24 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

24 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για την εκτέλεση του υποέργου «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α' Φάση - Αρχαιολογία», του έργου «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α' Φάση».

Ειδικότερα:

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι

1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης & ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης

20 ΔΕ Εργατοτεχνίτες & ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι ΕργάτεςΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/9/2014 - 26/9/2014
Τηλέφωνο: 2421025349 και 2421076278Σύνδεσμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad