθρώπου»   Φυσιολογία του Μεταβολισμού Φυσιολογία του Νευρικού Συστήματος Φυσιολογία των Ενδοκρινών Αδένων Φυσιολογία του Πεπτικού Συστήματος Φυσιολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος Φυσιολογία  του  Κυκλοφορικού  Συστήματος  [συμπεριλαμβανομένων  αίματος  και αιμοποιητικών οργάνων] Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος Φυσιολογία του Ουροποιογεννητικού Συστήματος. Προτεινόμενο σύγγραμμα το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ «Φυσιολογία του Ανθρώπου» του  κ.  Κ.  Βαρσαμίδη,  έκδοση  University  Studio  Press,2001  (Αρμενοπούλου  32  Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 208-731 2. Για το μάθημα «Ανατομία του Ανθρώπου» Ανατομία του Νευρικού Συστήματος Ανατομία των Ενδοκρινών Αδένων Ανατομία του Πεπτικού Συστήματος Ανατομία του Κυκλοφορικού Συστήματος Ανατομία του Αναπνευστικού Συστήματος Ανατομία του Ουροποιογεννητικού Συστήματος. Ανατομία του Μυοσκελετικού Συστήματος. (1. Οστεολογία   2. Αρθρώσεις-σύνδεσμοι  3. Μυολογία.) Προτεινόμενο  σύγγραμμα  το  εγκεκριμένο  από  το  ΥΠΕΠΘ «Στοιχεία  Ανατομικής Σώματος»  του  κ.  Ι. Χατζημπούγια.  έκδοση ΦΙΛΩΤΑΣ    2000  (Βιβλιοπωλείο    Κ. Μελενίκου 13 «Ροτόντα»  Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 212-212)  Για το μάθημα«Kινησιολογία»:
1.  Φυσιολογία και νευροφυσιολογία μυών. - Δομή και λειτουργία σκελετικών μυών - Νευρολογική βάση της κίνησης - Αρχές κινητικού ελέγχου
2.  Μυϊκή δραστηριότητα  και δύναμη - Σχέση μήκους και τάσης - Δραστηριότητα σε κλειστή και ανοιχτή αλυσίδα - Βράχυνση και επιμήκυνση των μυών
3.  Κινηματική-κινητική και μυϊκή δραστηριότητα όλων των περιφερικών αρθρώσεων και της Σ.Σ.
 4.  Αρχές που διέπουν την ανθρώπινη στάση και κίνηση
5.  Κινηματική και δυναμική ανάλυση λειτουργικών δραστηριοτήτων

Στην  εξεταστέα  ύλη  του  μαθήματος  "Κινησιολογία"  των  κατατακτηρίων  εξετάσεων συμπεριλαμβάνεται μόνο η ύλη του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται  να  παρακολουθήσουν  το  εργαστηριακό  μέρος  του  μαθήματος  και  να εξεταστούν σ ́ αυτό.    Προτεινόμενα συγγράμματα  -  Brunnstrom’s Κλινική κινησιολογία, 5η έκδοση, LauraK.Smith, ElizabethL. Weiss, L. DonLehmkuhl,  Μετάφραση-Επιμέλεια  Δρ.  Δημήτρης  Μανδαλίδης,  Επιστημονικές εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ. -  Στάση-Κίνηση Ισορροπία, Στέλιος Ρόσμπογλου, Εκδόσεις dKS, 2008, Αθήνα. -  ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, Η Μηχανική και η Παθομηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης, δεύτερη


3 Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων
α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα  μέτρα  για  την  αδιάβλητη  διεξαγωγή  τους.  Στην  είσοδο  κάθε  αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.
β)  Για  την  εξακρίβωση  της  ταυτότητας  κάθε  υποψηφίου  προσκομίζεται  από  αυτόν δελτίο  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  άλλο  επίσημο  δημόσιο  έγγραφο  πιστοποίησης  της ταυτότητάς του. γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
 δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.  Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας  επιτρέπεται  ολιγόλεπτη  εγκατάλειψη  της  αίθουσας  και  μόνο  με  τη  συνοδεία επιτηρητή. στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Επιτροπής  Κατατάξεων.  Σε  αυτόν  που  αρνείται  να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί  στην  τέλεση  τέτοιων  πράξεων  αποκλείεται  εντελώς  από  τις  εξετάσεις  του συγκεκριμένου  μαθήματος.  Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  αναγράφει  στο  δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές  συσκευές  οποιασδήποτε  μορφής.
Ο  υποψήφιος  που  δολιεύει  με οποιοδήποτε  τρόπο  ή  εμποδίζει  με  ανυπακοή  ή  αταξία την  ομαλή  διεξαγωγή  των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων  και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να  παραδοθούν  τα  δοκίμια  στους  δύο  βαθμολογητές  ταυτόχρονα  ή  στο  δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων. θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του  Τ.Ε.Ι.  και  ανακοινώνονται  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  τη  διεξαγωγή  της εξέτασης
4 ι)  Επανεξέταση  ή  αναθεώρηση  των  γραπτών  δοκιμίων  των  υποψηφίων  δεν επιτρέπεται.  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα  γραπτά  δοκίμια  των  υποψηφίων  φυλάσσονται  στο  αρχείο  του  Τμήματος  για τουλάχιστον  ένα  (1)  έτος  μετά  την  ανακοίνωση  των  αποτελεσμάτων  και  κατόπιν  με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται. ια)  Η  Επιτροπή  Κατατάξεων  ανακοινώνει  τα  αποτελέσματα  των  εξετάσεων  και  τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος. ιβ)  Η  Γραμματεία  του  Τμήματος  ανακοινώνει  τις  ημερομηνίες  εγγραφής  των κατατασσόμενων. ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται  στα  γραπτά  δοκίμια  όσων  αποκλείστηκαν  σε  ένα  ή  περισσότερα μαθήματαΒαθμολογία –Σειρά επιτυχίας.
 Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι καθηγητές του ιδίου Τμήματος.  Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να  το  διδάσκει  ο  ένας  εκ  των  δύο  και  ο  άλλος  να  διδάσκει  συγγενές  μάθημα.    Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε  μαθήματος  είναι  ο  μέσος  όρος  του  αθροίσματος  της  βαθμολογίας  των  δύο βαθμολογητών.  Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή.  Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου  προς  τη  βαθμολογία  αυτή  βαθμού  του  πρώτου  ή  του  δεύτερου βαθμολογητή.  Η  σειρά  επιτυχίας  των  υποψηφίων  καθορίζεται  από  το  άθροισμα  της βαθμολογίας  όλων  των  εξεταζόμενων  μαθημάτων.  Στη  σειρά  αυτή  περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί  το προβλεπόμενο  ποσοστό.  Αν  υπάρχουν  περισσότεροι  υποψήφιοι με  την ίδια  συνολική  βαθμολογία,  για  την  αποφυγή  της  υπέρβασης,  λαμβάνεται  υπόψη  η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.5 Απαλλαγή από μαθήματα.
 Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση  μαθημάτων  ή  ασκήσεων  του  προγράμματος  σπουδών  του  Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται  να εξεταστούν  σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως  ή  επαρκώς  στο  Τμήμα  ή  τη  Σχολή  προέλευσης.   Σε  κάθε  περίπτωση  οι κατατασσόμενοι  απαλλάσσονται  από  την  εξέταση  των  μαθημάτων  στα  οποία εξετάστηκαν  για  την  κατάταξή  τους,  εφόσον  τα  μαθήματα  αυτά  αντιστοιχούν  σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Δικαιολογητικά − Χρόνος διενέργειας εξετάσεων 

1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. β)  Αντίγραφο  πτυχίου  ή  πιστοποιητικό  περάτωσης  σπουδών.  Προκειμένου  για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  ή  από  το  όργανο  που  έχει  την  αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0