Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Η Σύγκλητος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην με αριθμ. 15/8-6-2018 συνεδρίασή της μετά απo την με αριθμ.12/22-5-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών(ΣΤΕΦ), προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών, ή άλλων επιστημονικών αναγκών, του Τμήματος προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Οι θέσεις αφορούν τα εξής μαθήματα:
- «Αλγοριθμική και Προγραμματισμός»
- «Αλληλεπίδραση ΑνθρώπουΜηχανής και Ανάπτυξη Διεπιφανειών Χρήστη»
- «Μηχανική Λογισμικού Ι»
- «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών»
- «Ανάπτυξη και Διαχείριση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών»
- «Εισαγωγή στην Πληροφορική»
- «Δίκτυα Η/Υ»
- «Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού»
- «Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων»

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. υπόψη κ. Σ. Ζωγράφου στο τηλέφωνο 2310013946.

Σχετικός σύνδεσμος:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad