233 Θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αστυνομία - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

233 Θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αστυνομία

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/57/9268 από 24-8-2012 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ και την υπ΄αριθμ. 6481/3/209-ε΄ από 14-09-2012 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2605/25-09-2012 τ.Β΄) 


«Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυνομία», ανακοινώνει τηνσύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με διακόσια τριάντα τρία (233) συνολικά άτομα, για τηνκάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της ΕλληνικήςΑστυνομίας, για τις εξής θέσεις :
  • ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (100)
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (60)
  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ   (73)

Προκήρυξη   Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή w o r d   ή   p d f  . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad