40 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Βόλο - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

40 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Βόλο


Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών , για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας:

ΥΕ εργατών καθαριότητας


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122 και 24213-53115), όπου θα διατίθενται και  έντυπα αιτήσεων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 8/5/2013 και λήγει την 14/5/2013. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες  από 07:30 έως 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad