Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με τις αριθμ. 16/25-5-2018 (θέμα: 3.3 ) και 20/22-6-2018 (θέμα: 3.3) Αποφάσεις της Δ.Ε., προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων της για το ακαδ. Έτος 2018-2019.

Οι θέσεις αφορούν τα εξής τμήματα:
- Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλ. 210-28.96.744)
- Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (τηλ. 210-28.96.738-739)
- Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (τηλ. 210-28.96.736-750)
- Παιδαγωγικό Τμήμα (τηλ. 2102896767)
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/7/2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στις γραμματείες των τμημάτων όπως αναφέρονται παραπάνω.


Σχετικός σύνδεσμοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad