Εξωτερικοί Συνεργάτες από το Α.Τ.Ε.Ι.Θ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Εξωτερικοί Συνεργάτες από το Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Τ.Ε.Ι.Θ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010
Β) Τις υποχρεώσεις του Α.Τ.Ε.Ι./Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ–ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του υποέργου «Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και διαδικτυακών εφαρμογών για την προσομοίωση φυσικοχημικών φαινομένων και διεργασιών στην επεξεργασία τροφίμων» με κωδικό ΟΠΣ 353872, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ) 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 11:«Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κουλούρη Αλέξανδρο, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής ΣΤΕΤ.ΤΡΟ.Δ., του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), προτίθεται να αναθέσει για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας σε τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0