20 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Αιγιαλείας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

20 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Αιγιαλείας

Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου Αιγιαλείας, που εδρεύει στο Αίγιο, ως εξής:

2 ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
15 ΥΕ Εργατών

Καταληκτική ημερομηνία: 28/06/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad