5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ορεστιάδας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ορεστιάδας


Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», που εδρεύει στον Δήμο Ορεστιάδας του Νομού Έβρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:«Καθαριότητα Παιδικών Σταθμών εκπαίδευση αγωγή σίτιση και φύλαξη νηπίων»
  • 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος (μέχρι 31.7.2013)
  • 1 ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος (μέχρι 31.7.2013)
  •  2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (μέχρι 31.7.2013)
  •  1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (μέχρι 31.7.2013)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ορεστιάδας, Εθνομαρτύρων 98, Τ.Κ. 68200,
Ορεστιάδα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Μούσμουλα
Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2552024261). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0