3 Θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

3 Θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης


Η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 8 μήνες, νια την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για το Τμήμα Κτηνιατρικής "Πρόγραμμα εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας", που εδρεύει στο Ηράκλειο, ως εξής:

2 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 712 01- Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας. Νεονάκη Χαριστής ή κας Τσαπαρίδη Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2813-400368, 2813-400369).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0