Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Από αύριο οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ για τις 36 προσλήψεις μόνιμων στα ΕΛΤΑ

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

«Ανοίγουν» αύριο οι αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Κ/2016, που αφορά 36 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ.

Το Προσωπικό του Κλάδου αυτού εκτελεί τις σχετικές, με τη διανομή των πάσης φύσεως αντικειμένων που διακινούνται από τα ΕΛΤΑ, προπαρασκευαστικές εργασίες, μέσα στο Γραφείο, τη διανομή και την κατ’ οίκον επίδοση αυτών, την περισυλλογή της αλληλογραφίας από τα Γραμματοκιβώτια, την εκτέλεση δοσοληψιών σε τομείς αστικής και αγροτικής διανομής που αναφέρονται σε υπηρεσίες επιταγών, δεμάτων ταχ. Ταμιευτηρίου κλπ., διαχειρίσεις, τη μεταφορά αποστολών εκτός Γραφείου, εφόσον αυτή λόγω της απόστασης του βάρους ή του όγκου μπορεί να εκτελείται με ευχέρεια από το εν λόγω Προσωπικό.

το Προσωπικό αυτού του Κλάδου βοηθά ή συμμετέχει σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε όλες γενικά τις εργασίες μέσα στο Γραφείο, όπως τιμολογιακός έλεγχος, σφράγιση και διαλογή ταχ. αντικειμένων, σύνθεση, αποσφράγιση, παράδοση, παραλαβή και έλεγχο ταχ. αποστολών, εξυπηρέτηση θυρίδων πώλησης ενσήμων και αντικειμένων ειδικής διαχείρισης, διακίνησης – μετατόπισης αποστολών και των υπολοίπων ταχ. αντικειμέέξω από τις αίθουσες ή τα Γραφεία. Επίσης συνοδεύει αποστολές εκτός Γραφείου και διεκπεραιώνει υπηρεσιακές υποθέσεις εκτός Γραφείου, που ανατίθεται σε αυτό από τον Προϊστάμενο του Γραφείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, εφόσον προβλέπεται, και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί με τις θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τον αντίστοιχο κωδικό τους, ως ακολούθως: Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω. ΚΩΔ. 001: Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α2, για όσους απέκτησαν την άδεια μετά τις 19-1-2013 ή κατηγορίας Α παλαιού τύπου, κυβισμού άνω των 125 cm3 ή ισχύος άνω των 25kW, για όσους απέκτησαν την άδεια πριν τις 19-1-2013, η οποία να είναι σε ισχύ. ΚΩΔ. 002: Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, η οποία να είναι σε ισχύ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ Μόνιμος κάτοικος των δήμων των νησιών, εφόσον επιθυμεί την πρόσληψή του σε θέσεις υπηρεσιών ΚΩΔ 06: του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του N. 2527/1997 στο αντίστοιχο νησί και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα και φορέα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 Ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β’ και στα Παραρτήματα Β’ και Γ’ της παρούσας προκήρυξης.


Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου