14 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ήµο Ιλίου (Αττική) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

14 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ήµο Ιλίου (Αττική)

Ο ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ∆ήµου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής.

Ειδικότερα:
5 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ
4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2014 - 31/10/2014
Τηλέφωνο: 2132030122, 2132030105, 2132030106
Σύνδεσμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad