Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια  σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
401
<<
<<
Πτυχιούχοι Φυσικής
Αγωγής με ειδικότητα
Κλειστού χώρου Π Ε
8 Μήνες
2
402
<<
<<
Πτυχιούχοι Φυσικής  Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακούς   χορούς ΠΕ
<<
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
401
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ΤΕΦΑΑ με κύρια ειδικότητα Κλειστού χώρου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. (Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία σε αεροβική, pilates, yoga, ορθοσωμική, τουλάχιστον 6 μήνες στον οικείο φορέα).
402
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστήμιου ΤΕΦΑΑ με κύρια ειδικότητα στους Παραδοσιακούς χορούς ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. (Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία σε τμήματα παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, τουλάχιστον 6 μήνες στον οικείο
φορέα).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0