Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ 42.879 οι ανοικτές θέσεις στους δήμους

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ειδικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά επικαιροποίηση των αιτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί από τους δήμους από το καλοκαίρι για την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ . Σύμφωνα με έγγραφο που αποστέλλεται στην ΚΕΔΕ σχετικά με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πεντάμηνη απασχόληση σε δήμους, περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς θα καταρτιστεί η κατανομή των θέσεων που θα προβλέπει η προκήρυξη

Σκοπός είναι να υπάρξει καλύτερος σχεδιασμός του β' κύκλου του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται ουσιαστικότερα στις ανάγκες των Δήμων σε θέσεις εργασίας . Όπως αναφέρει οτο έγγραφο του ΥΠΕΣ η ΚΕΔΕ έχει ήδη στείλει από τις 23 Ιουνίου, ηλεκτρονικά, συγκεντρωτικό πίνακα με την καταγραφή των αναγκών για τους δήμους που υπέβαλλαν σχετικό αίτημα.

 Ο λόγος που ζητείται απο το υπουργείο η επικαιροποίηση των στοιχείων είναι ότι πλέον στους δήμους έχουν αναλάβει οι νέες δημοτικές αρχές και απαιτείται ουσιαστικά η σύμφωνη γνώμη τους ώστε να ανταποκρίνεται στην νέες προτεραιότητες του κάθε δήμου η κατανομή των θέσεων Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό οι αιτήσεις των ανέργων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη από τον ΟΑΕΔ εφαρμογή με δυνατότητα δήλωσης φορέων στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν. Κατά συνέπεια, η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και δήμο ή άλλο δημόσιο φορέα αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ προς τους δυνητικά ωφελούμενους.

Ωστόσο, σημειώνεται πως ο αριθμός των θέσεων που θα κατανεμηθούν ανά Δήμο θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτημάτων όλων των Δημόσιων φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία) στη χώρα, καθώς και από τις δεσμεύσεις των πόρων που υπάρχουν σε επίπεδο περιφέρειας στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου, πρόκειται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του 2015 με 10.000 προσλήψεις ανέργων.


  Το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ωφελούμενων, σχεδόν οι μισοί, θα καλύψουν θέσεις που αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, σε δημόσιους φορείς. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλές κενές θέσεις στην καθαριότητα των υπουργείων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, και των ΟΤΑ, θα καλυφθούν από ανέργους που θα επιλεγούν μέσω του εν λόγω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η προκήρυξη θα ορίζει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika.gr, ότι θα χορηγούνται ένσημα για βαρέα και ανθυγιεινή εργασία. Το πρόγραμμα στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου μέρους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι «τελευταίες πινελιές» καθορίζονται αυτές τις ημέρες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι, θα ισχύσουν οι ίδιες μηνιαίες αποδοχές που είχαν εφαρμοστεί και στα προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές αμοιβές ορίζονται σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490 ευρώ το μήνα για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω. Αντίστοιχα οι καθαρές αμοιβές ορίζονται στα 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427 ευρώ το μήνα για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών. Ως χρόνος εργασίας θεωρείται ο χρόνος που ο ωφελούμενος μισθωτός πλήρους απασχόλησης είναι στη διάθεση του εργοδότη / επιβλέποντα φορέα να απασχοληθεί. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος απασχοληθεί λιγότερο από 25 ημέρες το μήνα, τότε οι αμοιβή του θα προκύψει από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης επί του ημερήσιου ποσού πληρωμής. Θα προηγηθεί από τον ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, στον οποίο θα φαίνονται οι ωφελούμενοι και ο φορέας στον οποίο αναλαμβάνουν εργασία. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι καλούνται να προέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, για να παραλάβουν το σχετικό συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα πρέπει να μεταβούν στον επιβλέποντα φορέα που επιλέχθηκαν εντός τριών ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.
Μετά την υπόδειξή τους, οι επιλεγέντες πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως, στον επιβλέποντα φορά που θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα γενικά και τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης, πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται:
 α) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
β) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
γ) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ – ΑΤΑ
δ) Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας
ε) Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
  www.dikaiologitika.gr

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου