Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

300 νέες θέσεις εργασίας για διάρκεια τεσσάρων ετών

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Eιδική παρέμβαση μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής των καλύτερων νέων επιστημόνων της Ελλάδας στο εξωτερικό βάζει μπροστά το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Η μεγάλη επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος «2+2», που υλοποιήθηκε πέρσι από το ΙΚΥ και την Εθνική Τράπεζα, ώθησε το υπουργείο Εργασίας στην επέκταση του προγράμματος, με βασικό στόχο να παραμείνουν τα «χρυσά μυαλά» εντός των συνόρων.

Αμεσα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 300 αριστούχων με μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς τίτλους και θ’ ακολουθήσει η επιλογή 300 πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με προοπτ

Αμεσα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 300 αριστούχων με μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς τίτλους και θ’ ακολουθήσει η επιλογή 300 πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με προοπτικές πρόσληψης

Το νέο σχέδιο προβλέπει 300 νέες θέσεις εργασίας για διάρκεια τεσσάρων ετών και ακόμη 300 θέσεις επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης για διάστημα ενός έτους.

«Τα χρυσά μυαλά»

«Το υπουργείο Εργασίας λειτουργώντας με άμεσα αντανακλαστικά εκδήλωσε την πρόθεση το πρόγραμμα πολλαπλασιαστικά να επεκταθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων.
Να επεκταθούν οι θέσεις για τα χρυσά μυαλά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν, σε μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων, καθώς και να περιληφθούν και άτομα τα οποία ήδη έχουν εκπονήσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και βρίσκονται σε αναζήτηση δουλειάς ή σκέφτονται να φύγουν και να απορροφηθούν κάπου στο εξωτερικό.

Ετσι θα συμβάλλουμε στη μείωση της ανεργίας και στην αποφυγή της αφαίμαξης λαμπρών νέων μυαλών που υφίσταται καθημερινά η πατρίδα μας», δηλώνει στο ένθετο «ΕΡΓΑΣΙΑ» η πρόεδρος του ΙΚΥ, Εφη Μπάσδρα, υπογραμμίζοντας ότι «το νέο πρόγραμμα της σύνδεσης των μεταπτυχιακών σπουδών με την αγορά εργασίας θα υλοποιηθεί σε δύο άξονες».
Πρόσληψη 300 αριστούχων και πρακτική άσκηση άλλων 300
Υπότροφοι

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΙΚΥ, «ο πρώτος άξονας θα είναι όμοιος με το πρόγραμμα "2+2" και θα αφορά 300 επιπλέον υποτρόφους σε πολλά αντικείμενα, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, και ο δεύτερος θα αφορά και πάλι περί τους 300 υποτρόφους του ΙΚΥ, που έχουν ήδη περατώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και στους οποίους θα προσφερθεί δωδεκάμηνη πρακτική άσκηση επιδοτούμενη σε ελληνικές επιχειρήσεις».
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το νέο πρόγραμμα για τα «Χρυσά μυαλά» βρίσκεται ήδη σε φάση διαμόρφωσης και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
Καινοτόμο χαρακτηρίζει η πρόεδρος του ΙΚΥ το πρόγραμμα «2+2» και θέτει ως στόχο του Ιδρύματος να κρατήσει στην Ελλάδα τους άριστους επιστήμονες και τεχνικούς
Καινοτόμο χαρακτηρίζει η πρόεδρος του ΙΚΥ το πρόγραμμα «2+2» και θέτει ως στόχο του Ιδρύματος να κρατήσει στην Ελλάδα τους άριστους επιστήμονες και τεχνικούς
«Και τα δυο προγράμματα θα είναι υλοποιήσιμα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και η διαδικασία θα δημοσιοποιηθεί, όπως και τα προηγούμενα προγράμματα από τον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ. Καθώς διαμορφώνεται πλήρως το πρόγραμμα θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις», αναφέρει η πρόεδρος του ΙΚΥ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει ένα πλαίσιο γενναίων θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων -με πόρους, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου- τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους.
Μαγνήτης το πιλοτικό πρόγραμμα στην Εθνική Τράπεζα
Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, το νέο πρόγραμμα θα διαθέτει τον ίδιο «σκελετό» με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΚΥ με την ΕΤΕ, το οποίο αφορούσε 100 υποτρόφους.
Με βάση το πρόγραμμα αυτό, η Εθνική θα παράσχει σε 100 νέους του ΙΚΥ, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, πρακτική άσκηση για διάστημα έως δύο έτη και στη συνέχεια, πρόσληψη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον έτη. Ηδη την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και σύμφωνα με το ΙΚΥ, οι αιτήσεις ήταν εκατοντάδες.
Ειδικεύσεις
Οι επιστημονικοί τομείς και οι εξειδικεύσεις στις οποίες θα εργαστούν οι δικαιούχοι-υπότροφοι του πιλοτικού προγράμματος «2+2» με την ΕτΕ είναι: Τραπεζική, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Ελεγκτική, Διοίκηση Κινδύνου, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ναυτιλιακά, Οικονομική Επιστήμη, Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Διεθνή Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση, Αγροτική Οικονομία, Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική, Ενέργεια, Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα.
Ασφαλείς θέσεις εργασίας με το πρόγραμμα «2+2»

Aρθρο της ΕΦΗΣ ΜΠΑΣΔΡΑ, προέδρου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Tο ΙΚΥ πέρυσι τέτοιον καιρό σχεδίασε το καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών «2+2», όπου οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδέονται για πρώτη φορά άμεσα με την αγορά εργασίας.
Αριστοι νέοι επιστήμονες εξειδικεύονται σε νέα καινοτόμα αντικείμενα και παράλληλα απασχολούνται στον κλάδο των σπουδών τους στις κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας μας.

Υποτροφία - πρόσληψη

Συγκεκριμένα, οι υπότροφοι λαμβάνουν υποτροφίες για διετείς μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενώ συγχρόνως ασκούνται καθημερινά σε επιχείρηση συναφούς αντικειμένου με αυτό του μεταπτυχιακού τους.
Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού, η επιχείρηση στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας με το ΙΚΥ προσλαμβάνει τον υπότροφο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον χρόνια.
Στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα υποτρόφων του ΙΚΥ που τρέχει τώρα, συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα με εκατό (100) θέσεις εργασίας-υποτροφίας.
Το πρόγραμμα «2+2» λοιπόν αποτελεί τη μόνη και ασφαλέστερη λύση στο πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα μας, γιατί προσφέρει εργασία για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, δύο της υποτροφίας και δύο της πρόσληψης.
Η περαιτέρω εξειδίκευση του υπότροφου, η μεταφορά τεχνογνωσίας στην επιχείρηση, το πάντρεμα της αριστείας με τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και η «επένδυση και η τριβή» του με την επιχείρηση αποτελούν εχέγγυα για την περαιτέρω απορρόφησή του στην ίδια επιχείρηση.
Επιπλέον, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης εμπλουτίζει πολλαπλά το βιογραφικό του υποτρόφου καθιστώντας τον περιζήτητο στην αγορά εργασίας.
Ενα τέτοιο πρόγραμμα, που εξασφαλίζει όχι μόνο μια «ξερή» υποτροφία αλλά και εργασία για δυο επιπλέον έτη στον υπότροφο πέραν των σπουδών του, προσέλκυσε αμέσως το εντονότατο ενδιαφέρον πολλών νέων και ανέβασε τις προσδοκίες για επέκταση του προγράμματος αυτού σε πολλούς τομείς και αντικείμενα.

«Οι άριστοι μένουμε»
Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τη σταθερή προσήλωση του ΙΚΥ τα τελευταία 63 χρόνια στην υπηρέτηση της Αριστείας, και στην καταπολέμηση της ανεργίας και της αφαίμαξης των ελληνικών μυαλών.
Το σύνθημά μας πλέον είναι «οι αριστοι μένουμε και δημιουργούμε στην Ελλάδα για την Ελλάδα».http://www.ethnos.gr/
Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου