16 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

16 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης


H ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Δήμου ∆ιδυµοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ως εξής:

1 ΠΕ Οικονοµικού
1 ΠΕ Χηµικών Μηχανικών
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 ΤΕ Οικονοµικού
1 ∆Ε Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
2 ∆Ε Χειριστής µηχανηµάτων έργων
3 ∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών
5 ΥΕ Βοηθών – εργατών/τριών γενικών καθηκόντωνΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/03/2013-10/03/2013
Τηλέφωνο: 2553022940

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad