2 προσλήψεις στο Δήμο Αριστοτέλη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

2 προσλήψεις στο Δήμο Αριστοτέλη

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Γεωλόγων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στις ακόλουθες διευθύνσεις: στην έδρα του Δήμου στην Ιερισσό Τ.Κ. 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ απευθύνοντας την στον Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Φαραντοπουλου Χρυσούλας(τηλ. επικοινωνίας: 2377350006), στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας Τ.Κ. 63074 ΑΡΝΑΙΑ απευθύνοντας την στον Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Αργυρού Δέσποινας (τηλ. 2372350104) και στο Δημοτικό Κατάστημα Παναγίας Τ.Κ. 63076 Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ απευθύνοντας την στον Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κου Ηλία Απόστολου (τηλ. 2372350202).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0