342 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ οκτάμηνης σύμβασης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

342 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ οκτάμηνης σύμβασης

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Διακοσίων εβδομήντα εννέα (279) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης και την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εξήντα τριών (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης

 και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα


Οι 63 θέσεις για τη Φλώρινα

5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
6 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
3 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
4 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
2 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
5 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
5 ΔΕ Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
1 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
10 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
10 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
3 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

Οι 279 θέσεις για την Κοζάνη

30 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
7 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
12 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
6 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
24 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
12 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
52 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
17 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
7 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
7 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
2 ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
3 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
1 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)
30 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
48 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτωνμε καδοτροχόΑνακοίνωση ΣΟΧ 3/2014 ΛΚΔΜ, Ν. Κοζάνης


 Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2014 ΛΚΔΜ, Ν. Φλώρινας
www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0