100 Θέσεις εργασίας οκτάμηνης σύμβασης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

100 Θέσεις εργασίας οκτάμηνης σύμβασηςΗ ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (διάρκειας 8 μηνών) του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας,

15  Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
5  Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
10 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων
7 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
4 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
22 Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων
8 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
4 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
4 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
10 Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
6 Δ.Ε. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
1 Δ.Ε Τεχνικοί Τοπογραφίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών G.I.S.
2 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων
1 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
1 Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ
Υποβολή αιτήσεων από 17/6/2013 μέχρι 26/6/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad