11 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ήµο ∆ωδώνης Νοµού Ιωαννίνων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

11 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ήµο ∆ωδώνης Νοµού Ιωαννίνων

Ο ∆ήµος ∆ωδώνης Νοµού Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκατεσσάρων (11) ατόµων, στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ωδώνης , προς κάλυψη των πρόσκαιρων, εποχικών και περιοδικών αναγκών.

Ειδικότερα:
8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (γκρεϊντερ)
2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων JCB

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 1, 2014

Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad